Vuilam Community Entertainment

Diễn Đàn Giải Trí Tổng Hợp

Latest topics

» Hướng dẫn làm nhiệm vụ GTA San AnDreas
by Dương Tiến Vinh Tue Jul 28, 2015 11:02 pm

» I-Ninja [Full PC]
by thanglun2 Sun Apr 26, 2015 4:53 pm

» Theme - Naruto ( Cực Hot Cực Hot )
by sayedn73 Fri Feb 13, 2015 10:14 am

» Dynasty Warriors 6 [Full PC]
by dungfa1992 Wed Dec 31, 2014 9:17 pm

» Gun Metal - Tranfomer Wars [Full PC]
by nghia6541 Tue Dec 30, 2014 9:11 am

» Theme :Sao Băng
by sayedn73 Sun Dec 21, 2014 9:41 am

» Theme dành cho fangirl(đặc biệt là fan DBSK)
by sayedn73 Sun Dec 21, 2014 9:31 am

» Share Code Viewtopic_body VBB By SockDust
by sayedn73 Sun Dec 21, 2014 8:12 am

» The House Of The Dead III [Full PC]
by kriskiller Sat Sep 13, 2014 9:36 am

» [Da Liễu] Bệnh vảy nến
by con_zubo Wed Nov 13, 2013 10:31 am

» Game Lego Batman (Full DVD)
by hotel1221 Mon May 27, 2013 11:02 am

» Game G-Force | Biệt Đội Chuột Lang (Full DVD)
by hotel1221 Mon May 27, 2013 10:52 am

» Game Phá Hàng Xóm 2
by hotel1221 Mon May 27, 2013 10:49 am

» Day Of The Zombie [Full PC]
by hotel1221 Sun May 26, 2013 6:25 pm

» Neighbours From Hell 1 + 2
by tuanvu0707 Wed Apr 10, 2013 10:10 am


  Share viewtopic_body mới của vuilam

  Share
  avatar
  Admin
  Admin
  Admin

  Cảnh Báo :
  0 / 1000 / 100

  Lý Do Vi Phạm : An Toàn Tuyệt Đối ^^
  Giới tính Giới tính : Nam Cung Sinh Cung Sinh : Cancer
  Posts Posts : 916
  SDPoints SDPoints : 43
  Thanked Thanked : 85
  Tham Gia Tham Gia : 03/09/2011
  Tuổi Tuổi : 21
  Đến từ Đến từ : HN TT HN
  Sở Thích Sở Thích : Nhiều Lắm Hìhì
  Châm Ngôn Sống Châm Ngôn Sống : Offline Dài Hạn

  Huy Hiệu
  Huy Hiệu:
  Trang Bị:
  Pet:
  22122011

  Icon 1 Share viewtopic_body mới của vuilam

  Bài gửi by Admin

  Code:
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
  $(function(){
  _atc.cwait = 0;
  $('.addthis_button').mouseup(function(){
  if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
  addthis_close();
  addthis_close();
  }
  });
  });
  //]]>
  </script>

  <table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
  <tr>
  <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
  <span class="nav">
  <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
  <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a> 
  <!-- END switch_user_authpost -->
  <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
  <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
  <!-- END switch_user_authreply -->
  </span>
  </td>
  <td class="nav" valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
  <td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="100%">
  <span class="gensmall bold">
  <a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion">{L_SHARE}</a>
   |
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
  //]]>
  </script>
  </span>
  </td>
  </tr>
  </table>

  <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
  <tr align="right">
  <td class="catHead" colspan="3" height="28">
  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
  <td width="9%" class="noprint"> </td>
  <td align="center" nowrap="nowrap" class="t-title"><h1 class="cattitle"> <!-- google_ad_section_start -->{TOPIC_TITLE}<!-- google_ad_section_end --></h1></td>
  <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a> </td>
  </tr>
  </table>
  </td>
  </tr>
  <!-- BEGIN topicpagination -->


  <tr>
  <td class="row1 pagination" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
  </tr>
  <!-- END topicpagination -->
  {POLL_DISPLAY}
  <tr>
  <!-- BEGIN postrow -->

  <!-- BEGIN displayed -->
  <table class="tborder" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
  <tr><td class="thead" height="20" colspan="3"><span class="smallfont"> <img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}"

  alt="" border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}</span></td></tr>
  <tr class="post">
  <td class="row1" valign="top" width="100%">
  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr>
  <td background="http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/bg_pro11.gif" align="center" width="20%"><tr class="post"><td class="alt2" valign="top" width="200" colspan="3"><table cellpadding="0" cellspacing="6" border="0" width="100%"><tr><td class="alt2"><table width="197" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" style="margin-top:0px;"><tr><td width="36" height="25" background="http://www.fileden.com/files/2009/2/13/2319435/chuan_01.gif"></td><td width="143" height="25" background="http://www.fileden.com/files/2009/2/13/2319435/chuan_02.gif"></td><td width="18" height="25" background="http://www.fileden.com/files/2009/2/13/2319435/chuan_03.gif"></td></tr><tr><td width="36" height="42" background="http://www.fileden.com/files/2009/2/13/2319435/chuan_04.gif"></td><td width="143" height="42" style="background:url(http://www.fileden.com/files/2009/2/13/2319435/statusbgr.gif)" align="center" class="smallfont"><em id="vbstatus_11698847" style="color:#FEFFB4">{postrow.displayed.POSTER_HUMOR}</em></td><td width="18" height="40" background="http://www.fileden.com/files/2009/2/13/2319435/chuan_06.gif"></td></tr><tr><td width="36" height="40" background="http://www.fileden.com/files/2009/2/13/2319435/chuan_07.gif"></td><td width="143" height="40" background="http://www.fileden.com/files/2009/2/13/2319435/chuan_08.gif"></td><td width="18" height="40" background="http://www.fileden.com/files/2009/2/13/2319435/chuan_09.gif"></td></tr></table>
    <span class="postdetails poster-profile">
  <table cellSpacing="0" cellPadding="0" border="0" style="width:auto">
  <td style="padding: 0px"><img src=" http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/ava_0110.gif"></td>
  <td style="padding: 0px" background=" http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/ava_0210.gif"></td>
  <td style="padding: 0px"><img src=" http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/ava_0310.gif"></td>
  </tr>
  <tr>
  <td valign="top" style="padding: 0px" background=" http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/ava_0410.gif">
  <td style="padding: 0px; background-color: #ffffff" bgColor="#ffffff">

  {postrow.displayed.POSTER_AVATAR}
  </td>
  <td style="padding: 0px" background=" http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/ava_0510.gif"></td>
  </tr>
  <tr>
  <td style="padding: 0px"><img src=" http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/ava_0610.gif"></td>
  <td style="padding: 0px" background=" http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/ava_0710.gif"></td>
  <td style="padding: 0px"><img src=" http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/ava_0810.gif"></td>
  </table>
  </td>

  <td background="http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/bg_pro11.gif" width="100%">

  <table width="100%">


  <tr>

  <td align="center" width="100%">


  <table cellSpacing="0" cellPadding="0" border="0" style="width:auto">


  <td align="center" width="5%">

  <table cellSpacing="0" cellPadding="0" border="0" style="width:100%">
  <td style="padding: 0px"><img src=" http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/ava_0110.gif"></td>
  <td style="padding: 0px" background=" http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/ava_0210.gif"></td>
  <td style="padding: 0px"><img src=" http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/ava_0310.gif"></td>
  </tr>
  <tr>
  <td valign="top" style="padding: 0px" background=" http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/ava_0410.gif">
  <td style="padding: 0px; background-color: #ffffff" bgColor="#ffffff"><img src="http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/0_446110.png">
  <div align="center">
  <!-- sig -->
  <div>
  <fieldset><legend><left><img src="http://i40.servimg.com/u/f40/11/40/70/67/fav10.png" border="0">Tài năng của {postrow.displayed.POSTER_NAME}</legend> </left>
  <font color="blue">Người này hiện đang:</font>{postrow.displayed.ONLINE_IMG}
  <br/>Chức vụ: <span style='font-weight:bold; color:crimson'>{postrow.displayed.RANK_IMAGE}</span><br/>
  <div class="fmlevel" align="left">
  <span style="font-size:11px;font-family:Tahoma;font-weight:normal; display: none;">
  <!-- BEGIN profile_field -->
  {postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}
  <!-- END profile_field -->
  {postrow.displayed.POSTER_RPG}
  </span></div>
  <br/>
  </fieldset></div>
  <!-- / sig --><!-- sig -->
  <div>
  <fieldset><legend><left><img src="http://i21.servimg.com/u/f21/11/31/02/04/browse11.png" border="0">Tiện ích</legend> </left>
  <div><a title="Kết bạn" href="/profile?friend=Nhập%20tên%20người%20muốn%20làm%20bạn%20......&mode=editprofile&page_profil=friendsfoes" target="_blank"><img src="http://ca5.upanh.com/14.648.18882324.5qe0/icon4.gif" alt="" border="0"></a>
  <a title="User " href="/profile.forum?mode=editprofile" target="_blank"><img src="http://ca6.upanh.com/14.648.18882325.h790/icon5.gif" alt="" border="0" /></a>
    <a title="Tặng quà" href="/contact" target="_blank"><img src="http://ca7.upanh.com/14.648.18882326.sgu0/icon6.gif" alt="" border="0" /></a>
  <a title="Hộp thư" href="/msg.forum?folder=inbox" target="_blank" ><img src="http://ca4.upanh.com/14.648.18882327.lNl0/icon7.gif" alt="" border="0" /></a>
  </div>

  </fieldset></div>
  <!-- / sig --></div>

  </td>
  <td style="padding: 0px" background=" http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/ava_0510.gif"></td>
  </tr>
  <tr>
  <td style="padding: 0px"><img src=" http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/ava_0610.gif"></td>
  <td style="padding: 0px" background=" http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/ava_0710.gif"></td>
  <td style="padding: 0px"><img src=" http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/ava_0810.gif"></td>

  </table>
  </td>

  <td align="center" width="80%">

  <span class="bigusername"><a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a><strong> <table style="FILTER: glow(color=blue, strength=3)"> <br><tr><td><div class="genmed"><fieldset class="fieldset"><legend>Danh hiệu</legend><FONT face="Times New Roman" size=4><B><font size=3 style="text-shadow: 0px 0px 6px rgb(800, 0, 100), 0px 0px 5px rgb(800, 0,100), 0px 0px 5px rgb(800, 0,100);" color="#fffb00"><marquee scrollamount="4">{postrow.displayed.POSTER_RANK}</marquee></font></B></FONT></td></tr></font></b></marquee> </table>{postrow.displayed.ONLINE_IMG}</strong></span>

  <span class="smallfont">

  </p>
  {postrow.displayed.PROFILE_IMG} {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG} {postrow.displayed.WWW_IMG}

  {postrow.displayed.AIM_IMG} {postrow.displayed.YIM_IMG} {postrow.displayed.MSN_IMG} {postrow.displayed.SKYPE_IMG}
    </span></td>
   
  <td width="40%">

  <span class="smallfont">


  <td align="left" width="70%"><span class="smallfont">

  <b><!-- sig -->
  <div>
  <fieldset><legend><left><img src="http://i21.servimg.com/u/f21/11/31/02/04/firefo10.png" border="0"> Thông Tin Cá Nhân</legend> </left>
    <div>
  <div class="postprofile" align="left">
  <span style="font-size:11px;font-family:Tahoma;font-weight:normal;">
  <div class="postprofile" align="left">
  <span style="font-size:11px;font-family:Tahoma;font-weight:normal;">
  <div class="postprofile" align="left">
  <span style="font-size:11px;font-family:Tahoma;font-weight:normal;">
  <div class="postprofile" align="left">
  <span style="font-size:11px;font-family:Tahoma;font-weight:normal;">
  <div style="margin:20px; margin-top:5px"><input type="button"
  value="Xem thông tin"
  style="width:140px;font-size:14px;margin:0px;padding:0px;" onclick="if
  (this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display
   != '') {
  this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display
   = '';        this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn thông tin'; } else {
   
  this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display
   = 'none'; this.innerText = ''; this.value = 'Xem lại thông tin'; }"
  /></div><div style="min-height: 0px; max-width: 160px;
  background-color: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px
  inset;"><div style="display: none;">
    <!-- BEGIN profile_field -->
  {postrow.displayed.profile_field.LABEL} {postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}
  <!-- END profile_field -->

  </fieldset></div>
  <!-- / sig -->
  </b>

  </font> </size></b></p>

  </div></div></div>

  </span>
  </td>


  </tr>  </table>


  </td>
  </tr></table>

  </td>


  </tr>
  <tr>
  <td valign="top" width="100%" height="28" colspan="3">
  <table width="100%" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody><tr><td width="718" background="http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/bot510.gif" height="24"> </td></tr></tbody></table>  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
  <td background="http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/bg_ffl10.gif" valign="top" colspan="2">


  <span class="smallfont"><img src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}"

  title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0" />{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT}</span></td>
  <td align="right" valign="top" nowrap="nowrap" class="post-options">
  <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
  <td valign="middle" nowrap="nowrap">

  <script type="text/javascript"><!--
  if ( navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf('mozilla') != -1 &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; navigator.userAgent.indexOf('5.') == -1 &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;

  navigator.userAgent.indexOf('6.') == -1 ) {
  document.write('{postrow.displayed.ICQ_IMG}');
  } else {
  document.write('</td><td> </td><td valign="top" nowrap="nowrap"><div style="position:relative"><div

  style="position:absolute">{postrow.displayed.ICQ_IMG}</div><div style="position:absolute;left:3px;top:-1px">{postrow.displayed.ICQ_STATUS_IMG}</div></div>');
  }
  //-->
  </script>
  <noscript>{postrow.displayed.ICQ_IMG}</noscript>
  </td>
  </tr>
  </table>   
  </td>
  </tr>
  <tr>
  <td colspan="2" class="hr">
  <hr />
  </td>
  </tr>
  <tr>
  <td background="http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/bg_ffl11.gif" valign="top" colspan="2">

  <!-- google_ad_section_start --><tr>
  <td background="http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/bg_ffl12.gif" valign="top" colspan="2">

  <!-- google_ad_section_start -->
  <div align="left">


  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tbody><tr>

  <td style="padding: 0px; width: 1%;">
  <img alt="" src="http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/baivie10.gif"></td>

  <td style="padding: 0px; background-image: url(http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/baivie12.gif);" width="100%"><img alt="" src="http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/baivie11.gif"></td>
  <td style="padding: 0px;" width="1%">
  <img alt="" src="http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/baivie13.gif"></td>

  </tr>
  <tr>
  <td style="padding: 0px; background-image: url(http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/baivie14.gif); width: 1%;">
   </td>
  <td style="padding: 0px;" width="100%">

  <b><font size =3><font color=red><center>Tiêu đề: {TOPIC_TITLE}</center></font></font></b>
  <span class="postbody"><div class="posts"> {postrow.displayed.MESSAGE}</div></span>

  </td>
  <td style="padding: 0px; background-image: url(http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/baivie15.gif);"></td>

  </tr>

  <tr>
  <td style="padding: 0px;" valign="top">
  <img alt="" src="http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/baivie16.gif"></td>
  <td style="padding: 0px; background-image: url(http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/baivie17.gif);">


  <img valign="left" alt="" src="http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/baivie18.gif" style="float: right;">
  </td>
  <td style="padding: 0px;" align="right">

  <img alt="" src="http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/baivie19.gif"></td>

  </tr></tbody></table>


  </div><div align="right" width="100%">
    <!-- BEGIN switch_vote_active -->

  <table border=1> <tr><td><!-- BEGIN switch_vote -->
  <a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}"><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/83/19/10/post_t10.gif"></a>
  <!-- END switch_vote --><br>
   <b><font color=#000000>{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}</font></b>
  <!-- END switch_vote_active --></td></tr></table>
  {postrow.displayed.THANK_IMG}
  {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG} {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}
  <br></div>

  <p align="center">
  <!-- google_ad_section_end -->
  <p align="center">
  <!-- google_ad_section_end -->
  <div align="center">
  <fieldset class="signature"><legend class="signtop"><b>Chữ ký của {postrow.displayed.POSTER_NAME}</b></legend>
  <div style="margin: 0px; padding: 5px; overflow: auto; max-height: 200px; max-width: 100%;">{postrow.displayed.SIGNATURE}</div><br></fieldset></div><div align="center">
  <div align="center">
  <fieldset><legend><span style=width:100;height:30;text-align:center;color:black;filter:glow(color=##56CDE0)><b>Tài sản</b></span></a> </strong></span></legend>
  <div style="overflow: auto; max-height: 100px;">
  <table cellspacing="1" cellpadding="0" border="0" onclick="if(this.getElementsByTagName('td')[1].style.display == 'none'){ this.getElementsByTagName('td')[1].style.display = '';this.getElementsByTagName('td')[2].style.display = 'none'; }else{ this.getElementsByTagName('td')[1].style.display = 'none';this.getElementsByTagName('td')[2].style.display = '';}" style="cursor: pointer;">
  <tr><td><span class="genmed"></td></tr><tr><td class="smallfont" style="display: '';">Xem tài sản của <strong>{postrow.displayed.POSTER_NAME}</strong></span></a></strong></td>
  <td style="display: none;"> 
  {postrow.displayed.POSTER_RPG}</td></div></tr>
  </div>
  </table></div></fieldset></div>
  </td>
  </tr>
  </table>

  <span class="gensmall">{postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}</span>

  </td>
  </tr></p>


  </table>
   
  </td></tr></table>
    </td></tr></table>
  <!-- END displayed -->
  <!-- BEGIN hidden -->
  <table class="tborder" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
  <tr>
  <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
  </tr></table>

  <!-- END hidden -->
  <!-- END postrow -->
  <!-- Code Blog poster --><div align="center">
  <center>
  <table>
  <TR>
  <TD>
  <center><img src=http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/guiban10.gif></center>
    <textarea style="background: #2D2D2D url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);color: #0033FF;font: 11px verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;" rows="2" cols="100" readonly="readonly" onclick="this.select()"> {TOPIC_TITLE} - http://sock.dust.tv{TOPIC_URL} Đây là một bài viết hay mà mình muốn gửi đến các bạn. Hãy ủng hộ cho 4rum chúng tôi nhé ^^!!!</textarea>
  </TD></TR>
  </table>
  </center>
  </div>
  <!-- / Code Blog poster -->

  <!-- BEGIN no_post -->
  <table class="tborder" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
  <tr align="center">
  <td colspan="2" height="28">
  <span class="smallfont">{no_post.L_NO_POST}</span>
  </td>
  </tr></table>
  <!-- END no_post -->

  <table class="tborder" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
  <tr align="right">
  <td class="tfoot" colspan="2" height="28">
  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
  <td width="9%" class="noprint"> </td>
  <td align="center" nowrap="nowrap" class="t-title"><a name="bottomtitle"></a><h1 class="cattitle">{TOPIC_TITLE}</h1></td>
  <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> </td>
  </tr>
  </table>
  </td>
  </tr>
  </table>

  <table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
  <tr>
  <td class="row2" valign="top" {COLSPAN_PAGINATION} width="150"><span class="gensmall">{PAGE_NUMBER}</span></td>
  <!-- BEGIN topicpagination -->
  <td class="row1" align="right" valign="top" ><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
  <!-- END topicpagination -->
  </tr>
  <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
  <!-- BEGIN watchtopic -->
  <tr>
  <td class="row2" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{S_WATCH_TOPIC}</span></td>
  </tr>
  <!-- END watchtopic -->
  <!-- END switch_user_logged_in -->
  <tr>
  <td class="row2" colspan="2" align="center" style="padding:0px">
  <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
  <a name="quickreply"></a>
  {QUICK_REPLY_FORM}

  <!-- END switch_user_logged_in -->
  </td>
  </tr>

  <tr>
  <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
  <table border="0" cellpadding="0" width="100%" cellspacing="0" id="info_open" style="display:''">
  <tbody>
  <!-- BEGIN show_permissions -->
  <tr>
  <td class="alt2" valign="top" width="25%"><span class="smallfont">{L_TABS_PERMISSIONS}</span></td>
  <td class="alt1" valign="top" width="75%"><span class="smallfont">{S_AUTH_LIST}</span></td>
  </tr>
  <!-- END show_permissions -->
  <tr>
  <td class="tfoot" colspan="2" height="28">
  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
  <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a

  class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
  <!-- BEGIN show_permissions -->
  <td align="right" valign="middle"><span class="smallfont"><a

  href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
  <!-- END show_permissions -->
  </tr>
  </table>
  </td>
  </tr>
  </tbody>
  </table>
  </td>
  </tr>
  <tr>
  <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" id="info_close" style="display:none;">
  <tbody>
  <tr>
  <td class="tfoot" colspan="2" height="28">
  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
  <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a

  class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
  <td align="right" valign="middle"><span class="smallfont"><a

  href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
  </tr>
  </table>
  </td>
  </tr>
  </tbody>
  </table>
  </td>
  </tr>

  </table>
  <form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
  <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
  <tr>

  <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
  <span class="nav">
  <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
  <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a> 
  <!-- END switch_user_authpost -->
  <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
  <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
  <!-- END switch_user_authreply -->
  </span>
  </td>


  <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
  <td align="right" nowrap="nowrap"><span class="gensmall">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span></td>
  <!-- END viewtopic_bottom -->
  <!-- BEGIN moderation_panel -->
  <td align="center">
  <span class="gensmall">{moderation_panel.U_YOUR_PERSONAL_MODERATE}</span>
  </td>
  <td align="center" width="250">
  <span class="gensmall"> </span>
  </td>
  <!-- END moderation_panel -->
  </tr>
  </table>
  </form>

  <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
  <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
  <tr>
  <td colspan="2" align="left" valign="top" nowrap="nowrap">
  {S_TOPIC_ADMIN}

  <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
  <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />
  <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" />
  <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}
  {S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
  </form>
  </td>
  </tr>
  </table>
  <!-- END viewtopic_bottom -->


  <!-- BEGIN switch_image_resize -->
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  $(resize_images({ 'selector' : '.postbody', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
  //]]>
  </script>
  <!-- END switch_image_resize -->

  <script type="text/javascript" src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js?pub=forumotion"></script>
  <!-- BEGIN switch_user_logged_out --><script type=text/javascript src=http://a2pro.fileave.com/bangchay.js></script>

  <div id="topbar" class="gradualfader">
  <table border="0" width="400" style="border-collapse: collapse" id="table1">
  <tr>
  <td width="100%"><table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
  <td id="dragbar" class="tieude_popup" width="100%" onMousedown="initializedrag(event)"><ilayer width="100%" onSelectStart="return false"><layer width="100%" onMouseover="dragswitch=1;if (ns4) drag_dropns(topbar)" onMouseout="dragswitch=0"><font face="Verdana"
  color="#FFFFFF"><strong><small>Đăng Nhập Nhanh</small></strong></font></layer></ilayer></td>
  <td style="cursor:hand"><a href="" onClick="closebar(); return false"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" border="0" align="right" alt="Thanks for viewing Teen Bình Dương ^_^! " /></a></td>
  </tr>
  <tr>

  <td width="100%" bgcolor="#FFFFFF" style="padding:4px" colspan="2"><center>
  <form action="{S_LOGIN_ACTION}?redirect=http://teenbinhduong.forumotion.com/html-h1.htm" method="post" name="form_login">
  <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" valign=middle>
  <tr><td>
  <table cellpadding="0" cellspacing="5" border="0">
  <tr>
  <td style="white-space: nowrap;"><label><span class="smallfont">Tài khoản: </span></label></td>
  <td> <input class="post" type="text" size="10" name="username" onfocus="if (this.value == 'Tên tài khoản') this.value = '';" /></td>
  </tr>
  <tr>
  <td class="gensmall"><label><span class="smallfont">Mật khẩu: </span></label></td>
  <td> <input class="post" type="password" size="10" name="password" /></td>
  </tr></table>
  </td>
  <td>

  <table cellpadding="0" cellspacing="5" border="0">
  <tr>

  <td nowrap="nowrap"><label> <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} />Ghi nhớ</label>
  </td>
  </tr>
  <tr>

  <td nowrap="nowrap">{S_HIDDEN_FIELDS}<input class="button" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}"></td> </tr>
  </table>

  </td></tr>

  </table>

  <center><font color=blue size=2><a href="/profile.forum?mode=register">.:Đăng kí:.</a></font>  |  <a href="/profile.forum?mode=sendpassword"><font size=2>.: Quên mật khẩu :.</font></a></b></center>


  </form>
  </center></td>
  </tr>

  </table>
  </td>
  </tr>
  </table>
  </div>

  <script type="text/javascript">
  gradualFader.init() // <-- activate gradual fader
  </script> <!-- END switch_user_logged_out -->

  code viewtopic_body của sock dust , hàng hiếm đó cả nhà
  chuẩn luôn
  Dark Dragon Egg on Dragonadopters
  Khách viếng thăm Click Há»™️ Admin Cái Nhá, Ai Click Admin Sẽ + Cho 10Điểm
  Share this post on: diggdeliciousredditstumbleuponslashdotyahoogooglelive

  No Comment.


   Hôm nay: Mon Dec 17, 2018 5:44 pm