Vuilam Community Entertainment

Diễn Đàn Giải Trí Tổng Hợp

Latest topics

» Hướng dẫn làm nhiệm vụ GTA San AnDreas
by Dương Tiến Vinh Tue Jul 28, 2015 11:02 pm

» I-Ninja [Full PC]
by thanglun2 Sun Apr 26, 2015 4:53 pm

» Theme - Naruto ( Cực Hot Cực Hot )
by sayedn73 Fri Feb 13, 2015 10:14 am

» Dynasty Warriors 6 [Full PC]
by dungfa1992 Wed Dec 31, 2014 9:17 pm

» Gun Metal - Tranfomer Wars [Full PC]
by nghia6541 Tue Dec 30, 2014 9:11 am

» Theme :Sao Băng
by sayedn73 Sun Dec 21, 2014 9:41 am

» Theme dành cho fangirl(đặc biệt là fan DBSK)
by sayedn73 Sun Dec 21, 2014 9:31 am

» Share Code Viewtopic_body VBB By SockDust
by sayedn73 Sun Dec 21, 2014 8:12 am

» The House Of The Dead III [Full PC]
by kriskiller Sat Sep 13, 2014 9:36 am

» [Da Liễu] Bệnh vảy nến
by con_zubo Wed Nov 13, 2013 10:31 am

» Game Lego Batman (Full DVD)
by hotel1221 Mon May 27, 2013 11:02 am

» Game G-Force | Biệt Đội Chuột Lang (Full DVD)
by hotel1221 Mon May 27, 2013 10:52 am

» Game Phá Hàng Xóm 2
by hotel1221 Mon May 27, 2013 10:49 am

» Day Of The Zombie [Full PC]
by hotel1221 Sun May 26, 2013 6:25 pm

» Neighbours From Hell 1 + 2
by tuanvu0707 Wed Apr 10, 2013 10:10 am


  Thủ thuật máy tính - Khắc phục lỗi PC

  Share
  avatar
  Admin
  Admin
  Admin

  Cảnh Báo :
  0 / 1000 / 100

  Lý Do Vi Phạm : An Toàn Tuyệt Đối ^^
  Giới tính Giới tính : Nam Cung Sinh Cung Sinh : Cancer
  Posts Posts : 916
  SDPoints SDPoints : 43
  Thanked Thanked : 85
  Tham Gia Tham Gia : 03/09/2011
  Tuổi Tuổi : 21
  Đến từ Đến từ : HN TT HN
  Sở Thích Sở Thích : Nhiều Lắm Hìhì
  Châm Ngôn Sống Châm Ngôn Sống : Offline Dài Hạn

  Huy Hiệu
  Huy Hiệu:
  Trang Bị:
  Pet:

  Icon 1 Thủ thuật máy tính - Khắc phục lỗi PC

  Bài gửi by Admin on Thu Sep 29, 2011 6:46 pm

  Đây là những thủ thuật, những kinh nghiệm mình sưu tầm từ một số trang điện tử, báo...muốn chia sẻ lại cho các bạn

  1. Khắc phục lổi mất shortcut trong Send To

  Bạn tạo shortcut cho một hay nhiều ứng dụng sau khi xong , khi bạn nhấn chuột phải vào một
  thư mục hay tập tin và chọn chức năng Send To , các shortcut này sẽ không hiển thị ra theo như
  ý muốn của bạn . Nguyên nhân do đường dẩn của SendTo bạn chưa thiết lập đúng cách .
  Mắc dù bạn chép shortcut vào trong thư mục Documents and Settings\ nhập>\Send To tuy nhiên nó vẩn không xuất hiện các shortcut .
  Để giải quyết lổi này bạn mở Notepad và chép đoạn code sau vào :
  Code:
  Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
  USFolderPath = "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell
  Folders"
  On Error resume next
  WshShell.RegWrite "HKCR\exefile\shellex\DropHandler\", "{86C86720-42A0-1069-A2E8-
  08002B30309D}", "REG_SZ"
  WshShell.RegWrite "HKCR\lnkfile\shellex\DropHandler\", "{00021401-0000-0000-C000-
  000000000046}", "REG_SZ"
  WshShell.RegWrite USFolderPath & "\SendTo", "%USERPROFILE%\SendTo",
  "REG_EXPAND_SZ"
  Wshshell.RUN ("regsvr32.exe shell32.dll /i /s")
  MsgUser = Msgbox ("Fixed the Send To menu. Restart Windows for the changes to take effect",
  4160, "'Send To' menu fix for Windows XP")
  Set WshShell = Nothing
  Lưu tập tin này và đặt tên là fixsendto.vbs

  2. Kiểm tra tổng số thư mục , tập tin có trong thư mục Windows

  Bạn muốn kiểm tra trên máy tính của mình có bao nhiêu thư mục và tập tin nằm trong thư mục
  Windows trên hệ điều hành Windows XP hay không . Thủ thuật sau sẽ giúp bạn làm điều này chỉ
  cần nhấn chuột phải . Mở Notepad của bạn lên , chép và dán đoạn code sau vào trongNotepad :
  Code:
  dir /a /-p /o:gen >filelisting.txt
  Đặt tên cho tập tin này là filelisting.bat . Lưu tập tin này lại ở trong thư mục E:\Windows (E: là ổ
  đĩa bạn cài hệ điều hành Windows XP)
  Vào MyComputer chọn Tools-Folder Options chọn thanh File Types . Chọn mục Advanced - New
  Trong mục New Action :
  Ở dòng Action bạn điền Create File Listing , Ở dòng Application used to perform action bạn nhập

  E:\Windows\filelisting.bat . Nhấn OK hai lần . Chọn Close để thoát . Nhấn chuột phải vào thư mục

  Windows chọn Create File Listing .
  Mở tập tin filelisting.txt để xem các thư mục và tập tin có trong thư mục Windows .
  Nếu bạn muốn xóa chức năng này bạn mở Registry Editor lên , tìm đến khóa sau :

  HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell

  Ở cửa sổ bên trái bạn tìm khóa Create_File_Listing , nhấn chuột phải lên khóa chọn Delete để
  xóa khóa này . Thoát khỏi Registry và khởi động lại máy tính .

  3. Mở các ổ đĩa CROM bằng một cú nhấp chuột

  Máy tính của bạn có rất nhiều ổ CDROM , nếu bạn nhấn nút Eject để lấy từng cái ra thì thật mất
  thời gian , bạn có thể sử dụng cách sau để mở tất cả các ổ đĩa CDROM bằng một cú nhấp chuột.
  Để mở tất cã các ổ đĩa CDROM bạn làm như sau :

  Mở Notepad lên và chép đọan code sau vào :
  Code:
  Const CDROM = 4
  For Each d in CreateObject("Scripting.FileSystemObject").Drives
  If d.DriveType = CDROM Then
  Eject d.DriveLetter & ":\"
  Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know
  VNECHIP – Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online
  End If
  Next
  Sub Eject(CDROM)
  Dim ssfDrives
  ssfDrives = 17
  CreateObject("Shell.Application")_
  .Namespace(ssfDrives).ParseName(CDROM).InvokeVerb("E&ject")
  End Sub
  Lưu tập tin này thành cdeject.vbs

  4. Thay đổi thanh tiêu đề trong Internet Explorer


  Để thay đổi tên trên thanh tiêu đề (Title) của trình duyệt Internet Explorer bạn có thể dùng
  Registry Editor tuy nhiên nếu bạn là người mới sử dụng Registry lần đầu , bạn sẽ cãm thấy rất khó khăn và bở ngở .
  Cách làmm sau đây ta sẽ dùng kịch bãn (script) sử dụng công nghệ Windows Scripting Host của
  Microsoft để giải quyết vấn đề . Đầu tiên bạn mở Notepad lên và chép đọan code sau vào :
  Code:
  Option Explicit
  Set ws = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
  Dim ws, t, p, p1, n, cn, mybox, itemtype, vbdefaultbutton
  p = "HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\Window Title"
  itemtype = "REG_SZ"
  n = "Advanced Technologies , Fastest Online"
  Ws.RegWrite p, n, itemtype
  p1 = "HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\"
  n = ws.RegRead(p1 & "Window Title")
  t = "Thay doi ten cho thanh tieu de"
  cn = InputBox("Nhap ten moi cho thanh tieu de va nhan nut OK .", t, n)
  If cn <> "" Then
  ws.RegWrite p1 & "Window Title", cn
  End If
  VisitKelly's Korner
  Sub VisitKelly's Korner
  If MsgBox("Welcome to http://www.vnechip.com" & vbCRLF & vbCRLF &"VNECHIP",
  vbQuestion + vbYesNo + vbDefaultButton, "VNECHIP – Where People Go To Know") =6 Then
  ws.Run "http://www.vnechip.com"
  End If
  End Sub
  Lưu tập tin này lại với tên là changetitle.vbs

  5. Thêm Microsoft Knowledge Base vào thanh ToolBar


  Microsoft Knowledge Base là một tài liệu trực tuyến của Microsoft nhằm giúp đở người dùng về
  các vấn đề khi sử dụng các hệ điều hành Windows mà Microsoft đã công bố cũng như hổ trợ một
  số kiến thức khi bạn gặp thắc mắc về hệ điều hành mà bạn đang sử dụng .
  Thủ thuật sau sẽ giúp bạn “kết nối” với các tài liệu dạng kiến thức cơ sở này thông qua thanh
  Toolbar của trình duyệt Internet Explorer .
  Bạn mở Notepad và chép đọan mã sau vào :
  Code:
  Windows Registry Editor Version 5.00
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\{8b2d996f-b7d1-
  4961-a929-414d9cf5ba7b}]
  "CLSID"="{1FBA04EE-3024-11d2-8F1F-0000F87ABD16}"
  "ButtonText"="MS-KB"
  "Icon"="%SystemRoot%\\System32\\shell32.dll,281"
  "HotIcon"="%SystemRoot%\\System32\\shell32.dll,281"
  "Default Visible"="Yes"
  "Exec"="http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=FH;EN-US;KBHOWTO"
  "MenuText"="MS-KB"
  Lưu tập tin này lại với tên là addonms.reg


  6. Xóa danh sách Path Items ở vùng thông báo chỉ một cú nhấn chuột


  Bạn thường thắc mắc làm thế nào để xóa bỏ các danh sách liệt kê trong Path Items ở vùng
  thông báo (Notification Area) mà không cần phải thay đổi các giá trị trong Registry Editor .
  Xin giới thiệu đến các bạn xóa danh sách Past Items ở vùng thông báo không sử dụng Registry
  mà ta sẽ sử dụng Windows Scripting Host (WSH) để xóa các danh sách này .
  Mở Notepad lên và chép vào đọan mã sau :
  Code:
  Message = "To work correctly, the script will close" & vbCR
  Message = Message & "and restart the Windows Explorer shell." & vbCR
  Message = Message & "This will not harm your system." & vbCR & vbCR
  Message = Message & "Continue?"
  X = MsgBox(Message, vbYesNo, "Notice")
  If X = 6 Then
  On Error Resume Next
  Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
  WshShell.RegDelete
  "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\TrayNotify\IconStreams"
  WshShell.RegDelete
  "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\TrayNotify\PastIconsStream"
  Set WshShell = Nothing
  On Error GoTo 0
  For Each Process in GetObject("winmgmts:"). _
  ExecQuery ("select * from Win32_Process where name='explorer.exe'")
  Process.terminate(0)
  Next
  Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know
  VNECHIP – Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online
  MsgBox "Finished." & vbcr & vbcr & "©️ Microsoft", 4096, "Done"
  Else
  MsgBox "No changes were made to your system." & vbcr & vbcr & "Clear Past Items", 4096,
  "User Cancelled"
  End If
  Lưu tập tin này lại và đặt tên cho tập tin này là clearpastitems.vbs
  Tiếp theo bạn nhấn chuột phải ở thanh Taskbar chọn Properties ở phần Notification Area bạn
  chọn Customize , các danh sách được liệt kê trong mục Path Items đều được xóa sạch .

  7. Quản lý việc báo lổi trong Internet Explorer

  Bạn thường sử dụng trình duyệt Internet Explorer để duyệt web , bạn thường gặp một số vấn đề lổi ở Internet Explorer . Thủ thuật sau sẽ giúp bạn hạn chế việc báo lổi Internet Explorer .
  Vào Start – Run gỏ Regedit và nhấn phím Enter . Bạn tìm đến khóa sau :

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main

  Vào Edit – New chọn DWORD Value , bạn đặt tên cho khóa này là IEWatsonEnabled và thiết lập cho nó là 0
  Bạn tiếp tục vào Edit – New chọn DWORD Value , bạn đặt tên cho khóa này là

  IEWatsonDisabled và đặt cho giá trị này là 1

  Thoát khỏi Regedit và Khởi động lại máy tính .

  8. Thông báo lổi "Please Insert a Disk into Drive A:"

  Khi bạn mở máy tính lên , màn hình desktop sẽ xuất hiện , bạn nhận được thông báo lỗi Please
  insert a disk into drive a: .

  Nguyên nhân của lổi này do bạn sử dụng ổ đĩa mềm trong Windows Explorer hoặc bạn đặt đĩa mềm quá sớm cho nên lổi này sẽ xuất hiện trong quá trình đăng nhập .
  Để khắc phục lổi này bạn chỉ cần tắt chức năng Restore previous folder windows at logon
  thông báo trên sẽ không còn xuất hiện trên máy tính của bạn nữa .
  Để tắt chức năng này , bạn làm như sau :

  Mở Windows Explorer . Chọn Tools – Options chọn thanh View , bạn tìm đến dòng Restore previous folder windows at logon và xóa bỏ dòng này đi . Nhấn OK để thoát .

  9. Ẩn các biểu tượng trên desktop ngọai trừ các biểu tượng đặc biệt

  Để ẩn tất cả các biểu tượng trên màn hình ngọai trừ các biểu tượng đặc biệt chẳng hạn như My Computer, Recycle Bin, My Documents, Internet Explorer bạn làm như sau :

  Mở Registry Editor , bạn tìm khóa sau :

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Explorer\HideDesktopIcons\NewStartPanel

  Ở phía bên phải , bạn nhấn chuột phải chọn New – DWORD Value bạn đặt tên cho giá trị này là

  {00000000-0000-0000-0000-000000000000} Nhấn chuột vào giá trị này và thiết lập cho nó là 1 .

  Bây giờ bạn thoát khỏi Regedit , ở màn hình Desktop bạn nhấn phím F5 , bạn sẽ thấy tất cả các biểu tượng bị ẩn đi ngọai trừ các biểu tượng chẳng hạn như My Computer,

  Recycle Bin, My Documents . Để phục hồi lại bạn chỉ việc thiết lập lại cho giá trị

  {00000000-0000-0000-0000-000000000000} là 0

  Nếu như bạn sử dụng Classic Start Menu , bạn vẩn tạo giá trị giống như bước ở trên nhưng chỉ khác ở khóa .

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Explorer\HideDesktopIcons\ClassicStartMenu.
  Mệt Wá, Ad Đi Cái Đây.
  Dark Dragon Egg on Dragonadopters
  Khách viếng thăm Click Há»™️ Admin Cái Nhá, Ai Click Admin Sẽ + Cho 10Điểm

   Hôm nay: Mon Dec 17, 2018 1:29 am