Vuilam Community Entertainment

Diễn Đàn Giải Trí Tổng Hợp

Latest topics

» Hướng dẫn làm nhiệm vụ GTA San AnDreas
by Dương Tiến Vinh Tue Jul 28, 2015 11:02 pm

» I-Ninja [Full PC]
by thanglun2 Sun Apr 26, 2015 4:53 pm

» Theme - Naruto ( Cực Hot Cực Hot )
by sayedn73 Fri Feb 13, 2015 10:14 am

» Dynasty Warriors 6 [Full PC]
by dungfa1992 Wed Dec 31, 2014 9:17 pm

» Gun Metal - Tranfomer Wars [Full PC]
by nghia6541 Tue Dec 30, 2014 9:11 am

» Theme :Sao Băng
by sayedn73 Sun Dec 21, 2014 9:41 am

» Theme dành cho fangirl(đặc biệt là fan DBSK)
by sayedn73 Sun Dec 21, 2014 9:31 am

» Share Code Viewtopic_body VBB By SockDust
by sayedn73 Sun Dec 21, 2014 8:12 am

» The House Of The Dead III [Full PC]
by kriskiller Sat Sep 13, 2014 9:36 am

» [Da Liễu] Bệnh vảy nến
by con_zubo Wed Nov 13, 2013 10:31 am

» Game Lego Batman (Full DVD)
by hotel1221 Mon May 27, 2013 11:02 am

» Game G-Force | Biệt Đội Chuột Lang (Full DVD)
by hotel1221 Mon May 27, 2013 10:52 am

» Game Phá Hàng Xóm 2
by hotel1221 Mon May 27, 2013 10:49 am

» Day Of The Zombie [Full PC]
by hotel1221 Sun May 26, 2013 6:25 pm

» Neighbours From Hell 1 + 2
by tuanvu0707 Wed Apr 10, 2013 10:10 am


  profile nằm ngang + trang trí khung post bài

  Share
  avatar
  ╬VipΩPro╬
  Rìu Bạc
  Rìu Bạc

  Cảnh Báo :
  0 / 1000 / 100

  Lý Do Vi Phạm : An Toàn
  Giới tính Giới tính : Nam Cung Sinh Cung Sinh : Pisces
  Posts Posts : 117
  SDPoints SDPoints : 368
  Thanked Thanked : 6
  Tham Gia Tham Gia : 16/09/2011
  Tuổi Tuổi : 21
  Đến từ Đến từ : Hà Ná»™i
  Sở Thích Sở Thích : Computer,....
  Châm Ngôn Sống Châm Ngôn Sống : Nản,....
  30092011

  Icon 1 profile nằm ngang + trang trí khung post bài

  Bài gửi by â•¬VipΩPro╬

  Display->template->quản lí tổng thể-> viewtopic_body
  Code:
  <table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="2">
  <tr>
  <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap"><span class="nav">
  <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
  <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
  <!-- END switch_user_authpost -->
  <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
  <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
  <!-- END switch_user_authreply -->
  </span></td>
  <td class="nav" valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC}</span></td>
  <!-- BEGIN insert_plus_menu -->
  <td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="100%"><span class="gensmall"><b>
  <script type="text/javascript"><!--
  insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
  //-->
  </script>
  </b></span></td>
  <!-- END insert_plus_menu -->
  </tr>
  </table>
  <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="3">
  <tr align="right">
  <td class="catHead" colspan="2" height="28">
  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
  <td width="9%" class="noprint"></td>
  <td align="center" nowrap="nowrap" class="t-title"> <span class="cattitle"><!-- google_ad_section_start -->{TOPIC_TITLE}<!-- google_ad_section_end --></span></td>
  <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a> </td>
  </tr>
  </table>
  </td>
  <tr><td class="row1" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td></tr>
  </tr>{POLL_DISPLAY}<tr>
  <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="100%" height="26">{L_AUTHOR}</th>
  </tr>
  <!-- BEGIN postrow -->
  <!-- BEGIN displayed -->
  <tr class="post">
  <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}" valign="top" width="100%">
  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td width="14%"><span class="postdetails poster-profile"><br />{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}<br /></span></td>
  <td align="left" width="36%">
  <span class="name"><a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a><strong>{postrow.displayed.POSTER_NAME}</strong></span>{postrow.displayed.ONLINE_IMG}<br /><span>{postrow.displayed.POSTER_RANK}<br />
  {postrow.displayed.RANK_IMAGE}
  {postrow.displayed.POSTER_GENDER}
  {postrow.displayed.ZODIAC_IMG}
  {postrow.displayed.CHINESE_IMG}</span>
  <td align="right" width="50%"><span class="postdetails poster-profile">
  {postrow.displayed.POSTER_AGE_INT} {postrow.displayed.POSTER_AGE}
  {postrow.displayed.POSTER_JOINED_INT} {postrow.displayed.POSTER_JOINED}
  {postrow.displayed.POSTER_POSTS_INT} {postrow.displayed.POSTER_POSTS}
  {postrow.displayed.POSTER_FROM_INT} {postrow.displayed.POSTER_FROM}
  {postrow.displayed.POSTER_HOBBIES_INT} {postrow.displayed.POSTER_HOBBIES}
  {postrow.displayed.POSTER_HUMOR_INT} {postrow.displayed.POSTER_HUMOR}
  {postrow.displayed.POSTER_PERSONALIZED_PROFILE} {postrow.displayed.POSTER_RPG}
  </span></td></tr><tr>
  <td colspan="3" class="hr">
  <hr />
  </td>
  </tr>

  </table><br />
  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr><td></td>
  <td><span class="postdetails"><img src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0">{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT} <img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt="" border="0">{postrow.displayed.POST_DATE}</span></td>
  <td align="right" valign="top" nowrap="nowrap" class="post-options">
  {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG} {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}
  </td><td></td>
  </tr>
  <tr><td align="right"><img src="http://i47.servimg.com/u/f47/12/57/11/23/toplef10.gif"></img></td><td colspan="2" background="http://i47.servimg.com/u/f47/12/57/11/23/untitl11.jpg"></td><td><img src="http://i47.servimg.com/u/f47/12/57/11/23/toprig10.gif"></img></td></tr>

  <tr><td align="right" valign="top" width="3%" background="http://i47.servimg.com/u/f47/12/57/11/23/toplef10.jpg"></td>
  <td colspan="2"><span class="postbody"><!-- google_ad_section_start -->{postrow.displayed.MESSAGE}<!-- google_ad_section_end -->{postrow.displayed.SIGNATURE}</span><span class="gensmall">{postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}</span></td><td valign="top" width="4%" background="http://i47.servimg.com/u/f47/12/57/11/23/toprig11.gif"></td>
  </tr><tr><td align="right"><img src="http://i47.servimg.com/u/f47/12/57/11/23/bottom10.gif"></img></td><td colspan="2" background="http://i47.servimg.com/u/f47/12/57/11/23/bottom10.jpg"></td><td><img src="http://i47.servimg.com/u/f47/12/57/11/23/bottom11.gif"></img></td></tr>
  </table>
  </td>
  </tr>
  <tr>
  <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} browse-arrows" align="center" valign="middle" width="150" background="http://i47.servimg.com/u/f47/12/57/11/23/li10.gif">
  <table width="18" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="18">
  <tr>
  <td valign="middle" nowrap="nowrap" background="http://i47.servimg.com/u/f47/12/57/11/23/li10.gif">
  {postrow.displayed.PROFILE_IMG} {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG} {postrow.displayed.WWW_IMG} {postrow.displayed.AIM_IMG} {postrow.displayed.YIM_IMG} {postrow.displayed.MSN_IMG} {postrow.displayed.SKYPE_IMG} {postrow.displayed.ONLINE_IMG}
  <script type="text/javascript" language="JavaScript"><!--
  if ( navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf('mozilla') != -1 && navigator.userAgent.indexOf('5.') == -1 && navigator.userAgent.indexOf('6.') == -1 ) {
  document.write('{postrow.displayed.ICQ_IMG}');
  } else {
  document.write('</td><td>&nbsp;</td><td valign="top" nowrap="nowrap" background="http://i47.servimg.com/u/f47/12/57/11/23/li10.gif"><div style="position:relative"><div style="position:absolute">{postrow.displayed.ICQ_IMG}</div><div style="position:absolute;left:3px;top:-1px">{postrow.displayed.ICQ_STATUS_IMG}</div></div>');
  }
  //-->
  </script>
  <noscript>{postrow.displayed.ICQ_IMG}</noscript>
  </td>
  </tr>
  </table>
  </td>
  </tr>
  <!-- END displayed -->
  <!-- BEGIN hidden -->
  <tr>
  <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
  </tr>
  <!-- END hidden -->
  <!-- END postrow -->
  <!-- BEGIN no_post -->
  <tr align="center">
  <td class="row1" colspan="2" height="28">
  <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
  </td>
  </tr>
  <!-- END no_post -->
  <tr align="right">
  <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <td width="9%"></td>
  <td align="center" nowrap="nowrap"><a name="bottomtitle"></a><span class="cattitle">{TOPIC_TITLE}</span></td>
  <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> </td>
  </table>
  </td>
  </tr>
  </table>

  <table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="3">
  <tr>
  <td class="row2" valign="top" {COLSPAN_PAGINATION} width="150"><span class="gensmall">{PAGE_NUMBER}</span></td>
  <!-- BEGIN topicpagination -->
  <td class="row1" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
  <!-- END topicpagination -->
  </tr>
  <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
  <!-- BEGIN watchtopic -->
  <tr>
  <td class="row2" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{S_WATCH_TOPIC}</span></td>
  </tr>
  <!-- END watchtopic -->
  <!-- END switch_user_logged_in -->
  <tr>
  <td class="row2" colspan="2" align="center" style="padding:0px">
  <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
  <a name="quickreply"></a>
  {QUICK_REPLY_FORM}<br />
  <!-- END switch_user_logged_in -->
  </td>
  </tr>
  <tbody id="info_open" style="display:''">
  <!-- BEGIN show_permissions -->
  <tr>
  <td class="row2" valign="top" width="25%"><span class="gensmall">{L_TABS_PERMISSIONS}</span></td>
  <td class="row1" valign="top" width="75%"><span class="gensmall">{S_AUTH_LIST}</span></td>
  </tr>
  <!-- END show_permissions -->
  <tr>
  <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
  <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC}</span></td>
  <!-- BEGIN show_permissions -->
  <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0"></a></span></td>
  <!-- END show_permissions -->
  </tr>
  </table>
  </td>
  </tr>
  </tbody>
  <tbody id="info_close" style="display:none">
  <tr>
  <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
  <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC}</span></td>
  <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0"></a></span></td>
  </tr>
  </table>
  </td>
  </tr>
  </tbody>
  </table>


  <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="2" align="center">
  <tr>
  <form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
  <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap" {WIDTH_GALLERY}><span class="nav">
  <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
  <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0"></a>
  <!-- END switch_user_authpost -->
  <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
  <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0"></a>
  <!-- END switch_user_authreply -->
  </span>
  </td>
  <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
  <td align="right" nowrap="nowrap"><span class="gensmall">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}"></span></td>
  <!-- END viewtopic_bottom -->
  <!-- BEGIN moderation_panel -->
  <td align="center">
  <span class="gensmall">{moderation_panel.U_YOUR_PERSONAL_MODERATE}</span>
  </td>
  <td align="center" width="250">
  <span class="gensmall"> </span>
  </td>
  <!-- END moderation_panel -->
  </form>
  </tr>
  <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
  <tr>
  <td colspan="2" align="left" valign="top" nowrap="nowrap"><br>{S_TOPIC_ADMIN}<br />
  <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
  <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />
  <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" />
  <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br />{S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}"></span>
  </form>
  </td>
  </tr>
  <!-- END viewtopic_bottom -->
  </table>
  đây là phần mình làm còn các bạn mún chỉnh sửa vị trí profile ở đây:
  Code:
  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td width="14%"><span class="postdetails poster-profile"><br />{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}<br /></span></td>
  <td align="left" width="36%">
  <span class="name"><a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a><strong>{postrow.displayed.POSTER_NAME}</strong></span>{postrow.displayed.ONLINE_IMG}<br /><span>{postrow.displayed.POSTER_RANK}<br />
  {postrow.displayed.RANK_IMAGE}
  {postrow.displayed.POSTER_GENDER}
  {postrow.displayed.ZODIAC_IMG}
  {postrow.displayed.CHINESE_IMG}</span>
  <td align="right" width="50%"><span class="postdetails poster-profile">
  {postrow.displayed.POSTER_AGE_INT} {postrow.displayed.POSTER_AGE}
  {postrow.displayed.POSTER_JOINED_INT} {postrow.displayed.POSTER_JOINED}
  {postrow.displayed.POSTER_POSTS_INT} {postrow.displayed.POSTER_POSTS}
  {postrow.displayed.POSTER_FROM_INT} {postrow.displayed.POSTER_FROM}
  {postrow.displayed.POSTER_HOBBIES_INT} {postrow.displayed.POSTER_HOBBIES}
  {postrow.displayed.POSTER_HUMOR_INT} {postrow.displayed.POSTER_HUMOR}
  {postrow.displayed.POSTER_PERSONALIZED_PROFILE} {postrow.displayed.POSTER_RPG}
  </span></td></tr><tr>
  <td colspan="3" class="hr">
  <hr />
  </td>
  </tr>

  </table>

  Lưu Ý:
  Code:
  <tr><td align="right"><img src="http://i47.servimg.com/u/f47/12/57/11/23/toplef10.gif"></img></td><td colspan="2" background="http://i47.servimg.com/u/f47/12/57/11/23/untitl11.jpg"></td><td><img src="http://i47.servimg.com/u/f47/12/57/11/23/toprig10.gif"></img></td></tr>
  các bạn thay phần khung phía trên bài viết ở các link ảnh..

  Code:
  <tr><td align="right"><img src="http://i47.servimg.com/u/f47/12/57/11/23/bottom10.gif"></img></td><td colspan="2" background="http://i47.servimg.com/u/f47/12/57/11/23/bottom10.jpg"></td><td><img src="http://i47.servimg.com/u/f47/12/57/11/23/bottom11.gif"></img></td></tr>
  phần khung dưới:

  Code:
  <tr><td align="right" valign="top" width="3%" background="http://i47.servimg.com/u/f47/12/57/11/23/toplef10.jpg"></td>
  <td colspan="2"><span class="postbody"><!-- google_ad_section_start -->{postrow.displayed.MESSAGE}<!-- google_ad_section_end -->{postrow.displayed.SIGNATURE}</span><span class="gensmall">{postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}</span></td><td valign="top" width="4%" background="http://i47.servimg.com/u/f47/12/57/11/23/toprig11.gif"></td>
  </tr>
  phần khung trái và phải của bài viết.
  Share this post on: diggdeliciousredditstumbleuponslashdotyahoogooglelive

  No Comment.


   Hôm nay: Tue Sep 25, 2018 6:01 pm