Vuilam Community Entertainment

Diễn Đàn Giải Trí Tổng Hợp

Latest topics

» Hướng dẫn làm nhiệm vụ GTA San AnDreas
by Dương Tiến Vinh Tue Jul 28, 2015 11:02 pm

» I-Ninja [Full PC]
by thanglun2 Sun Apr 26, 2015 4:53 pm

» Theme - Naruto ( Cực Hot Cực Hot )
by sayedn73 Fri Feb 13, 2015 10:14 am

» Dynasty Warriors 6 [Full PC]
by dungfa1992 Wed Dec 31, 2014 9:17 pm

» Gun Metal - Tranfomer Wars [Full PC]
by nghia6541 Tue Dec 30, 2014 9:11 am

» Theme :Sao Băng
by sayedn73 Sun Dec 21, 2014 9:41 am

» Theme dành cho fangirl(đặc biệt là fan DBSK)
by sayedn73 Sun Dec 21, 2014 9:31 am

» Share Code Viewtopic_body VBB By SockDust
by sayedn73 Sun Dec 21, 2014 8:12 am

» The House Of The Dead III [Full PC]
by kriskiller Sat Sep 13, 2014 9:36 am

» [Da Liễu] Bệnh vảy nến
by con_zubo Wed Nov 13, 2013 10:31 am

» Game Lego Batman (Full DVD)
by hotel1221 Mon May 27, 2013 11:02 am

» Game G-Force | Biệt Đội Chuột Lang (Full DVD)
by hotel1221 Mon May 27, 2013 10:52 am

» Game Phá Hàng Xóm 2
by hotel1221 Mon May 27, 2013 10:49 am

» Day Of The Zombie [Full PC]
by hotel1221 Sun May 26, 2013 6:25 pm

» Neighbours From Hell 1 + 2
by tuanvu0707 Wed Apr 10, 2013 10:10 am


  Chia sẻ ViewTopic_Body của diễn đàn V2

  Share
  avatar
  ╬VipΩPro╬
  Rìu Bạc
  Rìu Bạc

  Cảnh Báo :
  0 / 1000 / 100

  Lý Do Vi Phạm : An Toàn
  Giới tính Giới tính : Nam Cung Sinh Cung Sinh : Pisces
  Posts Posts : 117
  SDPoints SDPoints : 368
  Thanked Thanked : 6
  Tham Gia Tham Gia : 16/09/2011
  Tuổi Tuổi : 21
  Đến từ Đến từ : Hà Ná»™i
  Sở Thích Sở Thích : Computer,....
  Châm Ngôn Sống Châm Ngôn Sống : Nản,....
  30092011

  Icon 1 Chia sẻ ViewTopic_Body của diễn đàn V2

  Bài gửi by â•¬VipΩPro╬

  Chú ý: khi
  các bạn mang về dùng thì up lại toàn bộ link ảnh để không ảnh hưởng tới
  diễn đàn khác (diễn đàn mình) - làm giảm tốc độ chạy đi... Nếu mình
  thấy nó chạy chậm là mình del hình thì các bạn phải chịu hậu quả đó.

  Demo:

  Các bạn chèn code này vô CSS
  Code:
  .blast
  {
      background: url(http://i28.servimg.com/u/f28/15/78/09/06/blast10.png) repeat-x top left;
      color: #FFFFFF;
      font: italic 11px verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
  }

  .sig{
  background:#FFFFFF;
  border-left:1px solid #dbd8d8;
  border-right:1px solid #dbd8d8;
  padding:10px;
  margin:0;}
  .sig_01{
  background:url(http://i28.servimg.com/u/f28/15/78/09/06/sig_0110.gif) left no-repeat;
  height:43px;}
  .goc{
  background:url(http://i28.servimg.com/u/f28/15/78/09/06/goc10.gif) left no-repeat;
  height:43px;}
  .sig_02{
  background:url(http://i28.servimg.com/u/f28/15/78/09/06/sig_0210.gif) repeat-x;
  height:43px;}
  .sig_03{
  background:url(http://i28.servimg.com/u/f28/15/78/09/06/sig_0310.gif) right no-repeat;
  height:43px;}
  .sig_04{
  background:url(http://i28.servimg.com/u/f28/15/78/09/06/sig_0410.gif) left no-repeat;
  height:23px;}
  .sig_05{
  background:url(http://i28.servimg.com/u/f28/15/78/09/06/sig_0510.gif) repeat-x;
  height:23px;}
  .sig_06{
  background:url(http://i66.servimg.com/u/f66/13/16/31/91/sig_0610.gif) right no-repeat;
  height:23px;}
  Thay toàn bộ Viewtopic_body
  Code:
  <script type="text/javascript">
      //<![CDATA[
      var
  multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on =
  '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati =
  '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = {
  share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption:
  "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print:
  "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
      $(function(){
        _atc.cwait = 0;
        $('.addthis_button').mouseup(function(){
            if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
              addthis_close();
              addthis_close();
            }
        });
      });
      //]]>
      </script>

      <table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
        <tr>
            <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
              <span class="nav">
              <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
   
            <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img
  src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}"
  align="middle" border="0" /></a>
              <!-- END switch_user_authpost -->
              <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
   
            <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img
  src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle"
   border="0" /></a>
              <!-- END switch_user_authreply -->
              </span>
            </td>
   
          <td class="nav" valign="middle" width="100%"><span
  class="nav"><a class="nav"
  href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav"
  href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
            <td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="100%">
              <span class="gensmall bold">
   
                <a class="addthis_button"
  href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion">{L_SHARE}
                  |
                  <script type="text/javascript">
                  //<![CDATA[
                  insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
                  //]]>
                  </script>
              </span>
            </td>
        </tr>
      </table>
      <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
        <tr align="right">
            <td class="catHead" colspan="3" height="28">
              <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                  <tr>
                    <td width="9%" class="noprint"> </td>
   
                  <td align="center" nowrap="nowrap"
  class="t-title"><h1 class="cattitle"> <!--
  google_ad_section_start -->{TOPIC_TITLE}<!-- google_ad_section_end
   --></h1></td>
                    <td align="right"
  nowrap="nowrap" width="9%" class="browse-arrows"><a
  href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a><BR>
   <a
  href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a><BR>
  <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a> </td>
                  </tr>
              </table>
            </td>
        </tr>
        <!-- BEGIN topicpagination -->
        <tr>
   
          <td class="row1 pagination" colspan="2" align="right"
  valign="top"><span
  class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
        </tr>
        <!-- END topicpagination -->

        {POLL_DISPLAY}
        <tr>
            <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
            <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
        </tr>

        <!-- BEGIN postrow -->
        <!-- BEGIN displayed -->
        <tr class="post">
            <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="150">
   
            <span class="name"><a
  name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a><strong>.::{postrow.displayed.POSTER_NAME}::.
   </strong> {postrow.displayed.ONLINE_IMG}</span><br/>

                  <center><span class="postdetails poster-profile">
                  {postrow.displayed.POSTER_RANK}<br/>

                  <center>
                  <!-- BEGIN-----AVATA --><table cellSpacing="0" cellPadding="0" border="0" style="width:auto">
  <td style="padding: 0px"><img src="http://img13.imageshack.us/img13/2183/right10.gif"></td>
  <td style="padding: 0px" background="http://img442.imageshack.us/img442/9233/duoi.gif"></td>
  <td style="padding: 0px"><img src="http://img13.imageshack.us/img13/2183/right10.gif"></td>
  </tr>
  <tr>
  <td valign="top" style="padding: 0px" background="http://img687.imageshack.us/img687/2320/catsideleft.gif">
  <td style="padding: 0px; background-color: #ffffff" bgColor="#ffffff">
  {postrow.displayed.POSTER_AVATAR}
  </td>
  <td style="padding: 0px" background="http://img686.imageshack.us/img686/7876/catsideright.gif"></td>
  </tr>
  <tr>
  <td style="padding: 0px"><img src="http://img13.imageshack.us/img13/2183/right10.gif"></td>
  <td style="padding: 0px" background="http://img101.imageshack.us/img101/6510/tren.gif"></td>
  <td style="padding: 0px"><img src="http://img13.imageshack.us/img13/2183/right10.gif"></td>
  </table>
  <!-- ENDE-----AVATA -->
  {postrow.displayed.RANK_IMAGE}<br/>
   <center> {postrow.displayed.PROFILE_IMG}
  {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG} <!-- BEGIN
  contact_field --> {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!--
  END contact_field --></center>
                  <!-- BEGIN profile_field -->

              <table width=100%>
              <tr>
              <td style="border:1px dashed #195cd2;padding:2px" cellspacing="1px" cellpadding="1px">

   
            {postrow.displayed.profile_field.LABEL}
  {postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}

              </td>
              </tr>
              </table>
              <!-- END profile_field -->

  </div>

                    </div>
              </span>

              <img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" alt="" style="width:150px;height:1px" />
            </td>
   
          <td
  class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}
  valign="top" width="100%" height="28" colspan="2">
              <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                  <tr>
   
                  <td><span class="postdetails"><img
  src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}"
  alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}"
  title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0"
  />{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT}  <img
  src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt="" border="0"
  />{postrow.displayed.POST_DATE}</span></td>
                    <td valign="top" nowrap="nowrap" class="post-options">
       
                    </td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td colspan="2" class="hr">
                        <hr />
                    </td>
                  </tr>
   <tr>
                <td align="right" >

                  <center>
   <!-- BEGIN switch_vote_active -->
                          <div class="vote gensmall">
                              <!-- BEGIN switch_vote -->
   
                            <div class="vote-button"><a
  href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">+</a></div>
                              <!-- END switch_vote -->

                              <!-- BEGIN switch_bar -->
                              <div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
                                  <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
   
                                <div class="vote-bar-plus"
  style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
                                  <!-- END switch_vote_plus -->

                                  <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
   
                                <div class="vote-bar-minus"
  style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
                                  <!-- END switch_vote_minus -->
                              </div>
                              <!-- END switch_bar -->

                              <!-- BEGIN switch_no_bar -->
   
                            <div
  title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}"
  class="vote-no-bar">----</div>
                              <!-- END switch_no_bar -->

                              <!-- BEGIN switch_vote -->
   
                            <div class="vote-button"><a
  href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}">-</a></div>
                              <!-- END switch_vote -->
                          </div>
                          <!-- END switch_vote_active -->

                          <div class="postbody">
  <div>
      <table cellSpacing="0" cellPadding="0" border="0" style="width:auto">
  <tr>
  <td style="padding: 0px"><img src="http://i52.servimg.com/u/f52/12/82/29/24/admin_10.gif"></td>
  <td style="padding: 0px; width:99%" background="http://i52.servimg.com/u/f52/12/82/29/24/admin_11.gif"></td>
  <td style="padding: 0px"><img src="http://i52.servimg.com/u/f52/12/82/29/24/admin_12.gif"></td>
  </tr>
  <tr>
  <td valign="top" style="padding: 0px" background="http://i52.servimg.com/u/f52/12/82/29/24/admin_13.gif">
  <img src="http://i52.servimg.com/u/f52/12/82/29/24/admin_14.gif"></td>
  <td style="padding: 0px; background-color: #ffffff" bgColor="#ffffff">
  {postrow.displayed.MESSAGE}
  </td>
  <td style="padding: 0px" background="http://i52.servimg.com/u/f52/12/82/29/24/admin_15.gif"></td>
  </tr>
  <tr>
  <td style="padding: 0px"><img src="http://i52.servimg.com/u/f52/12/82/29/24/admin_16.gif"></td>
  <td style="padding: 0px" background="http://i52.servimg.com/u/f52/12/82/29/24/admin_17.gif"></td>
  <td style="padding: 0px"><img src="http://i52.servimg.com/u/f52/12/82/29/24/admin_18.gif"></td>
  </tr>
  </table></div>

                          <!-- BEGIN switch_attachments -->

                          <dl class="attachbox">
                              <dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                              <dd>
                                <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                                <dl class="file">
                                    <dt>
                                      <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" />

                                      <!-- BEGIN switch_dl_att -->
   
                                    <a class="postlink"
  href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a>
   
  {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                      <!-- END switch_dl_att -->

                                      <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
   
                                   
  {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT}
   
  {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                      <!-- END switch_no_dl_att -->
                                    </dt>

                                    <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                                    <dd>
   
                                   
  <em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                                    </dd>
                                    <!-- END switch_no_comment -->

                                    <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                    <dd>
   
                                   
  <em><strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em>
                                    </dd>
                                    <!-- END switch_no_dl_att -->

   
                                 
  <dd>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE})
   
  {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                                </dl>
                                <!-- END switch_post_attachments -->
                              </dd>
                          </dl>
                          <!-- END switch_attachments -->
                          <div class="clear"></div>
                          <div class="signature_div">

  <fieldset><legend><strong>
   <span
  style=width:30%;height:30;text-align:center;color:black;filter:glow(color=##56CDE0)>[
   Khu vực của : <strong>{postrow.displayed.POSTER_NAME}
  ]</strong>
  </span></strong></legend>                   
                  {postrow.displayed.SIGNATURE} {postrow.displayed.POSTER_RPG}
                          </div>

                        </div>

                  <span class="gensmall">{postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}</span>
                    </td>
                  </tr>
              </table>
            </td>
        </tr>
        <tr>
   
          <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}
  browse-arrows"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} align="center"
  valign="middle" width="150">
              <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a>
            </td>
   
          <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} messaging
  gensmall"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} width="100%" height="28">
              <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                  <tr>
                    <td valign="middle">
   
                    {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG}
  {postrow.displayed.QUOTE_IMG}
  {postrow.displayed.EDIT_IMG}{postrow.displayed.DELETE_IMG}
  {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}           
  {postrow.displayed.THANK_IMG}
  <!-- BEGIN switch_vote_active --><!-- BEGIN switch_bar -->
  <span class="smallfont">{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}</span>
  <!-- END switch_bar -->  <!-- END switch_vote_active -->
                    </td>
                  </tr>
              </table>
            </td>
        </tr>
        <!-- BEGIN first_post_br -->
      </table>
      <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
        <tr>
            <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
            <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
        </tr>
        <!-- END first_post_br -->
        <!-- END displayed -->
        <!-- BEGIN hidden -->
        <tr>
   
          <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}"
  colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
        </tr>
        <!-- END hidden -->
        <!-- END postrow -->
        <!-- BEGIN no_post -->
        <tr align="center">
            <td class="row1" colspan="3" height="28">
              <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
            </td>
        </tr>
        <!-- END no_post -->
        <tr align="right">
            <td class="catBottom" colspan="3" height="28">
              <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                  <tr>
                    <td width="9%" class="noprint"> </td>
   
                  <td align="center" nowrap="nowrap"
  class="t-title"><a name="bottomtitle"></a><h1
  class="cattitle">{TOPIC_TITLE}</h1></td>
             
      <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%"
  class="browse-arrows"><a
  href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a
  href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a
  href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> </td>
                  </tr>
              </table>
            </td>
        </tr>
      </table>

      <table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
        <tr>
   
          <td class="row2" valign="top" {COLSPAN_PAGINATION}
  width="150"><span
  class="gensmall">{PAGE_NUMBER}</span></td>
            <!-- BEGIN topicpagination -->
            <td class="row1" align="right" valign="top" ><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
            <!-- END topicpagination -->
        </tr>
        <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
        <!-- BEGIN watchtopic -->
        <tr>
   
          <td class="row2" colspan="2" align="right"
  valign="top"><span
  class="gensmall">{S_WATCH_TOPIC}</span></td>
        </tr>
        <!-- END watchtopic -->
      <!-- END switch_user_logged_in -->
        <tr>
   
          <td class="row2" colspan="2" align="center"
  style="padding:0px"><br><font size="2" face="tahoma"
  color="green"><center>* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng
  người đọc.<br />
  * Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.<br />
  * Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.</font></center>
  <font
   size="2" face="tahoma" color="red"><b>...-Nếu chèn smilies có
  vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài-...</font>

              <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
              <a name="quickreply"></a>
  {QUICK_REPLY_FORM}
              <!-- END switch_user_logged_in -->
  </td>
        </tr>
        <tr>
            <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
              <table border="0" cellpadding="0" width="100%" cellspacing="0" id="info_open" style="display:''">
                  <tbody>
            <!-- BEGIN show_permissions -->
            <tr>
   
            <td class="row2" valign="top" width="25%"><span
  class="gensmall">{L_TABS_PERMISSIONS}</span></td>
              <td class="row1" valign="top" width="75%"><span class="gensmall">{S_AUTH_LIST}</span></td>
            </tr>
            <!-- END show_permissions -->
            <tr>
              <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
                  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                    <tr>
   
                      <td valign="middle" width="100%"><span
  class="nav"><a class="nav"
  href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav"
  href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                        <!-- BEGIN show_permissions -->
   
                      <td align="right" valign="middle"><span
  class="gensmall"><a
  href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img
  src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0"
  /></a></span></td>
                        <!-- END show_permissions -->
                    </tr>
                  </table>
              </td>
            </tr>
        </tbody>
              </table>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
              <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" id="info_close" style="display:none;">
                  <tbody>
            <tr>
              <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
                  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                    <tr>
   
                      <td valign="middle" width="100%"><span
  class="nav"><a class="nav"
  href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav"
  href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
   
                      <td align="right" valign="middle"><span
  class="gensmall"><a
  href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img
  src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0"
  /></a></span></td>
                    </tr>
                  </table>
              </td>
            </tr>
        </tbody>
              </table>
            </td>
        </tr>
      </table>

   
    <form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox"
  onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
      <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
        <tr>
            <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap" {WIDTH_GALLERY}>
              <span class="nav">
                  <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
   
                <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img
   src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}"
  align="middle" border="0" /></a>
                  <!-- END switch_user_authpost -->
                  <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
   
                <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img
  src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0"
  /></a>
                  <!-- END switch_user_authreply -->
              </span>
            </td>
            <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
   
          <td align="right" nowrap="nowrap"><span
  class="gensmall">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input
  class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}"
  /></span></td>
            <!-- END viewtopic_bottom -->
            <!-- BEGIN moderation_panel -->
            <td align="center">
              <span class="gensmall">{moderation_panel.U_YOUR_PERSONAL_MODERATE}</span>
            </td>
            <td align="center" width="250">
              <span class="gensmall"> </span>
            </td>
            <!-- END moderation_panel -->
        </tr>
      </table>
      </form>

      <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
      <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
        <tr>
            <td colspan="2" align="left" valign="top" nowrap="nowrap">
  {S_TOPIC_ADMIN}

              <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
                  <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />
                  <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" />
                  <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}
  {S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
              </form>
            </td>
        </tr>
      </table>
      <!-- END viewtopic_bottom -->
      <!-- BEGIN switch_image_resize -->
      <script type="text/javascript">
      //<![CDATA[
   
    $(resize_images({ 'selector' : '.postbody', 'max_width' :
  {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' :
  {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
      //]]>
      </script>
      <!-- END switch_image_resize -->
      <script type="text/javascript" src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js?pub=forumotion"></script>
  Các bạn chú ý điểm này nha - mình đưa rank xuống dưới chữ ký thay vì nó ở trên avatar, cái rank đó các bạn để hình cấp bậc cho đẹp - VD: đưa hình cấp bậc quân hàm vô, mình thì đưa hình pet vô.
  Share this post on: diggdeliciousredditstumbleuponslashdotyahoogooglelive

  No Comment.


   Hôm nay: Mon Sep 24, 2018 4:32 pm