Vuilam Community Entertainment

Diễn Đàn Giải Trí Tổng Hợp

Latest topics

» Hướng dẫn làm nhiệm vụ GTA San AnDreas
by Dương Tiến Vinh Tue Jul 28, 2015 11:02 pm

» I-Ninja [Full PC]
by thanglun2 Sun Apr 26, 2015 4:53 pm

» Theme - Naruto ( Cực Hot Cực Hot )
by sayedn73 Fri Feb 13, 2015 10:14 am

» Dynasty Warriors 6 [Full PC]
by dungfa1992 Wed Dec 31, 2014 9:17 pm

» Gun Metal - Tranfomer Wars [Full PC]
by nghia6541 Tue Dec 30, 2014 9:11 am

» Theme :Sao Băng
by sayedn73 Sun Dec 21, 2014 9:41 am

» Theme dành cho fangirl(đặc biệt là fan DBSK)
by sayedn73 Sun Dec 21, 2014 9:31 am

» Share Code Viewtopic_body VBB By SockDust
by sayedn73 Sun Dec 21, 2014 8:12 am

» The House Of The Dead III [Full PC]
by kriskiller Sat Sep 13, 2014 9:36 am

» [Da Liễu] Bệnh vảy nến
by con_zubo Wed Nov 13, 2013 10:31 am

» Game Lego Batman (Full DVD)
by hotel1221 Mon May 27, 2013 11:02 am

» Game G-Force | Biệt Đội Chuột Lang (Full DVD)
by hotel1221 Mon May 27, 2013 10:52 am

» Game Phá Hàng Xóm 2
by hotel1221 Mon May 27, 2013 10:49 am

» Day Of The Zombie [Full PC]
by hotel1221 Sun May 26, 2013 6:25 pm

» Neighbours From Hell 1 + 2
by tuanvu0707 Wed Apr 10, 2013 10:10 am


  [Share] Viewtopic_body dọc

  Share
  avatar
  ╬VipΩPro╬
  Rìu Bạc
  Rìu Bạc

  Cảnh Báo :
  0 / 1000 / 100

  Lý Do Vi Phạm : An Toàn
  Giới tính Giới tính : Nam Cung Sinh Cung Sinh : Pisces
  Posts Posts : 117
  SDPoints SDPoints : 368
  Thanked Thanked : 6
  Tham Gia Tham Gia : 16/09/2011
  Tuổi Tuổi : 21
  Đến từ Đến từ : Hà Ná»™i
  Sở Thích Sở Thích : Computer,....
  Châm Ngôn Sống Châm Ngôn Sống : Nản,....
  30092011

  Icon 1 [Share] Viewtopic_body dọc

  Bài gửi by â•¬VipΩPro╬

  Hiện tại forum mình đang xài view này
  sắp tới đổi thành ngang nên share lun:
  Code:
  <script type="text/javascript">
      //<![CDATA[
      var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
      $(function(){
      _atc.cwait = 0;
      $('.addthis_button').mouseup(function(){
      if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
      addthis_close();
      addthis_close();
      }
      });
      });
      //]]>
      </script>

      <table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
      <tr>
      <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
      <span class="nav">
      <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
      <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
      <!-- END switch_user_authpost -->
      <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
      <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
      <!-- END switch_user_authreply -->
      </span>
      </td>
      <td class="nav" valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="#bottom"> <img src="http://loitraitim.com/diendan/styles/Wchild/buttons/firstnew.gif"</a>
      </span></td>
      <td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="100%">
      <span class="gensmall bold">
      <a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion">{L_SHARE}
      |
      <script type="text/javascript">
      //<![CDATA[
      insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
      //]]>
      </script>
      </span>
      </td>
      </tr>
      </table>

      <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
      <tr align="right">
      <td class="catHead" colspan="3" height="28">
      <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
      <tr>
      <td width="9%" class="noprint"><font color="#FFFFFF"><b>Tiêu
      đề</b></font></td>
      <td align="center" nowrap="nowrap" class="t-title"> <h1 class="cattitle">
      <font color="#FFFFFF"> <!-- google_ad_section_start -->{TOPIC_TITLE} <!-- google_ad_section_end --> </font></h1></td>
      <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a> </td>
      </tr>
      </table>
      </td>
      </tr>
      <!-- BEGIN topicpagination -->
      <tr>
      <td class="row1 pagination" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
      </tr>
      <!-- END topicpagination -->
      {POLL_DISPLAY}
      <tr>
      <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
      <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
      </tr>
      <!-- BEGIN postrow -->
      <!-- BEGIN displayed -->
      <tr class="post">
      <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="150">

      <span class="postdetails poster-profile">

      <table id="table2" width="185" height="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" valign=top>
      <tr>
      <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="150">
      <div align="center">


      <td class="alt2">
      <table width="197" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" style="margin-top:0px;">
      </table><table cellSpacing="0" cellPadding="0" border="0" style="width:auto">
      <td style="padding: 0px"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></td>
      <td style="padding: 0px" background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></td>
      <td style="padding: 0px"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></td>
      </tr>
      <tr>
      <td valign="top" style="padding: 0px" background=" http://illiweb.com/fa/pbucket.gif ">
      <td width="62" height="42" valign="top">
      <p align="center"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></p>
      <span class="postdetails poster-profile">

      <table border="0" width="1%" id="table13">
      <tr>
      <td>

      <p align="center">

      <a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"><font size="2"></font></a></p>
      <p align="center">

      <strong>
      <font size="2"> </font></strong><font size="3"><span class="postdetails poster-profile"><img src=http://i39.servimg.com/u/f39/12/79/57/41/lastpo10.gif></span><strong>{postrow.displayed.POSTER_NAME}</strong><span class="postdetails poster-profile"><img src=http://i39.servimg.com/u/f39/12/79/57/41/lastpo10.gif></span></font><span class="smallfont"><font size="3"><br><b><strong>{postrow.displayed.POSTER_RANK}</strong></b><br>
    <center> {postrow.displayed.RANK_IMAGE}</center></font>
      </span><span class="postdetails poster-profile">
      <!-- BEGIN-----AVATA --><table cellSpacing="0" cellPadding="0" border="0" style="width:auto">
      <td style="padding: 0px"><img src=" http://illiweb.com/fa/pbucket.gif "></td>
      <td style="padding: 0px" background=" http://illiweb.com/fa/pbucket.gif "></td>
      <td style="padding: 0px"><img src=" http://illiweb.com/fa/pbucket.gif "></td>
      </tr>
      <tr>
      <td valign="top" style="padding: 0px" background=" http://illiweb.com/fa/pbucket.gif ">
      <td style="padding: 0px; background-color: #ffffff" bgColor="#ffffff">
      {postrow.displayed.POSTER_AVATAR}
      </td>
      <td style="padding: 0px" background=" http://illiweb.com/fa/pbucket.gif "></td>
      </tr>
      <tr>
      <td style="padding: 0px"><img src=" http://illiweb.com/fa/pbucket.gif "></td>
      <td style="padding: 0px" background=" http://illiweb.com/fa/pbucket.gif "></td>
      <td style="padding: 0px"><img src=" http://illiweb.com/fa/pbucket.gif "></td>
      </table>
      <!-- ENDE-----AVATA -->
      <table cellspacing="0"
      cellpadding="0"><tr><td style="background: #ededed url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) ;
      height: 16px;
      width: 64px;
      border: 0px;
      ">{postrow.displayed.ONLINE_IMG}</td></tr></table></span></p>
      <p align="left">

      <span class="smallfont"><!-- BEGIN profile_field --><font size="3">{postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}
      <!-- END profile_field -->      {postrow.displayed.POSTER_RPG} </font>
      </span></p></td>
      </tr>
      </table>
      </span>


      </td>
      <td style="padding: 0px" background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></td>
      </tr>
      <tr>
      <td style="padding: 0px"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></td>
      <td style="padding: 0px" background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></td>
      <td style="padding: 0px"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></td>

      </tr>
      </table>      </div>
      </td>
      </tr>
      </table>
      </span>


      </td>
      <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="100%" height="28" colspan="2">
      <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
      <tr>
      <td><span class="postdetails"><img src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0" />{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT} <img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt="" border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}</span></td>
      </tr> <tr>
      <td class="hr">
      <hr />
      </td>
      </tr>
      <tr>
      <td>
      <span class="postbody">
      <!-- google_ad_section_start -->
      <div align="left">
      <table cellSpacing="0" cellPadding="0" border="0" style="width:auto">
      <tr>

      <div class="posts"><table cellSpacing="0" cellPadding="0" border="0" style="width:auto">
      <tr>

      <td style="padding: 0px; width: 1%;"><img alt="" src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></td><td style="padding: 0px; background-image: url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);" width="100%"><img alt="" src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></td><td style="padding: 0px;" width="1%"><img alt="" src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></td></tr><tr><td style="padding: 0px; background-image: url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif); width: 1%;"> </td><td style="padding: 0px;" width="100%">


      <div class="posts">
      {postrow.displayed.MESSAGE}</div>
      </td>
      <td style="padding: 0px; background-image: url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);"></td></tr><tr><td style="padding: 0px;" valign="top"><img alt="" src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></td><td style="padding: 0px; background-image: url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);"><img valign="left" alt="" src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" style="float: right;"></td><td style="padding: 0px;" align="right"><img alt="" src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></td>
      </tr>
      </table></div>

      <p>
      <img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"
      width="350" height="25"></p>
      <br>

      <div class="signature_div">
      {postrow.displayed.SIGNATURE}
      </div>
      </div>
      <span class="gensmall">{postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}</span>
      <p>
      <br>
      <tr>
      <td>
      </td>
      </tr>

      </td>
      </tr>
      </table>
      </td>
      </tr>
      <tr>
      <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} browse-arrows"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} align="center" valign="middle" width="150">
      <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a>
      </td>
      <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} messaging gensmall"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} width="100%" height="28">
      <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
      <hr>
      <p align="right">{postrow.displayed.PROFILE_IMG}
      {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field -->
      {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field -->
      {postrow.displayed.THANK_IMG}
      {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG}
      {postrow.displayed.QUOTE_IMG}
      {postrow.displayed.EDIT_IMG}
      {postrow.displayed.DELETE_IMG}
      {postrow.displayed.IP_IMG}
      {postrow.displayed.REPORT_IMG}
      <!-- BEGIN switch_vote_active -->

      <!-- BEGIN switch_vote -->

      <a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">
      <img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" ></a>

      <!-- END switch_vote -->


      <!-- END switch_vote_active -->
      </table>

      </td>
      </tr>
      <!-- BEGIN first_post_br -->
      </table>
   

      <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
      <tr>
      <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
      <th class="thRight" nowrap="nowrap">{L_MESSAGE}</th>
      </tr>
      <!-- END first_post_br -->
      <!-- END displayed -->
      <!-- BEGIN hidden -->
      <tr>
      <td class="postdetails {postrow.displayed.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.displayed.MESSAGE}</td>
      </tr>
      <!-- END hidden -->
      <!-- END postrow -->
      <!-- BEGIN no_post -->
      <tr align="center">
      <td class="row1" colspan="2" height="28">
      <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
      </td>
      </tr>
      <!-- END no_post -->
      <tr align="right">
      <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
      <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
      <tr>
      <td width="9%" class="noprint"><font color="#FFFFFF"><b>Tiêu
      đề</b></font></td>
      <td align="center" nowrap="nowrap" class="t-title">
      <font color="#FFFFFF"><a name="bottomtitle"></a></font><h1 class="cattitle">
      <font color="#FFFFFF">{TOPIC_TITLE}</font></h1></td>
      <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> </td>
      </tr>
      </table>
      </td>
      </tr>
      </table>

      <table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
      <tr>
      <td class="row2" valign="top" {COLSPAN_PAGINATION} width="150"><span class="gensmall">{PAGE_NUMBER}</span></td>
      <!-- BEGIN topicpagination -->
      <td class="row1" align="right" valign="top" ><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
      <!-- END topicpagination -->
      </tr>
      <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
      <!-- BEGIN watchtopic -->
      <tr>
      <td class="row2" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{S_WATCH_TOPIC}</span></td>
      </tr>
      <!-- END watchtopic -->
      <!-- END switch_user_logged_in -->
      <tr>
      <td class="row2" colspan="2" align="center" style="padding:0px">
      <font size="2" face="tahoma" color="green"><center>
      <div align="center">
      <center>
      <table id="table16">
      <tr>
      <td>
      <center>
      <img src=http://illiweb.com/fa/pbucket.gif></center>
      <textarea style="background: #2D2D2D url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);color: #0033FF;font: 11px verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;" rows="2" cols="100" readonly="readonly" onclick="this.select()"> {TOPIC_TITLE} - http://www.teenb9no1.forumotion.com{TOPIC_URL} Đây là một bài viết hay mà mình muốn gửi đến các bạn. Hãy ủng hộ nhé ^^!!!</textarea></center></td>
      </tr>
      </table>
      </center>
      </div>
      <div align="center">
      <center>
      </center>
      </div>
      <div align="center">
      <center>
      <img border="0" src="http://i21.servimg.com/u/f21/16/21/03/99/cha-a110.png " width="326" height="100"></center>
      </div></font></center>
      <font size="2" face="tahoma" color="red"><b>.::Host up ảnh miễn
      phí: <strong><font size=2>
      <a target="_blank" href="http://upanh.com/"><font color=#00bfff><img src=http://hitskin.com/themes/12/82/42/i_icon_minicat_new.gif>Click here!</font></a></font></strong> - Hướng dẫn sử dụng Diễn đàn :
      <a target="_blank" href="http://vt9x.co.cc/f5-forum"><strong>
      <font color=#00bfff size="2"><img src=http://hitskin.com/themes/12/82/42/i_icon_minicat_new.gif>Click here!</font></strong>
      </a>::.</b></font><!-- BEGIN switch_user_logged_in --><a name="quickreply"></a>{QUICK_REPLY_FORM}

      <!-- END switch_user_logged_in -->
      </td>
      </tr>
      <tr>
      <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
      <table border="0" cellpadding="0" width="100%" cellspacing="0" id="info_open" style="display:''">
      <tbody>
      <!-- BEGIN show_permissions -->
      <tr>
      <td class="row2" valign="top" width="25%"><span class="gensmall">{L_TABS_PERMISSIONS}</span></td>
      <td class="row1" valign="top" width="75%"><span class="gensmall">{S_AUTH_LIST}</span></td>
      </tr>
      <!-- END show_permissions -->
      <tr>
      <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
      <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
      <tr>
      <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
      <!-- BEGIN show_permissions -->
      <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
      <!-- END show_permissions -->
      </tr>
      </table>
      </td>
      </tr>
      </tbody>
      </table>
      </td>
      </tr>
      <tr>
      <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
      <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" id="info_close" style="display:none;">
      <tbody>
      <tr>
      <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
      <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
      <tr>
      <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
      <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
      </tr>
      </table>
      </td>
      </tr>
      </tbody>
      </table>
      </td>
      </tr>
      </table>

      <form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
      <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
      <tr>
      <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap" {WIDTH_GALLERY}>
      <span class="nav">
      <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
      <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
      <!-- END switch_user_authpost -->
      <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
      <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
      <!-- END switch_user_authreply -->
      </span>
      </td>
      <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
      <td align="right" nowrap="nowrap"><span class="gensmall">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span></td>
      <!-- END viewtopic_bottom -->
  Share this post on: diggdeliciousredditstumbleuponslashdotyahoogooglelive

  No Comment.


   Hôm nay: Sun Jan 20, 2019 11:48 am