Vuilam Community Entertainment

Diễn Đàn Giải Trí Tổng Hợp

Latest topics

» Hướng dẫn làm nhiệm vụ GTA San AnDreas
by Dương Tiến Vinh Tue Jul 28, 2015 11:02 pm

» I-Ninja [Full PC]
by thanglun2 Sun Apr 26, 2015 4:53 pm

» Theme - Naruto ( Cực Hot Cực Hot )
by sayedn73 Fri Feb 13, 2015 10:14 am

» Dynasty Warriors 6 [Full PC]
by dungfa1992 Wed Dec 31, 2014 9:17 pm

» Gun Metal - Tranfomer Wars [Full PC]
by nghia6541 Tue Dec 30, 2014 9:11 am

» Theme :Sao Băng
by sayedn73 Sun Dec 21, 2014 9:41 am

» Theme dành cho fangirl(đặc biệt là fan DBSK)
by sayedn73 Sun Dec 21, 2014 9:31 am

» Share Code Viewtopic_body VBB By SockDust
by sayedn73 Sun Dec 21, 2014 8:12 am

» The House Of The Dead III [Full PC]
by kriskiller Sat Sep 13, 2014 9:36 am

» [Da Liễu] Bệnh vảy nến
by con_zubo Wed Nov 13, 2013 10:31 am

» Game Lego Batman (Full DVD)
by hotel1221 Mon May 27, 2013 11:02 am

» Game G-Force | Biệt Đội Chuột Lang (Full DVD)
by hotel1221 Mon May 27, 2013 10:52 am

» Game Phá Hàng Xóm 2
by hotel1221 Mon May 27, 2013 10:49 am

» Day Of The Zombie [Full PC]
by hotel1221 Sun May 26, 2013 6:25 pm

» Neighbours From Hell 1 + 2
by tuanvu0707 Wed Apr 10, 2013 10:10 am


  View topic_body dọc khá đơn giản

  Share
  avatar
  ╬VipΩPro╬
  Rìu Bạc
  Rìu Bạc

  Cảnh Báo :
  0 / 1000 / 100

  Lý Do Vi Phạm : An Toàn
  Giới tính Giới tính : Nam Cung Sinh Cung Sinh : Pisces
  Posts Posts : 117
  SDPoints SDPoints : 368
  Thanked Thanked : 6
  Tham Gia Tham Gia : 16/09/2011
  Tuổi Tuổi : 21
  Đến từ Đến từ : Hà Ná»™i
  Sở Thích Sở Thích : Computer,....
  Châm Ngôn Sống Châm Ngôn Sống : Nản,....
  30092011

  Icon 1 View topic_body dọc khá đơn giản

  Bài gửi by â•¬VipΩPro╬

  Code:
  <script type="text/javascript">
      //<![CDATA[
      var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
      $(function(){
        _atc.cwait = 0;
        $('.addthis_button').mouseup(function(){
            if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
              addthis_close();
              addthis_close();
            }
        });
      });
      //]]>
      </script>

      <table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
        <tr>
            <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
              <span class="nav">
              <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
              <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
              <!-- END switch_user_authpost -->
              <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
              <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
              <!-- END switch_user_authreply -->
              </span>
            </td>
            <td class="nav" valign="middle" width="100%"><span class="nav">
  <a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
            <td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="100%">
              <span class="gensmall bold">
                  <a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion">{L_SHARE}
                  |
                  <script type="text/javascript">
                  //<![CDATA[
                  insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
                  //]]>
                  </script>
              </span>
            </td>
        </tr>
      </table>
      <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
        <tr align="right">
            <td class="catHead" colspan="3" height="28">
              <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                  <tr>
                    <td width="9%" class="noprint"> </td>
                    <td align="center" nowrap="nowrap" class="t-title"><h1 class="cattitle"> <!-- google_ad_section_start -->{TOPIC_TITLE}<!-- google_ad_section_end --></h1></td>
                    <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="browse-arrows"><center><font color=red><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a></font><BR> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a><BR> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a></center> </td>
                  </tr>
              </table>
            </td>
        </tr>
        <!-- BEGIN topicpagination -->
        <tr>
            <td class="row1 pagination" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
        </tr>
        <!-- END topicpagination -->

        {POLL_DISPLAY}
        <tr>
            <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
            <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
        </tr>

        <!-- BEGIN postrow -->
        <!-- BEGIN displayed -->
        <tr class="post">
            <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="150">
              <span class="name"><a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a><center><img src="http://i61.servimg.com/u/f61/15/41/81/00/lastpo11.gif"><font size=3><strong>{postrow.displayed.POSTER_NAME}</strong></font><img src="http://i61.servimg.com/u/f61/15/41/81/00/lastpo11.gif"></center>{postrow.displayed.ONLINE_IMG}</span>

                <span class="postdetails poster-profile">
                  {postrow.displayed.POSTER_RANK}

                 
                  <!-- BEGIN-----AVATA --><center><table cellSpacing="0" cellPadding="0" border="0" style="width:auto">
  <td style="padding: 0px"><img src="http://i61.servimg.com/u/f61/15/41/81/00/ava_0110.png"></td>
  <td style="padding: 0px" background=" http://i61.servimg.com/u/f61/15/41/81/00/ava_0211.png "></td>
  <td style="padding: 0px"><img src=" http://i61.servimg.com/u/f61/15/41/81/00/ava_0310.png "></td>
  </tr>
  <tr>
  <td valign="top" style="padding: 0px" background=" http://i61.servimg.com/u/f61/15/41/81/00/ava_0410.png">
  <td style="padding: 0px; background-color: #ffffff" bgColor="#ffffff">
  {postrow.displayed.POSTER_AVATAR}
  </td>
  <td style="padding: 0px" background=" http://i61.servimg.com/u/f61/15/41/81/00/ava_0610.png "></td>
  </tr>
  <tr>
  <td style="padding: 0px"><img src=" http://i61.servimg.com/u/f61/15/41/81/00/ava_0710.png "></td>
  <td style="padding: 0px" background=" http://i61.servimg.com/u/f61/15/41/81/00/ava_0810.png "></td>
  <td style="padding: 0px"><img src=" http://i61.servimg.com/u/f61/15/41/81/00/ava_0910.png "></td>
  </table></center>
  <!-- ENDE-----AVATA -->
  {postrow.displayed.RANK_IMAGE}
                  <!-- BEGIN profile_field -->

              <table width=100%>
              <tr>
              <td style="border:1px dashed #195cd2;padding:2px" cellspacing="1px" cellpadding="1px">


              {postrow.displayed.profile_field.LABEL} {postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}              </td>
              </tr>
              </table>


              <!-- END profile_field -->
  <fieldset><legend>
  </span></strong></legend>                   
                  {postrow.displayed.POSTER_RPG}
  </div>

                    </div>
              </span>

              <img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" alt="" style="width:150px;height:1px" />
            </td>
            <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="100%" height="28" colspan="2">
              <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                  <tr>
                    <td><span class="postdetails"><img src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0" />{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT}  <img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt="" border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}</span></td>
                    <td valign="top" nowrap="nowrap" class="post-options">
       
                    </td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td colspan="2" class="hr">
                        <hr />
                    </td>
                  </tr>
   <tr>
                <td align="right" >

   
  <!-- google_ad_section_start -->
         

               
                  <tr>
           
  <td colspan="2">
                        <div class="postbody">

                          <div><table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" align="center"> <tr> <td><img src="http://i61.servimg.com/u/f61/15/41/81/00/ttt01110.png" alt="" /></td> <td style="background: url(http://i61.servimg.com/u/f61/15/41/81/00/ttt02-10.png) repeat-x top left" width="100%"> </td> <td><img src="http://i61.servimg.com/u/f61/15/41/81/00/tt03-310.png" alt="" /></td> </tr> <tr> <td style="background: url(http://i61.servimg.com/u/f61/15/41/81/00/tt04-110.png) repeat-y top left" valign="bottom"> </td> <td> <br>
  <font size=3 color=#00062e>{postrow.displayed.MESSAGE}</font>
  <br><br>
  <br><br>
  <br><br>
  <br><br>
  <br><br>
  </td> <td style="background: url(http://i61.servimg.com/u/f61/15/41/81/00/tt06-210.png) repeat-y top right" valign="bottom"> </td> </tr> <tr> <td><img src="http://i61.servimg.com/u/f61/15/41/81/00/tt07-610.png" alt="" /></td> <td style="background: url(http://i61.servimg.com/u/f61/15/41/81/00/tt08-110.png) repeat-x top left" width="100%"> </td> <td><img src="http://i61.servimg.com/u/f61/15/41/81/00/tt09-410.png" alt="" /></td> </tr> </table> 
  </div>
    <!-- BEGIN switch_attachments -->

                          <dl class="attachbox">
                              <dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                              <dd>
                                <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                                <dl class="file">
                                    <dt>
                                      <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" />

                                      <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                                      <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a> {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                      <!-- END switch_dl_att -->

                                      <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                      {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                      <!-- END switch_no_dl_att -->
                                    </dt>

                                    <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                                    <dd>
                                      <em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                                    </dd>
                                    <!-- END switch_no_comment -->

                                    <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                    <dd>
                                      <em><strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em>
                                    </dd>
                                    <!-- END switch_no_dl_att -->

                                    <dd>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                                </dl>
                                <!-- END switch_post_attachments -->
                              </dd>
                          </dl>
                          <!-- END switch_attachments -->
                          <div class="clear"></div>
                          <div class="signature_div">
  <center><img src="http://i21.servimg.com/u/f21/15/41/81/00/chuky110.gif"><br>
                            {postrow.displayed.SIGNATURE}</center>
                          </div>

                        </div>
  <tr><td align=”left” align=”bottom”>
  <!-- BEGIN switch_vote_active -->   
  <b> Đánh Giá Bài Viết</b><br>
   <!-- BEGIN switch_vote -->
  <a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}" target="_blank"><img src=" http://i61.servimg.com/u/f61/15/41/81/00/good10.png" title=Thích></a>
                    <a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}" target="_blank"><img src="http://i61.servimg.com/u/f61/15/41/81/00/bad10.png"  title=Ghét></a>
            <!-- END switch_vote -->
                    <!-- END switch_vote_active -->
  </td></tr><span class="gensmall">{postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}</span>
                    </td>
                  </tr>
              </table>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} browse-arrows"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} align="center" valign="middle" width="150">
              <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a>
            </td>
            <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} messaging gensmall"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} width="100%" height="28">
              <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                  <tr>
                    <td valign="middle">
                        {postrow.displayed.PROFILE_IMG} {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field --> {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field --> {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG}{postrow.displayed.DELETE_IMG} {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}           
  {postrow.displayed.THANK_IMG}
  <!-- BEGIN switch_vote_active --><!-- BEGIN switch_bar -->
  <span class="smallfont">{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}</span>
  <!-- END switch_bar -->  <!-- END switch_vote_active -->
                    </td>
                  </tr>
              </table>
            </td>
        </tr>
        <!-- BEGIN first_post_br -->
      </table>
   
      <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
        <tr>
            <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
            <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
        </tr>
        <!-- END first_post_br -->
        <!-- END displayed -->
        <!-- BEGIN hidden -->
        <tr>
            <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
        </tr>
        <!-- END hidden -->
        <!-- END postrow -->
        <!-- BEGIN no_post -->
        <tr align="center">
            <td class="row1" colspan="3" height="28">
              <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
            </td>
        </tr>
        <!-- END no_post -->
        <tr align="right">
            <td class="catBottom" colspan="3" height="28">
              <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                  <tr>
                    <td width="9%" class="noprint"> </td>
                    <td align="center" nowrap="nowrap" class="t-title"><a name="bottomtitle"></a><h1 class="cattitle">{TOPIC_TITLE}</h1></td>
                    <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> </td>
                  </tr>
              </table>
            </td>
        </tr>
      </table>

      <table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
        <tr>
            <td class="row2" valign="top" {COLSPAN_PAGINATION} width="150"><span class="gensmall">{PAGE_NUMBER}</span></td>
            <!-- BEGIN topicpagination -->
            <td class="row1" align="right" valign="top" ><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
            <!-- END topicpagination -->
        </tr>
        <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
        <!-- BEGIN watchtopic -->
        <tr>
            <td class="row2" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{S_WATCH_TOPIC}</span></td>
        </tr>
        <!-- END watchtopic -->
      <!-- END switch_user_logged_in -->
        <tr>
            <td class="row2" colspan="2" align="center" style="padding:0px"><br><font size="2" face="tahoma" color="green"><center>* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.

  * Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.

  * Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.</font></center>


              <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
              <a name="quickreply"></a>
  {QUICK_REPLY_FORM}
              <!-- END switch_user_logged_in -->
  </td>
        </tr>
        <tr>
            <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
              <table border="0" cellpadding="0" width="100%" cellspacing="0" id="info_open" style="display:''">
                  <tbody>
            <!-- BEGIN show_permissions -->
            <tr>
              <td class="row2" valign="top" width="25%"><span class="gensmall">{L_TABS_PERMISSIONS}</span></td>
              <td class="row1" valign="top" width="75%"><span class="gensmall">{S_AUTH_LIST}</span></td>
            </tr>
            <!-- END show_permissions -->
            <tr>
              <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
                  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                    <tr>
                        <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                        <!-- BEGIN show_permissions -->
                        <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                        <!-- END show_permissions -->
                    </tr>
                  </table>
              </td>
            </tr>
        </tbody>
              </table>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
              <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" id="info_close" style="display:none;">
                  <tbody>
            <tr>
              <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
                  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                    <tr>
                        <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                        <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                    </tr>
                  </table>
              </td>
            </tr>
        </tbody>
              </table>
            </td>
        </tr>
      </table>

      <form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
      <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
        <tr>
            <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap" {WIDTH_GALLERY}>
              <span class="nav">
                  <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
                  <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                  <!-- END switch_user_authpost -->
                  <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                  <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                  <!-- END switch_user_authreply -->
              </span>
            </td>
            <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
            <td align="right" nowrap="nowrap"><span class="gensmall">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span></td>
            <!-- END viewtopic_bottom -->
            <!-- BEGIN moderation_panel -->
            <td align="center">
              <span class="gensmall">{moderation_panel.U_YOUR_PERSONAL_MODERATE}</span>
            </td>
            <td align="center" width="250">
              <span class="gensmall"> </span>
            </td>
            <!-- END moderation_panel -->
        </tr>
      </table>
      </form>

      <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
      <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
        <tr>
            <td colspan="2" align="left" valign="top" nowrap="nowrap">
  {S_TOPIC_ADMIN}

              <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
                  <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />
                  <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" />
                  <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}
  {S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
              </form>
            </td>
        </tr>
      </table>
      <!-- END viewtopic_bottom -->
      <!-- BEGIN switch_image_resize -->
      <script type="text/javascript">
      //<![CDATA[
      $(resize_images({ 'selector' : '.postbody', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
      //]]>
      </script>
      <!-- END switch_image_resize -->
      <script type="text/javascript" src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js?pub=forumotion"></script>
  Share this post on: diggdeliciousredditstumbleuponslashdotyahoogooglelive

  No Comment.


   Hôm nay: Sun Jan 20, 2019 12:21 pm