Vuilam Community Entertainment

Diễn Đàn Giải Trí Tổng Hợp

Latest topics

» Hướng dẫn làm nhiệm vụ GTA San AnDreas
by Dương Tiến Vinh Tue Jul 28, 2015 11:02 pm

» I-Ninja [Full PC]
by thanglun2 Sun Apr 26, 2015 4:53 pm

» Theme - Naruto ( Cực Hot Cực Hot )
by sayedn73 Fri Feb 13, 2015 10:14 am

» Dynasty Warriors 6 [Full PC]
by dungfa1992 Wed Dec 31, 2014 9:17 pm

» Gun Metal - Tranfomer Wars [Full PC]
by nghia6541 Tue Dec 30, 2014 9:11 am

» Theme :Sao Băng
by sayedn73 Sun Dec 21, 2014 9:41 am

» Theme dành cho fangirl(đặc biệt là fan DBSK)
by sayedn73 Sun Dec 21, 2014 9:31 am

» Share Code Viewtopic_body VBB By SockDust
by sayedn73 Sun Dec 21, 2014 8:12 am

» The House Of The Dead III [Full PC]
by kriskiller Sat Sep 13, 2014 9:36 am

» [Da Liễu] Bệnh vảy nến
by con_zubo Wed Nov 13, 2013 10:31 am

» Game Lego Batman (Full DVD)
by hotel1221 Mon May 27, 2013 11:02 am

» Game G-Force | Biệt Đội Chuột Lang (Full DVD)
by hotel1221 Mon May 27, 2013 10:52 am

» Game Phá Hàng Xóm 2
by hotel1221 Mon May 27, 2013 10:49 am

» Day Of The Zombie [Full PC]
by hotel1221 Sun May 26, 2013 6:25 pm

» Neighbours From Hell 1 + 2
by tuanvu0707 Wed Apr 10, 2013 10:10 am


  View topic_body ngang đẹp-có nút cảm ơn, không lỗi, load nhẹ...

  Share
  avatar
  ╬VipΩPro╬
  Rìu Bạc
  Rìu Bạc

  Cảnh Báo :
  0 / 1000 / 100

  Lý Do Vi Phạm : An Toàn
  Giới tính Giới tính : Nam Cung Sinh Cung Sinh : Pisces
  Posts Posts : 117
  SDPoints SDPoints : 368
  Thanked Thanked : 6
  Tham Gia Tham Gia : 16/09/2011
  Tuổi Tuổi : 21
  Đến từ Đến từ : Hà Ná»™i
  Sở Thích Sở Thích : Computer,....
  Châm Ngôn Sống Châm Ngôn Sống : Nản,....
  30092011

  Icon 1 View topic_body ngang đẹp-có nút cảm ơn, không lỗi, load nhẹ...

  Bài gửi by â•¬VipΩPro╬

  Code:
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}';
  var multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}';
  //]]>
  </script>

  <table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">

    <tr>
        <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
          <span class="nav">
          <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
          <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle"

  border="0" /></a>
          <!-- END switch_user_authpost -->
          <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
          <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
          <!-- END switch_user_authreply -->
          </span>
        </td>
              <!-- BEGIN insert_plus_menu -->
        <td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="100%">
          <span class="smallfont bold">
              <script type="text/javascript">
              //<![CDATA[
                insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
              //]]>
              </script>
          </span>
        </td>
        <!-- END insert_plus_menu -->
    </tr>
  </table>


  <table class="tborder" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
    <tr align="right">
        <td class="catHead" colspan="2" height="28">
          <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
              <tr>
                <td width="9%" class="tcat" height="28"></td>
  <td align="center" nowrap="nowrap" class="tcat"><!-- google_ad_section_start -->

  <!--

  google_ad_section_end --></td>
  <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="tcat"><a

  href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a> </td>
              </tr>
          </table>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="alt1" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="smallfont">{PAGINATION}</span></td>
    </tr>
   
    {POLL_DISPLAY}
    <!-- BEGIN postrow -->
    <!-- BEGIN displayed -->
  <table class="tborder" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
    <tr><td  class="thead" height="20" colspan="3"><span class="smallfont">  <img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}"

  alt="" border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}</span></td></tr>
  <table cellSpacing="0" cellPadding="0" border="0" width="100%">

        <td background=" http://i20.servimg.com/u/f20/16/40/26/24/bgavat11.png " width="100%" height="6">
          <img src=" http://i20.servimg.com/u/f20/16/40/26/24/bgavat12.png " width="100%" height="6" alt=""></td>
       
   

    </td></table>
    <tr class="post">
        <td class="alt2" valign="top" width="200" colspan="3">
                   
  <table cellpadding="0" cellspacing="6" border="0" width="100%">

                <tr>

                              <td class="alt2">

  <table width="197" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" style="margin-top:0px;">
    <tr>
     
    </tr>
  </table>
  <center><font color="red">Avatar</font></center>
  <table cellSpacing="0" cellPadding="0" border="0" style="width:auto">
  <td>
          <img src="http://i20.servimg.com/u/f20/16/40/26/24/bgavat10.png" width="13" height="6" alt=""></td>
        <td background=" http://i20.servimg.com/u/f20/16/40/26/24/bgavat11.png " width="150" height="6">
          <img src=" http://i20.servimg.com/u/f20/16/40/26/24/bgavat12.png " width="4" height="6" alt=""></td>
        <td>
          <img src=" http://i20.servimg.com/u/f20/16/40/26/24/bgavat13.png " width="6" height="6" alt=""></td>
    </tr>

    <tr>
        <td background=" http://i20.servimg.com/u/f20/16/40/26/24/bgavat14.png " width="13" height="0">
          <img src=" http://i20.servimg.com/u/f20/16/40/26/24/bgavat15.png " width="13" height="8" alt=""></td>
        <td>
          {postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</td>
        <td background=" http://i20.servimg.com/u/f20/16/40/26/24/bgavat16.png " width="6" height="0">
          <img src=" http://i20.servimg.com/u/f20/16/40/26/24/bgavat17.png " width="6" height="1" alt=""></td>
  <img src=" http://i20.servimg.com/u/f20/16/40/26/24/bgavat18.png " width="6" height="1" alt=""></td>
    </tr>
    <tr>

        <td>
          <img src=" http://i20.servimg.com/u/f20/16/40/26/24/bgavat19.png " width="13" height="6" alt=""></td>
        <td background=" http://i20.servimg.com/u/f20/16/40/26/24/bgavat20.png " width="150" height="6">
          <img src=" http://i20.servimg.com/u/f20/16/40/26/24/bgavat21.png " width="1" height="6" alt=""></td>
        <td>
          <img src=" http://i20.servimg.com/u/f20/16/40/26/24/bgavat22.png " width="6" height="6" alt=""></td>
  </table>
  </td>
                  <td align="left" width="55%">
     
  <center><a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a><strong>
  <img src="http://i61.servimg.com/u/f61/15/41/81/00/lastpo11.gif"><font size=3><strong>{postrow.displayed.POSTER_NAME}</strong></font><img src="http://i61.servimg.com/u/f61/15/41/81/00/lastpo11.gif">
  </strong>          <span class="smallfont">
         
  {postrow.displayed.RANK_IMAGE}     
              </span></center>
  <table cellspacing="0"
  cellpadding="0"><tr><td
  class="onlinetest">{postrow.displayed.ONLINE_IMG}</td></tr></table>
  </td>
    <td align="left" width="30%"><span class="smallfont">

            <!-- BEGIN profile_field -->

              <table width=70%>
              <tr>
              <td style="border:1px dashed #00c200;padding:2px" cellspacing="1px" cellpadding="1px">


              {postrow.displayed.profile_field.LABEL} {postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}
  </td>
              </tr>
              </table> <!-- END profile_field -->
  {postrow.displayed.POSTER_RPG}
  </b>
  </span>

          <img src=" http://i20.servimg.com/u/f20/16/40/26/24/vide10.gif " alt="" style="width: 200px; height: 1px;" /></td>
                          </tr></table>
        </td>

          </tr>
  <td align="center" height="27" width=100% background=" http://i20.servimg.com/u/f20/16/40/26/24/p31010.gif " colspan=3>
  </td>
          <tr>
        <td class="alt1" align="center" valign="top" width="100%" height="28" colspan="3">
          <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
              <tr>  <td><span class="smallfont"><img src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}"

  title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0" />{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT}</span></td>
                <td align="center" valign="top" nowrap="nowrap" class="post-options">
                <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
              <tr>
                <td valign="middle" nowrap="nowrap">
           
  <!--start post cảm ơn you hack-->


  <!-- BEGIN switch_vote_active -->
    <div class="vote gensmall">
    <!-- BEGIN switch_vote -->
   
  <div class="vote-button"><a class="thumbnail" href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}"><img src=" http://i20.servimg.com/u/f20/16/40/26/24/post_t10.gif " id="Thanks button" border="0" alt="Cảm ơn bạn đã gửi bài viết này" vspace="1" /></a>

  </a>

  </div>

  <!-- END switch_vote -->
      </div>
    <!-- END switch_vote_active -->

  <!-- BEGIN switch_vote_active -->
    <div class="vote gensmall">
    <!-- BEGIN switch_vote -->
   
  <div class="vote-button">
   <a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}"></a></div>
   <!-- END switch_vote -->
      </div>
    <!-- END switch_vote_active -->

  <!--end post cảm ơn you hack-->

  {postrow.displayed.PROFILE_IMG} {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG} {postrow.displayed.WWW_IMG}

  {postrow.displayed.AIM_IMG} {postrow.displayed.YIM_IMG} {postrow.displayed.MSN_IMG} {postrow.displayed.SKYPE_IMG}
                <script type="text/javascript"><!--
                if ( navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf('mozilla') != -1 && navigator.userAgent.indexOf('5.') == -1 &&

  navigator.userAgent.indexOf('6.') == -1 ) {
                    document.write('{postrow.displayed.ICQ_IMG}');
                } else {
                    document.write('</td><td> </td><td valign="top" nowrap="nowrap"><div style="position:relative"><div

  style="position:absolute">{postrow.displayed.ICQ_IMG}</div><div style="position:absolute;left:3px;top:-1px">{postrow.displayed.ICQ_STATUS_IMG}</div></div>');
                }
                //-->
                </script>
                <noscript>{postrow.displayed.ICQ_IMG}</noscript>
                </td>
              </tr>  </table>  </td>  </tr><tr>
                <td colspan="2" class="hr">
                    <hr />
                </td>
              </tr>
              <tr>
                <td colspan="2"><!-- google_ad_section_start --><tr>
   <td colspan="2">  <!-- google_ad_section_start -->
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" align="center">
  <tr>
  <td style="padding: 0px"><img src=" http://i61.servimg.com/u/f61/15/41/81/00/ttt01110.png"></td>
  <td style="padding: 0px; width:99%" background="http://i61.servimg.com/u/f61/15/41/81/00/ttt02-10.png"></td>
  <td style="padding: 0px"><img src="http://i61.servimg.com/u/f61/15/41/81/00/tt03-310.png"></td>
  </tr><tr><td valign="top" style="padding: 0px" background="http://i61.servimg.com/u/f61/15/41/81/00/tt04-110.png">
  <img src="http://i61.servimg.com/u/f61/15/41/81/00/tt04-110.png"></td>
  <td style="padding: 0px; background-color: #ffffff" bgColor="#ffffff"><font size=3 color=#00062e>{postrow.displayed.MESSAGE}</font>
  <br><br><br><br><br><br></td>
  <td style="padding: 0px" background="http://i61.servimg.com/u/f61/15/41/81/00/tt06-210.png"></td>
  </tr>
  <tr>
  <td style="padding: 0px"><img src="http://i61.servimg.com/u/f61/15/41/81/00/tt07-610.png"></td>
  <td style="padding: 0px" background="http://i61.servimg.com/u/f61/15/41/81/00/tt08-110.png"></td>
  <td style="padding: 0px"><img src="http://i61.servimg.com/u/f61/15/41/81/00/tt09-410.png"></td>
  </tr>
  </table>
  <p align="center">
    <!-- google_ad_section_end -->

  <img align="center" src="http://i52.servimg.com/u/f52/12/82/29/24/signat10.gif"></img>
  <center>{postrow.displayed.SIGNATURE}</center>
    <span class="gensmall">{postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}</span>
   </td>
  </tr></p>
          </table>
          <div align="right" width="100%">{postrow.displayed.THANK_IMG}
          {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG}  {postrow.displayed.EDIT_IMG}  {postrow.displayed.DELETE_IMG}  {postrow.displayed.IP_IMG}  {postrow.displayed.REPORT_IMG}</div>
        </td>
    </tr>
    </table>

    <!-- END displayed -->
    <!-- BEGIN hidden -->
  <table class="tborder" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
    <tr>
        <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
    </tr></table>

    <!-- END hidden -->
    <!-- END postrow -->
    <!-- BEGIN no_post -->
  <table class="tborder" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
    <tr align="center">
        <td class="alt1" colspan="2" height="28">
          <span class="smallfont">{no_post.L_NO_POST}</span>
        </td>
    </tr></table>
    <!-- END no_post -->
   

  <table class="tborder" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
    <tr align="right">
        <td class="tfoot" colspan="2" height="28">
          <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
              <tr>
                <td width="9%"></td>
                <td align="center" nowrap="nowrap"><a name="bottomtitle"></a><h1 class="cattitle"></h1></td>
                <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a

  href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> </td>
              </tr>
          </table>
        </td>
    </tr>
  </table>

  <table class="tborder" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
    <tr>
        <td class="alt2" valign="top" {COLSPAN_PAGINATION} width="150"><span class="smallfont">{PAGE_NUMBER}</span></td>
        <!-- BEGIN topicpagination -->
        <td class="alt1" align="right" valign="top"><span class="smallfont">{PAGINATION}</span></td>
        <!-- END topicpagination -->
    </tr>
    <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
    <!-- BEGIN watchtopic -->
    <tr>
        <td class="alt2" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="smallfont">{S_WATCH_TOPIC}</span></td>
    </tr>
    <!-- END watchtopic -->
    <!-- END switch_user_logged_in -->
    <tr>
        <td class="alt2" colspan="2" align="center" style="padding:0px">
          <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
  <font size="2" face="tahoma" color="green"><center>* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.

  * Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.

  * Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.</font></center>
  <a name="quickreply"></a>
  {QUICK_REPLY_FORM}<br/>
  <!-- END switch_user_logged_in -->
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
          <table border="0" cellpadding="0" width="100%" cellspacing="0" id="info_open" style="display:''">
              <tbody>
        <!-- BEGIN show_permissions -->
        <tr>
          <td class="alt2" valign="top" width="25%"><span class="smallfont">{L_TABS_PERMISSIONS}</span></td>
          <td class="alt1" valign="top" width="75%"><span class="smallfont">{S_AUTH_LIST}</span></td>
        </tr>
        <!-- END show_permissions -->
        <tr>
          <td class="tfoot" colspan="2" height="28">
              <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                    <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a

  class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                    <!-- BEGIN show_permissions -->
                    <td align="right" valign="middle"><span class="smallfont"><a

  href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                    <!-- END show_permissions -->
                </tr>
              </table>
          </td>
        </tr>
    </tbody>
          </table>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
          <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" id="info_close" style="display:none;">
              <tbody>
        <tr>
          <td class="tfoot" colspan="2" height="28">
              <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                    <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a

  class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                    <td align="right" valign="middle"><span class="smallfont"><a

  href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                </tr>
              </table>
          </td>
        </tr>
    </tbody>
          </table>
        </td>
    </tr>


  </table>

  <form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
  <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
    <tr>
        <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap" {WIDTH_GALLERY}>
          <span class="nav">
              <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
              <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}"

  align="middle" border="0" /></a>
              <!-- END switch_user_authpost -->
              <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
              <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
              <!-- END switch_user_authreply -->
          </span>
        </td>
        <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
        <td align="right" nowrap="nowrap"><span class="smallfont">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input class="liteoption" type="submit"

  value="{L_GO}" /></span></td>
        <!-- END viewtopic_bottom -->
        <!-- BEGIN moderation_panel -->
        <td align="center">
          <span class="smallfont">{moderation_panel.U_YOUR_PERSONAL_MODERATE}</span>
        </td>
        <td align="center" width="250">
          <span class="smallfont"> </span>
        </td>
        <!-- END moderation_panel -->
    </tr>
  </table>
  </form>

    <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
  <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
    <tr>
        <td colspan="2" align="left" valign="top" nowrap="nowrap">
  {S_TOPIC_ADMIN}

          <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
              <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />
              <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" />
              <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}
  {S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
          </form>
        </td>
    </tr>
  </table>
  <!-- END viewtopic_bottom -->
  demo: http://hsvl.forumotion.com/t226-topic#706
  Share this post on: diggdeliciousredditstumbleuponslashdotyahoogooglelive

  No Comment.


   Hôm nay: Sun Jan 20, 2019 12:29 pm