Vuilam Community Entertainment

Diễn Đàn Giải Trí Tổng Hợp

Latest topics

» Hướng dẫn làm nhiệm vụ GTA San AnDreas
by Dương Tiến Vinh Tue Jul 28, 2015 11:02 pm

» I-Ninja [Full PC]
by thanglun2 Sun Apr 26, 2015 4:53 pm

» Theme - Naruto ( Cực Hot Cực Hot )
by sayedn73 Fri Feb 13, 2015 10:14 am

» Dynasty Warriors 6 [Full PC]
by dungfa1992 Wed Dec 31, 2014 9:17 pm

» Gun Metal - Tranfomer Wars [Full PC]
by nghia6541 Tue Dec 30, 2014 9:11 am

» Theme :Sao Băng
by sayedn73 Sun Dec 21, 2014 9:41 am

» Theme dành cho fangirl(đặc biệt là fan DBSK)
by sayedn73 Sun Dec 21, 2014 9:31 am

» Share Code Viewtopic_body VBB By SockDust
by sayedn73 Sun Dec 21, 2014 8:12 am

» The House Of The Dead III [Full PC]
by kriskiller Sat Sep 13, 2014 9:36 am

» [Da Liễu] Bệnh vảy nến
by con_zubo Wed Nov 13, 2013 10:31 am

» Game Lego Batman (Full DVD)
by hotel1221 Mon May 27, 2013 11:02 am

» Game G-Force | Biệt Đội Chuột Lang (Full DVD)
by hotel1221 Mon May 27, 2013 10:52 am

» Game Phá Hàng Xóm 2
by hotel1221 Mon May 27, 2013 10:49 am

» Day Of The Zombie [Full PC]
by hotel1221 Sun May 26, 2013 6:25 pm

» Neighbours From Hell 1 + 2
by tuanvu0707 Wed Apr 10, 2013 10:10 am


  [Show]posting_body chỉnh sửa ở thanh công cụ

  Share
  avatar
  ╬VipΩPro╬
  Rìu Bạc
  Rìu Bạc

  Cảnh Báo :
  0 / 1000 / 100

  Lý Do Vi Phạm : An Toàn
  Giới tính Giới tính : Nam Cung Sinh Cung Sinh : Pisces
  Posts Posts : 117
  SDPoints SDPoints : 368
  Thanked Thanked : 6
  Tham Gia Tham Gia : 16/09/2011
  Tuổi Tuổi : 21
  Đến từ Đến từ : Hà Ná»™i
  Sở Thích Sở Thích : Computer,....
  Châm Ngôn Sống Châm Ngôn Sống : Nản,....
  30092011

  Icon 1 [Show]posting_body chỉnh sửa ở thanh công cụ

  Bài gửi by â•¬VipΩPro╬

  Demo:
  Code:
  http://102vn.forumotion.com/post?f=8&mode=newtopic

  Code:
  <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
  <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>

  <!-- BEGIN privmsg_extensions -->
  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">
  <tr>
  <td align="center" valign="top" width="100%">
  <table border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" height="40">
  <tr valign="middle">
  <td>{INBOX_IMG}</td>
  <td><span class="cattitle">{INBOX_LINK}</span></td>
  <td>{SENTBOX_IMG}</td>
  <td><span class="cattitle">{SENTBOX_LINK}</span></td>
  <td>{OUTBOX_IMG}</td>
  <td><span class="cattitle">{OUTBOX_LINK}</span></td>
  <td>{SAVEBOX_IMG}</td>
  <td><span class="cattitle">{SAVEBOX_LINK}</span></td>
  </tr>
  </table>
  </td>
  </tr>
  </table><br clear="all" />
  <!-- END privmsg_extensions -->
  {POST_PREVIEW_BOX}{ERROR_BOX}
  <!-- BEGIN switch_quote_limit -->
  <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
    <tr class="inner">
        <td>
          <table cellspacing="0" cellpadding="1" border="0" width="100%">
              <tr><td class="row1"> </td></tr>
              <tr><td class="row1" align="center"><span class="gen" style="color:red;">{switch_quote_limit.L_QUOTE_LIMIT_WARNING}</span></td></tr>
              <tr><td class="row1"> </td></tr>
          </table>
        </td>
    </tr>
  </table>
  <!-- END switch_quote_limit -->
  <form action="{S_POST_ACTION}" method="post" name="post" onsubmit="return vB_Editor['text_editor'].prepare_submit(0,0)" enctype="multipart/form-data">
  <table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
  <tr>
  <td><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a> <!-- BEGIN switch_not_privmsg -->{NAV_CAT_DESC}<!-- END switch_not_privmsg --></span></td>
  </tr>
  </table>
  <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
  <tr>
  <th height="28" class="thHead" colspan="2" valign="bottom">
  <strong>{L_POST_A}</strong>
  </th>
  </tr>
  <!-- BEGIN switch_username_select -->
  <tr>
  <td class="row1" width="22%"><span class="gen"><b>{L_USERNAME}</b></span></td>
  <td class="row2" width="78%"><span class="genmed"><input class="post" type="text" name="username"  maxlength="8" value="{USERNAME}" size="25" tabindex="1"></span></td>
  </tr>
  <!-- END switch_username_select -->
  <!-- BEGIN switch_reasons -->
  <tr>
    <td class="row1" width="22%"><span class="gen"><b>{L_REASON}</b></span></td>
    <td class="row2" width="78%"><span class="genmed">{REASON}</span></td>
  </tr>
  <!-- END switch_reasons -->

  <!-- BEGIN switch_privmsg -->
  <tr>
    <td class="row1" width="22%"><span class="gen"><b>{L_USERNAME}</b></span></td>
    <td class="row2" width="78%">
        <span class="genmed">
          <!-- BEGIN switch_username -->
          <input class="post" style="margin:1px 0" type="text" name="username[]" value="{switch_privmsg.switch_username.USERNAME}" size="25" /><br />
          <!-- END switch_username -->
          <input class="post" style="margin:1px 0" type="text" id="username" name="username[]" value="{USERNAME}" size="25" tabindex="1" />
          <img id="add_username" src="{ADD_USERNAME_IMG}" class="selectHover" alt="" />
          <input class="liteoption" type="button" id="find_user" value="{L_FIND_USERNAME}" />
        </span>
    </td>
  </tr>
  <!-- BEGIN switch_privmsg_friend -->
  <tr>
  <td class="row1" width="22%"><span class="gen"><b>{switch_privmsg.switch_privmsg_friend.L_OR_FRIEND}</b></span></td>
  <td class="row2" width="78%">{switch_privmsg.switch_privmsg_friend.FRIEND_PM}</td>
  </tr>
  <!-- END switch_privmsg_friend -->
  <!-- BEGIN switch_privmsg_group -->
  <tr>
  <td class="row1" width="22%"><span class="gen"><b>{switch_privmsg.switch_privmsg_group.L_OR_GROUP}</b></span></td>
  <td class="row2" width="78%">{switch_privmsg.switch_privmsg_group.MASS_PM}</td>
  </tr>
  <!-- END switch_privmsg_group -->
  <!-- END switch_privmsg -->

  <!-- BEGIN switch_groupmsg -->
  <tr>
    <td class="row1" width="22%"><span class="gen"><b>{L_USERNAME}</b></span></td>
    <td class="row2" width="78%"><span class="genmed">{USERNAME}</span></td>
  </tr>
  <!-- END switch_groupmsg -->

  <center><tr><td class="alt1">Thuộc Nhóm bài:</td><td class="alt2"><input type="button" value="[Thắc mắc]" class="button" onclick="set_solved(this.form.elements['subject'],'[Thắc mắc]')" id="buttond"> <input type="button" value="[Hót]" class="button" onclick="set_solved(this.form.elements['subject'],'[Hót]')" id="buttond"><input type="button" value="[Show Hàng]" class="button" onclick="set_solved(this.form.elements['subject'],'[Show Hàng]')" id="buttond"><input type="button" value="[Tự Sướng]" class="button" onclick="set_solved(this.form.elements['subject'],'[Tự Sướng]')" id="buttond"></td></tr></center>

  <!-- BEGIN switch_subject -->
  <tr>
  <td class="row1" width="22%"><span class="gen"><b>{L_SUBJECT}</b></span></td>
  <td class="row2" width="78%">
    <span class="gen">
        <input class="post" style="width:450px" type="text" name="subject" value="{SUBJECT}" size="45" maxlength="{TOPIC_TITLE_MAXLENGTH}" tabindex="2" title="{TOPIC_TITLE_LENGTH_EXPLAIN}" onkeypress="if (event.keyCode==13){return false}">

        <!-- BEGIN switch_subject_color -->
        <script type="text/javascript">
        //<![CDATA[
        input = document.getElementsByName('subject');
        //]]>
        </script>
        <select name="topic_color" onchange="input[0].style.color = topic_color.value" style="margin-left:10px">
          {switch_subject.switch_subject_color.TOPIC_TITLE_COLOR_OPTIONS}
        </select>
        <script type="text/javascript">
        //<![CDATA[
        input[0].style.color = '{switch_subject.switch_subject_color.TOPIC_TITLE_COLOR_DEFAULT}';
        //]]>
        </script>
        <!-- END switch_subject_color -->
    </span>
  </td>
  </tr>
  <!-- END switch_subject -->

  <!-- BEGIN switch_description -->
  <tr>
  <td class="row1" width="22%"><span class="gen"><b>{L_DESCRIPTION}</b></span></td>
  <td class="row2" width="78%">
    <span class="gen">
        <input class="post" style="width:450px" type="text" name="description" value="{DESCRIPTION}" maxlength="{TOPIC_DESCRIPTION_MAXLENGTH}" onkeypress="if (event.keyCode==13){return false}" />
    </span>
  </td>
  </tr>
  <!-- END switch_description -->

  <!-- BEGIN switch_icon_checkbox -->
  <tr>
  <td class="row1" valign="top"><span class="gen"><b>{L_ICON_TITLE}</b></span></td>
  <td class="row2">
  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <!-- BEGIN row -->
  <tr>
  <td nowrap="nowrap"><span class="gen"><!-- BEGIN cell --><label><input type="radio" name="post_icon" value="{switch_icon_checkbox.row.cell.ICON_ID}" {switch_icon_checkbox.row.cell.ICON_CHECKED} id="post_icon_{switch_icon_checkbox.row.cell.ICON_ID}" /> <span onclick="document.forms['post'].post_icon_{switch_icon_checkbox.row.cell.ICON_ID}.checked=true">{switch_icon_checkbox.row.cell.ICON_IMG}</span></label><!-- END cell --></span></td>
  </tr>
  <!-- END row -->
  </table>
  </td>
  </tr>
  <!-- END switch_icon_checkbox -->

  <tr id="parent_editor_simple" {EDITOR_DISPLAY_SIMPLE}>
    <td class="row1" valign="top">
        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="1">
          <tr>
              <td><span class="gen"><b>{L_MESSAGE_BODY}</b></span></td>
          </tr>
          <tr>
              <td align="center" valign="middle">
                <table width="100" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5">
                    <tr align="center">
                      <td class="gensmall" colspan="{S_SMILIES_COLSPAN}">
                      {L_SMILIES_PREVIEW}
                      </td>
                    </tr>
                </table>
              </td>
          </tr>
        </table>
    </td>
    <td class="row2" valign="top"><span class="genmed"></span>
        <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
          <tr>
              <td>
                <style id="wysiwyg_css">
                .wysiwyg {
                    background: #{CLASS_ROW2};
                    color: #{TEXT_COLOR};
                    font: 10pt verdana,geneva,lucida,'lucida grande',arial,helvetica,sans-serif;
                }
                </style>

                <div id="text_editor_select_controls">
                    <div style="visibility:hidden" class="select" id="table_gui">
                      <p><img src="{PATH_IMG_FA}wysiwyg/height.png" alt="{L_HEIGHT}" title="{L_HEIGHT}" style="vertical-align:middle" /> <input type="text" autocomplete="off" class="post" id="table_gui_lines" maxlength="3" style="width:20px" title="{L_ROWS}" onkeypress="if (event.keyCode==13){ bbstyle_table();selectWysiwyg(this,'table_gui');return false}" /> x <img src="{PATH_IMG_FA}wysiwyg/width.png" alt="{L_WIDTH}" title="{L_WIDTH}" style="vertical-align:middle" /> <input type="text" autocomplete="off" class="post" id="table_gui_cols" maxlength="3" style="width:20px" title="{L_COLS}" onkeypress="if (event.keyCode==13){ bbstyle_table();selectWysiwyg(this,'table_gui');return false}" />  <input type="button" class="button2" onclick="bbstyle_table();selectWysiwyg(this,'table_gui')" value="{L_OK}" /></p>
                      <p style="text-align:center">
                          <button class="button2" onclick="bbstyle(54)" id="addbbcode54" onmouseover="helpline('tab')" type="button" id="addbbcode54" accesskey="" title="{L_BBCODE_TAB}"><img src="{PATH_IMG_FA}wysiwyg/table_add.png" alt="{L_BBCODE_TAB}" style="display:''" /></button>
                          <button class="button2" onclick="bbstyle(58)" id="addbbcode58" onmouseover="helpline('tab')" type="button" id="addbbcode54" accesskey="" title="{L_BBCODE_TAB_ROW}"><img src="{PATH_IMG_FA}wysiwyg/table_row_insert.png" alt="{L_BBCODE_TAB_ROW}" style="display:''" /></button>
                          <button class="button2" onclick="bbstyle(60)" id="addbbcode60" onmouseover="helpline('tab')" type="button" id="addbbcode54" accesskey="" title="{L_BBCODE_TAB_CELL}"><img src="{PATH_IMG_FA}wysiwyg/table_add_cell.png" alt="{L_BBCODE_TAB_CELL}" style="display:''" /></button>
                      </p>
                    </div>
                    <div style="visibility:hidden" class="select" id="img">
                      <p><img src="http://i46.servimg.com/u/f46/16/46/16/61/yast_h11.png" alt="{L_URL}" title="{L_URL}" style="vertical-align:middle" /> <input type="text" autocomplete="off" class="post" style="width:150px" id="img_url" title="{L_URL}" onkeypress="if (event.keyCode==13){constructBBcode('img','','img_url');selectWysiwyg(this,'img');return false}" /></p>
                      <p style="text-align:center"><input type="button" class="mainoption" onclick="constructBBcode('img','','img_url');selectWysiwyg(this,'img')" value="{L_OK}" /></p>
                    </div>
                    <div style="visibility:hidden" class="select" id="url">
                      <p><img src="http://i46.servimg.com/u/f46/16/46/16/61/yast_h11.png" alt="{L_URL}" title="{L_URL}" style="vertical-align:middle" /> <input type="text" autocomplete="off" class="post" style="width:150px" id="link_url" title="{L_URL}" onkeypress="if (event.keyCode==13){constructBBcode('url',new Array('link_url'),'name_url');selectWysiwyg(this,'url');return false}" /></p>
                      <p><img src="{PATH_IMG_FA}wysiwyg/link_text.png" alt="{L_LABEL}" title="{L_LABEL}" style="vertical-align:middle" /> <input type="text" autocomplete="off" class="post" style="width:150px" id="name_url" title="{L_LABEL}" onkeypress="if (event.keyCode==13){constructBBcode('url',new Array('link_url'),'name_url');selectWysiwyg(this,'url');return false}" /></p>
                      <p style="text-align:center"><input type="button" class="mainoption" onclick="constructBBcode('url',new Array('link_url'),'name_url');selectWysiwyg(this,'url')" value="{L_OK}" /></p>
                    </div>
                    <div style="visibility:hidden" class="select" id="video">
                      <p style="text-align:center"><a href="http://youtube.com/" target="_blank"><img src="http://i46.servimg.com/u/f46/16/46/16/61/noatun13.png" alt="YouTube" title="YouTube" style="vertical-align:middle" />YouTube</a>  <a href="http://www.dailymotion.com/" target="_blank"><img src="http://i46.servimg.com/u/f46/16/46/16/61/noatun13.png" alt="Dailymotion" title="Dailymotion" style="vertical-align:middle" />Dailymotion</a></p>
                      <p id="inv_url" class="gensmall" style="text-align:center"></p>
                      <p><img src="http://i46.servimg.com/u/f46/16/46/16/61/yast_h11.png" alt="{L_URL}" title="{L_URL}" style="vertical-align:middle" /> <input type="text" autocomplete="off" class="post" style="width:300px" id="video_url" title="{L_URL}" onkeypress="if (event.keyCode==13){BBcodeVideo('video_url');return false}" /></p>
                      <p style="text-align:center"><input type="button" class="mainoption" onclick="BBcodeVideo('video_url')" value="{L_OK}" /></p>
                    </div>
                    <div style="visibility:hidden" class="select" id="flash">
                      <p><img src="{PATH_IMG_FA}wysiwyg/width.png" alt="{L_WIDTH}" title="{L_WIDTH}" style="vertical-align:middle" /> <input type="text" autocomplete="off" class="post" style="width:25px" id="flash_width" title="{L_WIDTH}" onkeypress="if (event.keyCode==13){constructBBcode('flash',new Array('flash_width','flash_height'),'flash_url');selectWysiwyg(this,'flash');return false}" />
                        x <img src="{PATH_IMG_FA}wysiwyg/height.png" alt="{L_HEIGHT}" title="{L_HEIGHT}" style="vertical-align:middle" /> <input type="text" autocomplete="off" class="post" style="width:25px" id="flash_height" title="{L_HEIGHT}" onkeypress="if (event.keyCode==13){constructBBcode('flash',new Array('flash_width','flash_height'),'flash_url');selectWysiwyg(this,'flash');return false}" />  px</p>
                      <p><img src="http://i46.servimg.com/u/f46/16/46/16/61/yast_h11.png" alt="{L_URL}" title="{L_URL}" style="vertical-align:middle" /> <input type="text" autocomplete="off" class="post" style="width:150px" id="flash_url" title="{L_URL}" onkeypress="if (event.keyCode==13){constructBBcode('flash',new Array('flash_width','flash_height'),'flash_url');selectWysiwyg(this,'flash');return false}" /></p>
                      <p style="text-align:center"><input type="button" class="mainoption" onclick="constructBBcode('flash',new Array('flash_width','flash_height'),'flash_url');selectWysiwyg(this,'flash')" value="{L_OK}" /></p>
                    </div>
                    <div style="visibility:hidden" class="select" id="px">
                      <button style="font-size:7px" onclick="bbfontstyle('[size=7]','[/size]');selectWysiwyg(this,'px');return false">{L_FONT_TINY}</button><br />
                      <button style="font-size:9px" onclick="bbfontstyle('[size=9]','[/size]');selectWysiwyg(this,'px');return false">{L_FONT_SMALL}</button><br />
                      <button style="font-size:12px" onclick="bbfontstyle('[size=12]','[/size]');selectWysiwyg(this,'px');return false">{L_FONT_NORMAL}</button><br />
                      <button style="font-size:18px" onclick="bbfontstyle('[size=18]','[/size]');selectWysiwyg(this,'px');return false">{L_FONT_LARGE}</button><br />
                      <button style="font-size:24px" onclick="bbfontstyle('[size=24]','[/size]');selectWysiwyg(this,'px');return false">{L_FONT_HUGE}</button><br />
                    </div>
                    <div style="visibility:hidden" class="select" id="servimg_upload_gui"></div>
                    <div style="visibility:hidden" class="select" id="color">
                      <button style="color:darkred" onclick="bbfontstyle('[color=darkred]','[/color]');selectWysiwyg(this,'color');return false">{L_COLOR_DARK_RED}</button><br />
                      <button style="color:red" onclick="bbfontstyle('[color=red]','[/color]');selectWysiwyg(this,'color');return false">{L_COLOR_RED}</button><br />
                      <button style="color:orange" onclick="bbfontstyle('[color=orange]','[/color]');selectWysiwyg(this,'color');return false">{L_COLOR_ORANGE}</button><br />
                      <button style="color:brown" onclick="bbfontstyle('[color=brown]','[/color]');selectWysiwyg(this,'color');return false">{L_COLOR_BROWN}</button><br />
                      <button style="color:yellow" onclick="bbfontstyle('[color=yellow]','[/color]');selectWysiwyg(this,'color');return false">{L_COLOR_YELLOW}</button><br />
                      <button style="color:green" onclick="bbfontstyle('[color=green]','[/color]');selectWysiwyg(this,'color');return false">{L_COLOR_GREEN}</button><br />
                      <button style="color:olive" onclick="bbfontstyle('[color=olive]','[/color]');selectWysiwyg(this,'color');return false">{L_COLOR_OLIVE}</button><br />
                      <button style="color:cyan" onclick="bbfontstyle('[color=cyan]','[/color]');selectWysiwyg(this,'color');return false">{L_COLOR_CYAN}</button><br />
                      <button style="color:blue" onclick="bbfontstyle('[color=blue]','[/color]');selectWysiwyg(this,'color');return false">{L_COLOR_BLUE}</button><br />
                      <button style="color:darkblue" onclick="bbfontstyle('[color=darkblue]','[/color]');selectWysiwyg(this,'color');return false">{L_COLOR_DARK_BLUE}</button><br />
                      <button style="color:indigo" onclick="bbfontstyle('[color=indigo]','[/color]');selectWysiwyg(this,'color');return false">{L_COLOR_INDIGO}</button><br />
                      <button style="color:violet" onclick="bbfontstyle('[color=violet]','[/color]');selectWysiwyg(this,'color');return false">{L_COLOR_VIOLET}</button><br />
                      <button style="color:lightgrey" onclick="bbfontstyle('[color=white]','[/color]');selectWysiwyg(this,'color');return false">{L_COLOR_WHITE}</button><br />
                      <button style="color:black" onclick="bbfontstyle('[color=black]','[/color]');selectWysiwyg(this,'color');return false">{L_COLOR_BLACK}</button><br />
                    </div>
                    <div style="visibility:hidden" class="select" id="font">
                      <button style="font-family:Arial" onclick="bbfontstyle('[font=Arial]','[/font]');selectWysiwyg(this,'font');return false">Arial</button><br />
                      <button style="font-family:'Arial Black'" onclick="bbfontstyle('[font=Arial Black]','[/font]');selectWysiwyg(this,'font');return false">Arial Black</button><br />
                      <button style="font-family:'Comic Sans Ms'" onclick="bbfontstyle('[font=Comic Sans Ms]','[/font]');selectWysiwyg(this,'font');return false">Comic Sans Ms</button><br />
                      <button style="font-family:'Courier New'" onclick="bbfontstyle('[font=Courier New]','[/font]');selectWysiwyg(this,'font');return false">Courier New</button><br />
                      <button style="font-family:Georgia" onclick="bbfontstyle('[font=Georgia]','[/font]');selectWysiwyg(this,'font');return false">Georgia</button><br />
                      <button style="font-family:'Impact'" onclick="bbfontstyle('[font=Impact]','[/font]');selectWysiwyg(this,'font');return false">Impact</button><br />
                      <button style="font-family:'Times New Roman'" onclick="bbfontstyle('[font=Times New Roman]','[/font]');selectWysiwyg(this,'font');return false">Times New Roman</button><br />
                      <button style="font-family:'Trebuchet MS'" onclick="bbfontstyle('[font=Trebuchet MS]','[/font]');selectWysiwyg(this,'font');return false">Trebuchet MS</button><br />
                      <button style="font-family:Verdana" onclick="bbfontstyle('[font=Verdana]','[/font]');selectWysiwyg(this,'font');return false">Verdana</button><br />
                      <!-- BEGIN switch_specials_fonts -->
                      {switch_specials_fonts.OTHERS_SPECIFICS_FONTS}
                      <!-- END switch_specials_fonts -->
                    </div>
                    <div style="visibility:hidden" class="select" id="other">
                      <button onclick="bbfontstyle('[sub]','[/sub]');selectWysiwyg(this,'other');return false">{L_BBCODE_SUB}</button><br />
                      <button onclick="bbfontstyle('[sup]','[/sup]');selectWysiwyg(this,'other');return false">{L_BBCODE_SUP}</button><br />
                      <button onclick="bbfontstyle('[spoiler]','[/spoiler]');selectWysiwyg(this,'other');return false">{L_BBCODE_SPOILER}</button><br />
                      <button onclick="bbfontstyle('[hide]','[http://chinhphuc.info]');selectWysiwyg(this,'other');return false">{L_BBCODE_HIDE}</button><br />
                      <button onclick="bbfontstyle('[scroll]','[/scroll]');selectWysiwyg(this,'other');return false">{L_BBCODE_K}</button><br />
                      <button onclick="bbfontstyle('[updown]','[/updown]');selectWysiwyg(this,'other');return false">{L_BBCODE_UPDOWN}</button><br />
                      <button onclick="bbfontstyle('[rand]','[/rand]');selectWysiwyg(this,'other');return false">{L_BBCODE_RAND}</button><br />
                      <button onclick="bbfontstyle('[wow]','[/wow]');selectWysiwyg(this,'other');return false">{L_BBCODE_WOW}</button><br />
                    </div>
                    <!-- BEGIN switch_roll_dice_old -->
                    <div style="visibility:hidden" class="select" id="dices">
                      <!-- BEGIN row_replace -->
                      <button onclick="bbfontstyle('[roll="{switch_roll_dice_old.row_replace.DICE_NAME}"]','[/roll]');selectWysiwyg(this,'dices');return false">{switch_roll_dice_old.row_replace.DICE_NAME}</button><br />
                      <!-- END row_replace -->
                    </div>
                    <!-- END switch_roll_dice_old -->
                    <div style="visibility:hidden" class="select" id="wtable_gui">
                      <p><img src="{PATH_IMG_FA}wysiwyg/height.png" alt="{L_HEIGHT}" title="{L_HEIGHT}" style="vertical-align:middle" /> <input type="text" autocomplete="off" class="post" id="wtable_gui_lines" maxlength="3" style="width:20px" title="{L_ROWS}" onkeypress="if (event.keyCode==13){ bbstyle_table();return false}" /> x <img src="{PATH_IMG_FA}wysiwyg/width.png" alt="{L_WIDTH}" title="{L_WIDTH}" style="vertical-align:middle" /> <input type="text" autocomplete="off" class="post" id="wtable_gui_cols" maxlength="3" style="width:20px" title="{L_COLS}" onkeypress="if (event.keyCode==13){ bbstyle_table();return false}" />
                        <button class="mainoption" id="text_editor_cmd_constructBBcode_table" />{L_OK}</button></p>
                    </div>
                    <div style="visibility:hidden" class="select" id="wservimg_upload_gui"></div>
                    <div style="visibility:hidden" class="select" id="wimg">
                      <p><img src="http://i46.servimg.com/u/f46/16/46/16/61/yast_h11.png" alt="{L_URL}" title="{L_URL}" style="vertical-align:middle" /> <input type="text" autocomplete="off" class="post" style="width:150px" id="wimg_url" title="{L_URL}" /></p>
                      <p style="text-align:center"><button class="mainoption" id="text_editor_cmd_constructBBcode_img" />{L_OK}</button></p>
                    </div>
                    <div style="visibility:hidden" class="select" id="wurl">
                      <p><img src="http://i46.servimg.com/u/f46/16/46/16/61/yast_h11.png" alt="{L_URL}" title="{L_URL}" style="vertical-align:middle" /> <input type="text" autocomplete="off" class="post" style="width:150px" id="wlink_url" title="{L_URL}" /></p>
                      <p><img src="{PATH_IMG_FA}wysiwyg/link_text.png" alt="{L_LABEL}" title="{L_LABEL}" style="vertical-align:middle" /> <input type="text" autocomplete="off" class="post" style="width:150px" id="wname_url" title="{L_LABEL}" /></p>
                      <p style="text-align:center"><button class="mainoption" id="text_editor_cmd_constructBBcode_url" />{L_OK}</button></p>
                    </div>
                    <div style="visibility:hidden" class="select" id="wflash">
                      <p><img src="{PATH_IMG_FA}wysiwyg/width.png" alt="{L_WIDTH}" title="{L_WIDTH}" style="vertical-align:middle" /> <input type="text" autocomplete="off" class="post" style="width:25px" id="wflash_width" title="{L_WIDTH}" />
                        x <img src="{PATH_IMG_FA}wysiwyg/height.png" alt="{L_HEIGHT}" title="{L_HEIGHT}" style="vertical-align:middle" /> <input type="text" autocomplete="off" class="post" style="width:25px" id="wflash_height" title="{L_HEIGHT}" />  px</p>
                      <p><img src="http://i46.servimg.com/u/f46/16/46/16/61/yast_h11.png" alt="{L_URL}" title="{L_URL}" style="vertical-align:middle" /> <input type="text" autocomplete="off" class="post" style="width:150px" id="wflash_url" title="{L_URL}" /></p>
                      <p style="text-align:center"><button class="mainoption" id="text_editor_cmd_constructBBcode_flash" />{L_OK}</button></p>
                    </div>
                <div style="visibility:hidden" class="select" id="video">
                      <p style="text-align:center"><a href="http://youtube.com/" target="_blank"><img src="{PATH_IMG_FA}wysiwyg/logo_youtube.gif" alt="YouTube" title="YouTube" style="vertical-align:middle" />YouTube</a>  <a href="http://www.dailymotion.com/" target="_blank"><img src="{PATH_IMG_FA}wysiwyg/dailymotion.gif" alt="Dailymotion" title="Dailymotion" style="vertical-align:middle" />Dailymotion</a></p>
                      <p id="inv_url" class="gensmall" style="text-align:center"></p>
                      <p><img src="http://i46.servimg.com/u/f46/16/46/16/61/yast_h11.png" alt="{L_URL}" title="{L_URL}" style="vertical-align:middle" /> <input type="text" autocomplete="off" class="post" style="width:300px" id="video_url" title="{L_URL}" onkeypress="if (event.keyCode==13){BBcodeVideo('video_url');return false}" /></p>
                      <p style="text-align:center"><input type="button" class="mainoption" onclick="BBcodeVideo('video_url')" value="{L_OK}" /></p>
                    </div>
                    <div style="visibility:hidden" class="select" id="wpx">
                      <button style="font-size:7px" id="text_editor_cmd_constructBBcode_select_size_7">{L_FONT_TINY}</button><br />
                      <button style="font-size:9px" id="text_editor_cmd_constructBBcode_select_size_9">{L_FONT_SMALL}</button><br />
                      <button style="font-size:12px" id="text_editor_cmd_constructBBcode_select_size_12">{L_FONT_NORMAL}</button><br />
                      <button style="font-size:18px" id="text_editor_cmd_constructBBcode_select_size_18">{L_FONT_LARGE}</button><br />
                      <button style="font-size:24px" id="text_editor_cmd_constructBBcode_select_size_24">{L_FONT_HUGE}</button><br />
                    </div>
                    <div style="visibility:hidden" class="select" id="wcolor">
                      <button style="color:darkred" id="text_editor_cmd_constructBBcode_select_color_darkred">{L_COLOR_DARK_RED}</button><br />
                      <button style="color:red" id="text_editor_cmd_constructBBcode_select_color_red">{L_COLOR_RED}</button><br />
                      <button style="color:orange" id="text_editor_cmd_constructBBcode_select_color_orange">{L_COLOR_ORANGE}</button><br />
                      <button style="color:brown" id="text_editor_cmd_constructBBcode_select_color_brown">{L_COLOR_BROWN}</button><br />
                      <button style="color:yellow" id="text_editor_cmd_constructBBcode_select_color_yellow">{L_COLOR_YELLOW}</button><br />
                      <button style="color:green" id="text_editor_cmd_constructBBcode_select_color_green">{L_COLOR_GREEN}</button><br />
                      <button style="color:olive" id="text_editor_cmd_constructBBcode_select_color_olive">{L_COLOR_OLIVE}</button><br />
                      <button style="color:cyan" id="text_editor_cmd_constructBBcode_select_color_cyan">{L_COLOR_CYAN}</button><br />
                      <button style="color:blue" id="text_editor_cmd_constructBBcode_select_color_blue">{L_COLOR_BLUE}</button><br />
                      <button style="color:darkblue" id="text_editor_cmd_constructBBcode_select_color_darkblue">{L_COLOR_DARK_BLUE}</button><br />
                      <button style="color:indigo" id="text_editor_cmd_constructBBcode_select_color_indigo">{L_COLOR_INDIGO}</button><br />
                      <button style="color:violet" id="text_editor_cmd_constructBBcode_select_color_violet">{L_COLOR_VIOLET}</button><br />
                      <button style="color:lightgrey" id="text_editor_cmd_constructBBcode_select_color_white">{L_COLOR_WHITE}</button><br />
                      <button style="color:black" id="text_editor_cmd_constructBBcode_select_color_black">{L_COLOR_BLACK}</button><br />
                    </div>
                    <div style="visibility:hidden" class="select" id="wfont">
                      <button style="font-family:Arial" id="text_editor_cmd_constructBBcode_select_font_arial">Arial</button><br />
                      <button style="font-family:'Arial Black'" id="text_editor_cmd_constructBBcode_select_font_arial_black">Arial Black</button><br />
                      <button style="font-family:'Comic Sans Ms'" id="text_editor_cmd_constructBBcode_select_font_comic_sans_ms">Comic Sans Ms</button><br />
                      <button style="font-family:'Courier New'" id="text_editor_cmd_constructBBcode_select_font_courier_new">Courier New</button><br />
                      <button style="font-family:Georgia" id="text_editor_cmd_constructBBcode_select_font_georgia">Georgia</button><br />
                      <button style="font-family:'Impact'" id="text_editor_cmd_constructBBcode_select_font_impact">Impact</button><br />
                      <button style="font-family:'Times New Roman'" id="text_editor_cmd_constructBBcode_select_font_times_new_roman">Times New Roman</button><br />
                      <button style="font-family:'Trebuchet MS'" id="text_editor_cmd_constructBBcode_select_font_trebuchet_mS">Trebuchet MS</button><br />
                      <button style="font-family:Verdana" id="text_editor_cmd_constructBBcode_select_font_verdana">Verdana</button><br />
                    </div>
                    <div style="visibility:hidden" class="select" id="wother">
                      <button id="text_editor_constructBBcode_select_action_sub">{L_BBCODE_SUB}</button><br />
                      <button id="text_editor_constructBBcode_select_action_sup">{L_BBCODE_SUP}</button><br />
                      <button id="text_editor_cmd_constructBBcode_select_action_spoiler">{L_BBCODE_SPOILER}</button><br />
                      <button id="text_editor_cmd_constructBBcode_select_action_hide">{L_BBCODE_HIDE}</button><br />
                      <button id="text_editor_cmd_constructBBcode_select_action_scroll">{L_BBCODE_K}</button><br />
                      <button id="text_editor_cmd_constructBBcode_select_action_updown">{L_BBCODE_UPDOWN}</button><br />
                      <button id="text_editor_cmd_constructBBcode_select_action_rand">{L_BBCODE_RAND}</button><br />
                      <button id="text_editor_cmd_constructBBcode_select_action_wow">{L_BBCODE_WOW}</button><br />
                    </div>
                    <!-- BEGIN switch_roll_dice_old -->
                    <div style="visibility:hidden" class="select" id="wdices">
                      <!-- BEGIN row_replace -->
                      <button id="text_editor_cmd_constructBBcode_select_dice_{switch_roll_dice_old.row_replace.DICE_ID}">{switch_roll_dice_old.row_replace.DICE_NAME}</button><br />
                      <!-- END row_replace -->
                    </div>
                    <!-- END switch_roll_dice_old -->
                </div>

                <div id="text_editor_controls">
                    <div id="format-buttons" style="margin:0">
                      <span id="text_edit" style="display:none">
                          <button class="button2" onclick="bbstyle(0)" onmouseover="helpline('b')" type="button" id="addbbcode0" accesskey="b" title="{L_BBCODE_B}"><img src="{PATH_IMG_FA}wysiwyg/text_bold.png" alt="{L_BBCODE_B}" /></button>
                          <button class="button2" onclick="bbstyle(2)" onmouseover="helpline('i')" type="button" id="addbbcode2" accesskey="i" title="{L_BBCODE_I}"><img src="{PATH_IMG_FA}wysiwyg/text_italic.png" alt="{L_BBCODE_I}" /></button>
                          <button class="button2" onclick="bbstyle(4)" onmouseover="helpline('u')" type="button" id="addbbcode4" accesskey="u" title="{L_BBCODE_U}"><img src="{PATH_IMG_FA}wysiwyg/text_underline.png" alt="{L_BBCODE_U}" /></button>
                          <button class="button2" onclick="bbstyle(34)" onmouseover="helpline('x')" type="button" id="addbbcode34" accesskey="x" title="{L_BBCODE_X}"><img src="{PATH_IMG_FA}wysiwyg/text_strikethrough.png" alt="{L_BBCODE_X}" /></button>
                          <img src="{PATH_IMG_FA}wysiwyg/separator.png" style="vertical-align:middle" /> <wbr/>
                          <button class="button2" onclick="bbstyle(52)" onmouseover="helpline('m')" type="button" id="addbbcode52" accesskey="m" title="{L_BBCODE_LEFT}"><img src="{PATH_IMG_FA}wysiwyg/text_align_left.png" alt="{L_BBCODE_LEFT}" /></button>
                          <button class="button2" onclick="bbstyle(30)" onmouseover="helpline('t')" type="button" id="addbbcode30" accesskey="t" title="{L_BBCODE_T}"><img src="{PATH_IMG_FA}wysiwyg/text_align_center.png" alt="{L_BBCODE_T}" /></button>
                          <button class="button2" onclick="bbstyle(32)" onmouseover="helpline('g')" type="button" id="addbbcode32" accesskey="g" title="{L_BBCODE_G}"><img src="{PATH_IMG_FA}wysiwyg/text_align_right.png" alt="{L_BBCODE_G}" /></button>
                          <button class="button2" onclick="bbstyle(46)" onmouseover="helpline('jt')" type="button" id="addbbcode46" accesskey="jt" title="{L_BBCODE_J}"><img src="{PATH_IMG_FA}wysiwyg/text_align_justify.png" alt="{L_BBCODE_J}" /></button>
                          <img src="{PATH_IMG_FA}wysiwyg/separator.png" style="vertical-align:middle" /> <wbr/>
                          <button class="button2" onclick="bbstyle(10)" onmouseover="helpline('l')" type="button" id="addbbcode10" accesskey="l" title="{L_BBCODE_L}"><img src="{PATH_IMG_FA}wysiwyg/text_list_bullets.png" alt="{L_BBCODE_L}" /></button>
                          <button class="button2" onclick="bbstyle(12)" onmouseover="helpline('o')" type="button" id="addbbcode12" accesskey="o" title="{L_BBCODE_O}"><img src="{PATH_IMG_FA}wysiwyg/text_list_numbers.png" alt="{L_BBCODE_O}" /></button>
                          <button class="button2" onclick="bbfontstyle('[hr]','')" onmouseover="helpline('hr')" type="button" title="{L_BBCODE_HR}"><img src="{PATH_IMG_FA}wysiwyg/text_horizontalrule.png" alt="{L_BBCODE_HR}" /></button>
                          <img src="{PATH_IMG_FA}wysiwyg/separator.png" style="vertical-align:middle" /> <wbr/>
                          <button class="button2" onclick="bbstyle(6)" onmouseover="helpline('q')" type="button" id="addbbcode6" accesskey="q" title="{L_BBCODE_Q}"><img src="http://i46.servimg.com/u/f46/16/46/16/61/quote11.png" alt="{L_BBCODE_Q}" /></button>
                          <button class="button2" onclick="bbstyle(8)" onmouseover="helpline('c')" type="button" id="addbbcode8" accesskey="c" title="{L_BBCODE_C}"><img src="http://i46.servimg.com/u/f46/16/46/16/61/source11.png" alt="{L_BBCODE_C}" /></button>
                          <button class="button2" onclick="selectWysiwyg(this,'table_gui')" onmouseover="helpline('tab')" type="button" id="addbbcodetable" accesskey="" title="{L_BBCODE_TAB}"><img src="http://i46.servimg.com/u/f46/16/46/16/61/table11.gif" alt="{L_BBCODE_TAB}" /></button>
                          <img src="{PATH_IMG_FA}wysiwyg/separator.png" style="vertical-align:middle" /> <wbr/>
                         
  Share this post on: diggdeliciousredditstumbleuponslashdotyahoogooglelive

  No Comment.


   Hôm nay: Sun Jan 20, 2019 11:47 am