Vuilam Community Entertainment

Diễn Đàn Giải Trí Tổng Hợp

Latest topics

» Hướng dẫn làm nhiệm vụ GTA San AnDreas
by Dương Tiến Vinh Tue Jul 28, 2015 11:02 pm

» I-Ninja [Full PC]
by thanglun2 Sun Apr 26, 2015 4:53 pm

» Theme - Naruto ( Cực Hot Cực Hot )
by sayedn73 Fri Feb 13, 2015 10:14 am

» Dynasty Warriors 6 [Full PC]
by dungfa1992 Wed Dec 31, 2014 9:17 pm

» Gun Metal - Tranfomer Wars [Full PC]
by nghia6541 Tue Dec 30, 2014 9:11 am

» Theme :Sao Băng
by sayedn73 Sun Dec 21, 2014 9:41 am

» Theme dành cho fangirl(đặc biệt là fan DBSK)
by sayedn73 Sun Dec 21, 2014 9:31 am

» Share Code Viewtopic_body VBB By SockDust
by sayedn73 Sun Dec 21, 2014 8:12 am

» The House Of The Dead III [Full PC]
by kriskiller Sat Sep 13, 2014 9:36 am

» [Da Liễu] Bệnh vảy nến
by con_zubo Wed Nov 13, 2013 10:31 am

» Game Lego Batman (Full DVD)
by hotel1221 Mon May 27, 2013 11:02 am

» Game G-Force | Biệt Đội Chuột Lang (Full DVD)
by hotel1221 Mon May 27, 2013 10:52 am

» Game Phá Hàng Xóm 2
by hotel1221 Mon May 27, 2013 10:49 am

» Day Of The Zombie [Full PC]
by hotel1221 Sun May 26, 2013 6:25 pm

» Neighbours From Hell 1 + 2
by tuanvu0707 Wed Apr 10, 2013 10:10 am


  Share Viewtopic_Body skin [LD]XMas

  Share
  avatar
  ╬VipΩPro╬
  Rìu Bạc
  Rìu Bạc

  Cảnh Báo :
  0 / 1000 / 100

  Lý Do Vi Phạm : An Toàn
  Giới tính Giới tính : Nam Cung Sinh Cung Sinh : Pisces
  Posts Posts : 117
  SDPoints SDPoints : 368
  Thanked Thanked : 6
  Tham Gia Tham Gia : 16/09/2011
  Tuổi Tuổi : 21
  Đến từ Đến từ : Hà Ná»™i
  Sở Thích Sở Thích : Computer,....
  Châm Ngôn Sống Châm Ngôn Sống : Nản,....
  30092011

  Icon 1 Share Viewtopic_Body skin [LD]XMas

  Bài gửi by â•¬VipΩPro╬

  Mình thấy cái viewtopic từ skin này đơn giản tuy nhiên lại rất đẹp và tiện lợi dễ nhìn nên up lại ảnh và share lại cho mọi người
  Code:
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  var postno = 0 multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
  $(function(){
  _atc.cwait = 0;
  $('.addthis_button').mouseup(function(){
  if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
  addthis_close();
  addthis_close();
  }
  });
  });
  //]]>
  </script>

  <table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
  <tr>
  <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
  <span class="nav">
  <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
  <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
  <!-- END switch_user_authpost -->
  <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
  <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
  <!-- END switch_user_authreply -->
  </span>
  </td>

  <td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="100%">
  <span class="gensmall bold">
  <a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion">{L_SHARE}</a>
  |
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
  //]]>
  </script>
  </span>
  </td>
  </tr>
  </table>

  <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
  <tr align="right">
  <td class="catHead" colspan="3" height="28">
  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
  <td width="9%" class="noprint"> </td>
  <td align="center" nowrap="nowrap" class="t-title"><h1 class="cattitle"> <!-- google_ad_section_start -->{TOPIC_TITLE}<!-- google_ad_section_end --></h1></td>
  <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a> </td>
  </tr>
  </table>
  </td>
  </tr>

  <center><table class="forumline" width="98%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"></table></center><table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td style="padding: 1px"></div> </td></tr>
  <tr><td style="padding: 0px; background-color: #ffffff;">

  <tr>
  <td class="alt1" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="smallfont">{PAGINATION}</span></td>
  </tr></table>
  <!-- BEGIN postrow --><br />
  <!-- BEGIN displayed -->
  <div align="center">
  <div class="page" style="width:940px; text-align:left">
  <div style="padding:0px 0px 0px 0px" align="left">

  <div id="edit126211" style="padding:0px 0px 6px 0px">
  <!-- this is not the last post shown on the page -->  <table class="tborder" id="post126211" cellpadding="6" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center" >
  <tr>
  <td class="toppostbit" >
  <div class="normal" style="float:right">

  <strong><a href="{postrow.displayed.POST_URL}"><b>#{postrow.displayed.COUNT_POSTS}</b></a></a></strong>

  </div>

  <div class="normal">
  <!-- status icon and date -->


  <img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt="" border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}


  <!-- / status icon and date -->
  </div>
  </td>
  </tr>
  <tr>
  <td class="alt3" style="padding:0px">
  <!-- user info -->
  <table cellpadding="0" cellspacing="6" border="0" width="100%">
  <tr>

  <!-- avatar -->

  <td valign="bottom">
  <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
  <td><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="18" height="2" /></td>
  <td background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" style="background-repeat:repeat-x"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"/></td>
  <td><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="4" height="2" /></td>
  </tr>
  <tr>
  <td background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" style="background-position:right; background-repeat:repeat-y" valign="bottom" align="right"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" /></td>
  <td background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" style="padding: 4px 4px 4px 4px"> {postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</td>
  <td background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" style="background-position:left; background-repeat:repeat-y"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" /></td>
  </tr>
  <tr>
  <td><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="18" height="6" /></td>
  <td background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" style="background-repeat:repeat-x"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"/></td>
  <td><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="4" height="6" /></td>
  </tr>
  </table>
  </td>   


  <!-- / avatar -->   
  <td width="100%" align="left">

  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <!-- blash -->   

  <tr>
  <td colspan="3">

  <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
  <tr>
  <td><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="18" height="2" /></td>
  <td background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" style="background-repeat:repeat-x"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="205" height="2" /></td>
  <td><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="4" height="2" /></td>
  </tr>
  <tr>
  <td background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" style="background-position:right; background-repeat:repeat-y" valign="bottom" align="right"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" /></td>
  <td background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" style="padding: 10px 10px 10px 10px" width="100%"><center><font face="Comic Sans MS" color="blue">{postrow.displayed.POSTER_FROM}</font></center></td>
  <td background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" style="background-position:left; background-repeat:repeat-y"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"/></td>
  </tr>
  <tr>
  <td><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="18" height="6" /></td>
  <td background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" style="background-repeat:repeat-x"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="205" height="6" /></td>
  <td><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="4" height="6" /></td>
  </tr>
  </table>   


  </td>
  </tr>

  <!-- / blash -->   
  <tr>
  <td>
  <!-- username -->
  <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
  <td><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="18" height="2" /></td>
  <td background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" style="background-repeat:repeat-x"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" /></td>
  <td><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="4" height="2" /></td>
  </tr>
  <tr>
  <td background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" style="background-position:right; background-repeat:repeat-y" valign="bottom"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="18" height="35" /></td>
  <td background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" nowrap="nowrap" style="padding: 10px 10px 10px 10px">
  <div id="postmenu_126211">
  <a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a><b>{postrow.displayed.POSTER_NAME}<div style="background:
  url(http://i62.servimg.com/u/f62/14/52/40/23/user_o11.gif); height:
  15px; width: 38px; border:
  0px;display:inline-block;">{postrow.displayed.ONLINE_IMG}</div></b>
  <script type="text/javascript"> vbmenu_register("postmenu_126211", true); </script>

  </div>


  <div class="smallfont" align="right">{postrow.displayed.RANK_IMAGE}</div><b><font color="red">   <div class="smallfont">{postrow.displayed.POSTER_RANK}</div></font></b>


  </td>
  <td background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" style="background-position:left; background-repeat:repeat-y"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="4" height="97" /></td>
  </tr>
  <tr>
  <td><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="18" height="6" /></td>
  <td background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" style="background-repeat:repeat-x"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" /></td>
  <td><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="4" height="6" /></td>
  </tr>
  </table>   

  <!-- / username -->
  </td>
  <td width="100%"> </td>
  <td valign="top" nowrap="nowrap">
  <!-- / info -->
  <div>
  <!-- BEGIN profile_field --><font size="1" face="Comic Sans Ms">
  <b>{postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}</font>
  <!-- END profile_field -->
  {postrow.displayed.POSTER_RPG}

  {postrow.displayed.PROFILE_IMG} {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG} {postrow.displayed.WWW_IMG}

  {postrow.displayed.AIM_IMG} {postrow.displayed.YIM_IMG} {postrow.displayed.MSN_IMG} {postrow.displayed.SKYPE_IMG}

  </span><br />
  </div>
  <!-- / info -->

  </td>
  </tr>
  </table>


  </td>
  </tr>

  </table>
  <!-- / user info -->

  </td>
  </tr>
  <tr>

  <td class="alt1" id="td_post_126211">

  <!-- message, attachments, sig -->
  <!-- icon and title -->
  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <td background="http://i22.servimg.com/u/f22/15/52/69/03/luu10.gif" valign="top" colspan="2">


  <span class="smallfont"><img src="http://r22.imgfast.net/users/2211/12/43/96/album/post_n10.gif" alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}"

  title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0" />{L_POST_SUBJECT}: <b>{postrow.displayed.POST_SUBJECT}</b></span></td>

  </table>
  <hr size="1" style="color:#FFFFFF; background-color:#FFFFFF" />
  <!-- / icon and title -->


  <!-- message -->
  <div>

  <div class="postbody"><dl>{postrow.displayed.MESSAGE}</div>

  <!-- BEGIN switch_attachments -->
  <dl class="attachbox">
  <dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
  <dd>
  <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
  <dl class="file">
  <dt>
  <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" />

  <!-- BEGIN switch_dl_att -->
  <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a> {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
  <!-- END switch_dl_att -->

  <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
  {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
  <!-- END switch_no_dl_att -->
  </dt>

  <!-- BEGIN switch_no_comment -->
  <dd>
  <em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
  </dd>
  <!-- END switch_no_comment -->

  <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
  <dd>
  <em><strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em>
  </dd>
  <!-- END switch_no_dl_att -->

  <dd>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
  </dl>
  <!-- END switch_post_attachments -->
  </dd>
  </dl>
  <!-- END switch_attachments -->

  <div class="clear"></div>
  <!-- / message -->  <!-- sig -->
  <div><br /><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" />
  <br /><br />
  <div style="margin: 0px; padding: 5px; overflow: auto; max-height: 200px; max-width: 100%;">
  {postrow.displayed.SIGNATURE}
  </div></div>
  </div>
  <!-- / sig -->


  <!-- controls -->
  <div align="left" width="100%">
  <!-- BEGIN switch_vote_active -->


  <!-- BEGIN switch_vote -->
  <!-- END switch_vote -->
  <b><font color=red>Số lần được cảm ơn :</font></b> <b><font color=#000000>{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}</font></b>


  <!-- END switch_vote_active --></div>
  </div>


  <div align="right" width="100%">
  <!-- BEGIN switch_vote_active -->


  <!-- BEGIN switch_vote -->
  <a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}" target="thanks" onclick="exec_refresh();"><img src="http://r22.imgfast.net/users/2211/12/43/96/album/thanks10.gif"></a>
  <!-- END switch_vote -->  <!-- END switch_vote_active -->

  {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG} {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}</div>  <!-- / controls -->


  </td>
  </tr>
  </table>

  </div>
  </div>


  <!-- END displayed -->
  <!-- BEGIN hidden -->
  <table class="tborder" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
  <tr>
  <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
  </tr></table><br />
  <!-- END hidden -->
  <!-- END postrow -->

  <!-- BEGIN no_post -->
  <table class="tborder" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
  <tr align="center">
  <td colspan="2" height="28">
  <span class="smallfont">{no_post.L_NO_POST}</span>
  </td>
  </tr></table>
  <!-- END no_post -->


  <table class="tborder" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
  <tr align="right">
  <td class="tfoot" colspan="2" height="28">
  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
  <td width="9%" class="noprint"> </td>
  <td align="center" nowrap="nowrap" class="t-title"><a name="bottomtitle"></a><h1 class="cattitle">{TOPIC_TITLE}</h1></td>
  <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> </td>
  </tr>
  </table>
  </td>
  </tr>
  </table>

  <table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
  <tr>
  <td class="row2" valign="top" {COLSPAN_PAGINATION} width="150"><span class="gensmall">{PAGE_NUMBER}</span></td>
  <!-- BEGIN topicpagination -->
  <td class="row1" align="right" valign="top" ><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
  <!-- END topicpagination -->
  </tr>
  <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
  <!-- BEGIN watchtopic -->
  <tr>
  <td class="row2" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{S_WATCH_TOPIC}</span></td>
  </tr>
  <!-- END watchtopic -->
  <!-- END switch_user_logged_in -->
  <tr>
  <td class="row2" colspan="2" align="center" style="padding:0px">
  <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
  <a name="quickreply"></a>
  {QUICK_REPLY_FORM}<br />
  <!-- END switch_user_logged_in -->
  </td>
  </tr>


  <tr>
  <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" id="info_close" style="display:none;">
  <tbody>
  <tr>
  <td class="tfoot" colspan="2" height="28">
  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
  <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a

  class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
  <td align="right" valign="middle"><span class="smallfont"><a

  href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
  </tr>
  </table>
  </td>
  </tr>
  </tbody>
  </table>
  </td>
  </tr>


  </table>
  <form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
  <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
  <tr>

  <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
  <span class="nav">
  <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
  <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
  <!-- END switch_user_authpost -->
  <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
  <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
  <!-- END switch_user_authreply -->
  </span>
  </td>


  <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
  <td align="right" nowrap="nowrap"><span class="gensmall">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span></td>
  <!-- END viewtopic_bottom -->
  <!-- BEGIN moderation_panel -->
  <td align="center">
  <span class="gensmall">{moderation_panel.U_YOUR_PERSONAL_MODERATE}</span>
  </td>
  <td align="center" width="250">
  <span class="gensmall"> </span>
  </td>
  <!-- END moderation_panel -->
  </tr>
  </table>
  </form>

  <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
  <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
  <tr>
  <td colspan="2" align="left" valign="top" nowrap="nowrap"><br />{S_TOPIC_ADMIN}<br />
  <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
  <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />
  <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" />
  <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br />{S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
  </form>
  </td>
  </tr>
  </table>
  <!-- END viewtopic_bottom -->
  <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center"><tr><td class="genmed" width="25%"><br><br><br><br><fieldset><font face="tahoma"><b>Quyền của bạn</b><a href="#top" style="float: right;"><img src="http://i62.servimg.com/u/f62/14/52/40/23/top11.gif" alt="Về Đầu Trang" /></a><hr></font><!-- BEGIN show_permissions --><span class="smallfont">{S_AUTH_LIST}</span></td><!-- END show_permissions --></fieldset></td><td align="right" valign="top" nowrap="nowrap" width="100%"></td></tr></table>


  <script type="text/javascript">
  <!--
  function exec_refresh()
  {
  myvar = myvar + ' .';
  var timerID = setTimeout('exec_refresh();', 20);
  if (timeout > 0)
  {
  timeout -= 1;
  }
  else
  {
  clearTimeout(timerID);
  window.status = '';
  window.location.reload();

  }
  }

  var myvar = '';
  var timeout = 50;
  //-->
  </script>
  <iframe name="thanks" height="0" width="0" frameborder="0"></iframe>
  <!-- BEGIN switch_image_resize -->
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  $(resize_images({ 'selector' : '.postbody', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
  //]]>
  </script>
  <!-- END switch_image_resize -->
  và chèn thêm đoạn này vào css :
  Code:
  .alt3, .alt3Active
  {
    background: #f6f6f6;
    color: #000000;
    border: 1px dotted #CFD3D5;
  }
  Demo :
  Code:
  http://onlyb10.co.cc/t229-topic#2342
  Lưu ý :
  + Viewtopic này đã có sẵn nút thanks ko chuyển trang và đánh số thứ tự bài viết
  + Vào Quản Lý Nhóm và Người dùng /Profile/Đến từ (From):
  -Name : =>Status (hay gì thì tùy ở bạn)
  -Max Length : khoảng từ 500-1200 characters là ổn vì nếu để nhiều quá status dài sẽ làm phình to 1 phần viewtopic ra
  -Necessarily filled ? : Có
  -Display : nhớ tích vào ô Messages

  + Up lại toàn bộ link ảnh hộ mình nha ai ko up lại die ráng chịu nhá
  Share this post on: diggdeliciousredditstumbleuponslashdotyahoogooglelive

  No Comment.


   Hôm nay: Sun Jan 20, 2019 11:48 am