Vuilam Community Entertainment

Diễn Đàn Giải Trí Tổng Hợp

Latest topics

» Hướng dẫn làm nhiệm vụ GTA San AnDreas
by Dương Tiến Vinh Tue Jul 28, 2015 11:02 pm

» I-Ninja [Full PC]
by thanglun2 Sun Apr 26, 2015 4:53 pm

» Theme - Naruto ( Cực Hot Cực Hot )
by sayedn73 Fri Feb 13, 2015 10:14 am

» Dynasty Warriors 6 [Full PC]
by dungfa1992 Wed Dec 31, 2014 9:17 pm

» Gun Metal - Tranfomer Wars [Full PC]
by nghia6541 Tue Dec 30, 2014 9:11 am

» Theme :Sao Băng
by sayedn73 Sun Dec 21, 2014 9:41 am

» Theme dành cho fangirl(đặc biệt là fan DBSK)
by sayedn73 Sun Dec 21, 2014 9:31 am

» Share Code Viewtopic_body VBB By SockDust
by sayedn73 Sun Dec 21, 2014 8:12 am

» The House Of The Dead III [Full PC]
by kriskiller Sat Sep 13, 2014 9:36 am

» [Da Liễu] Bệnh vảy nến
by con_zubo Wed Nov 13, 2013 10:31 am

» Game Lego Batman (Full DVD)
by hotel1221 Mon May 27, 2013 11:02 am

» Game G-Force | Biệt Đội Chuột Lang (Full DVD)
by hotel1221 Mon May 27, 2013 10:52 am

» Game Phá Hàng Xóm 2
by hotel1221 Mon May 27, 2013 10:49 am

» Day Of The Zombie [Full PC]
by hotel1221 Sun May 26, 2013 6:25 pm

» Neighbours From Hell 1 + 2
by tuanvu0707 Wed Apr 10, 2013 10:10 am


  [Hướng Dẫn->> Thay đổi phần lý lịch thành viên

  Share
  avatar
  ╬VipΩPro╬
  Rìu Bạc
  Rìu Bạc

  Cảnh Báo :
  0 / 1000 / 100

  Lý Do Vi Phạm : An Toàn
  Giới tính Giới tính : Nam Cung Sinh Cung Sinh : Pisces
  Posts Posts : 117
  SDPoints SDPoints : 368
  Thanked Thanked : 6
  Tham Gia Tham Gia : 16/09/2011
  Tuổi Tuổi : 21
  Đến từ Đến từ : Hà Ná»™i
  Sở Thích Sở Thích : Computer,....
  Châm Ngôn Sống Châm Ngôn Sống : Nản,....
  30092011

  Icon 1 [Hướng Dẫn->> Thay đổi phần lý lịch thành viên

  Bài gửi by â•¬VipΩPro╬

  Cái này rất đơn giãn . Mấy bạn có hỏi mà bận ôn thi quá nên giờ mới xe được . Sorry nhé mấy bạn

  Nguồn:
  Code:
  phutu.tk
  Demo:
  Trước

  Sau

  Zô ACP Display Templates Lý lịch profile_add_body Thay toàn bộ bằng code sau:
  Code:


  <tr><td class="" width="100%" align="left"><table width="100%"><tr> <td align="left" width="30" valign="top"><table class="alt2" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"><tr><th colspan="forumline"><b> Tin nhắn của tôi</b></td></tr></table><table class="alt2" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"><tr align="left"><td  colspan="3" height="2"> <table width="100%"><tr> <td align="left" width="10%"> </td><td align="left" width="80%"> <img src="http://i23.servimg.com/u/f23/16/03/04/56/mail-i10.jpg" width="15" height="15"><A href="/msg.forum?folder=inbox"><span style="font-size: 12px; line-height: normal"><b>Hộp thư đến</b></span> </a><br/><img src="http://i23.servimg.com/u/f23/16/03/04/56/mail-i10.jpg" width="15" height="15"><A href="/privmsg?folder=sentbox "><span style="font-size: 12px; line-height: normal"><b>Tin nhắn đã gửi</b></span> </a><br/><img src="http://i23.servimg.com/u/f23/16/03/04/56/mail-i10.jpg" width="15" height="15"><A href="/privmsg?mode=post&u"><span style="font-size: 12px; line-height: normal"><b>Gửi tin nhắn</b></span> </a><br/><img src="http://i23.servimg.com/u/f23/16/03/04/56/mail-i10.jpg" width="15" height="15"><A href="/privmsg?folder=outbox"><span style="font-size: 12px; line-height: normal"><b>Kiểm tra tin nhắn</b></span> </a></td></tr></table></table> </th><br/>
  <table class="alt1" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"><tr><table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"><tr><th colspan=""  ><b> Tùy chỉnh</b></td></tr></table>
  <table class="alt2" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"><tr align="left"><td  colspan="3" height="2"><img src="http://i23.servimg.com/u/f23/16/03/04/56/profil10.png"><span style="font-size: 12px; line-height: normal"><b><font color="red">Trang cá nhân</font><b></span><br/><table width="100%"><tr> <td align="left" width="10%"> </td><td align="left" width="80%"><A href="/profile?mode=editprofile&page_profil=informations"><span style="font-size: 12px; line-height: normal"><b>Sửa lý lịch</b></span> </a><br/><A href="/profile?mode=editprofile&page_profil=avatars"><span style="font-size: 12px; line-height: normal"><b>Sửa ảnh đại diện</b></span> </a><br/><A href="/profile?mode=editprofile&page_profil=signature"><span style="font-size: 12px; line-height: normal"><b>Sửa chữ ký</b></span> </a><br/><A href="/profile?mode=editprofile&page_profil=preferences"><span style="font-size: 12px; line-height: normal"><b>Tùy chỉnh lý lịch</b></span> </a></td></tr></table><img src="http://i23.servimg.com/u/f23/16/03/04/56/forum10.png"><span style="font-size: 12px; line-height: normal"><b><font color="red">Linh tinh</font><b></span><br/><table width="100%"><tr> <td align="left" width="10%"> </td><td align="left" width="80%"><A href="/profile?mode=editprofile&page_profil=attachments"><span style="font-size: 12px; line-height: normal"><b>Đính kèm</b></span> </a><br/> <A href="/search?search_id=watchsearch"><span style="font-size: 12px; line-height: normal"><b>Xem lại bài đã viết</b></span></a><br/><A href="/profile?mode=editprofile&page_profil=friendsfoes"><span style="font-size: 12px; line-height: normal"><b>Danh sách bạn bè</b></span> </a><br/><A href="/groups"><span style="font-size: 12px; line-height: normal"><b>Nhóm thành viên</b></a></span></br></td></tr></table></table> </th></td>
  <td align="left" width="70%" valign="top"><script src="{JSPWD}"></script>
  {ERROR_BOX}
  <form action="{S_PROFILE_ACTION}" {S_FORM_ENCTYPE} method="post" id="register" name="register">

  <!-- BEGIN switch_modif_08_07_2010 -->
  <input type="hidden" name="email" value="{EMAIL}" />
  <!-- END switch_modif_08_07_2010 -->

  <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
  <!-- BEGIN switch_informations_menu -->
    <tr>
        <th class="thHead" colspan="3" valign="middle" height="25">{L_REGISTRATION_INFO}{L_MY_PROFILE}</th>
    </tr>
    <tr>
        <td class="row2" colspan="2"><span class="gensmall">{L_ITEMS_REQUIRED}</span></td>
    </tr>

    <!-- BEGIN switch_namechange_disallowed -->
    <tr>
        <td class="row1" width="38%"><span class="gen">{L_USERNAME} : *</span></td>
        <td class="row2"><input type="hidden" name="username" value="{USERNAME}" /><span class="gen"><b>{USERNAME}</b></span></td>
    </tr>
    <!-- END switch_namechange_disallowed -->
    <!-- BEGIN switch_namechange_allowed -->
    <tr>
        <td class="row1" width="38%"><span class="gen">{L_USERNAME} : *</span></td>
        <td class="row2"><input class="post" type="text" name="username" value="{USERNAME}" size="25" maxlength="25" /></td>
    </tr>
    <!-- END switch_namechange_allowed -->

    <!-- BEGIN switch_emailchange_disallowed -->
    <tr>
        <td class="row1"><span class="gen">{L_EMAIL_ADDRESS} : *</span></td>
        <td class="row2"><input type="hidden" name="email" value="{EMAIL}" /><span class="gen"><b>{EMAIL}</b></span></td>
    </tr>
    <!-- END switch_emailchange_disallowed -->
    <!-- BEGIN switch_emailchange_allowed -->
    <tr>
        <td class="row1"><span class="gen">{L_EMAIL_ADDRESS} : *</span></td>
        <td class="row2"><input class="post" type="text" name="email" value="{EMAIL}" size="25" maxlength="64" /></td>
    </tr>
    <!-- END switch_emailchange_allowed -->

    <!-- BEGIN switch_edit_profile -->
    <tr>
        <td class="row1">
          <span class="gen">{L_CURRENT_PASSWORD} : *</span>

            <span class="gensmall">{L_CONFIRM_PASSWORD_EXPLAIN}</span>
        </td>
        <td class="row2"><input class="post" type="password" name="cur_password" value="{CUR_PASSWORD}" size="25" maxlength="25" /></td>
    </tr>
    <!-- END switch_edit_profile -->

    <tr>
        <td class="row1"><span class="gen">{L_NEW_PASSWORD} : *</span>
  <span class="gensmall">{L_PASSWORD_IF_CHANGED}</span></td>
        <td class="row2">
          <input class="post left" type="password" name="new_password" value="{NEW_PASSWORD}" size="25" maxlength="25" />
          <div id="cont_pwd">
              <div class="pwd_img" id="pwd_bad" >{BAD_LEVEL_PWD}</div>
              <div class="pwd_img" id="pwd_middle" >{GOOD_LEVEL_PWD}</div>
              <div class="pwd_img" id="pwd_good" >{STRONG_LEVEL_PWD}</div>
          </div>
        </td>
    </tr>

    <!-- BEGIN switch_confirm_password -->
    <tr>
        <td class="row1"><span class="gen">{L_CONFIRM_PASSWORD} : *</span>
  <span class="gensmall">{L_PASSWORD_CONFIRM_IF_CHANGED}</span></td>
        <td class="row2"><input class="post" type="password" name="password_confirm" value="{PASSWORD_CONFIRM}" size="25" maxlength="25" /></td>
    </tr>
    <!-- END switch_confirm_password -->

    <!-- BEGIN switch_profile_fields -->
        <tr>
          <th class="thSides" colspan="2" valign="middle" height="25">{switch_informations_menu.switch_profile_fields.L_PROFILE_FIELDS}</th>
        </tr>
        <!-- BEGIN field -->
        <tr>
          <td class="gen row1" align="left">
              <span>{switch_informations_menu.switch_profile_fields.field.NAME}</span>
          </td>
          <td class="gensmall row2">
              {switch_informations_menu.switch_profile_fields.field.OBJECT}

              <span class="gensmall">{switch_informations_menu.switch_profile_fields.field.DESCRIPTION}</span>
          </td>
        </tr>
        <!-- END field -->
    <!-- END switch_profile_fields -->

    <!-- BEGIN switch_confirm -->
    <tr>
        <td class="row1" colspan="2" align="center"><span class="gensmall">{L_CONFIRM_CODE_IMPAIRED}</span>

       

        {CONFIRM_IMG}

       

        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="row1"><span class="gen">{L_CONFIRM_CODE} : *</span>
  <span class="gensmall">{L_CONFIRM_CODE_EXPLAIN}</span></td>
        <td class="row2"><input class="post" type="text" name="confirm_code" value="" size="6" maxlength="6" /></td>
    </tr>
    <!-- END switch_confirm -->

    <!-- BEGIN switch_register_not_display -->
        <!-- BEGIN switch_unsubscribe_allowed -->
        <tr>
          <td class="row1"><span class="gen">{L_DELETE}</span></td>
          <td class="row2"><input type="checkbox" name="delete_user"><span class="gensmall" />{L_DELETE_EXPLAIN}</span></td>
        </tr>
        <!-- END switch_unsubscribe_allowed -->
    <!-- END switch_register_not_display -->
  <!-- END switch_informations_menu -->

  <!-- BEGIN switch_preferences_menu -->
    <tr>
        <th class="thSides" colspan="2" valign="middle" height="25">{L_PREFERENCES}</th>
    </tr>
    <tr>
        <td class="row1"><span class="gen">{L_PUBLIC_VIEW_EMAIL} :</span></td>
        <td class="row2" width="400">
          <label class="gen"><input type="radio" name="viewemail" value="2" {VIEW_EMAIL_FORM} /><span class="gen">{L_FORM}</span></label> 
          <label class="gen"><input type="radio" name="viewemail" value="1" {VIEW_EMAIL_MAILTO} />{L_MAILTO}</label> 
          <label class="gen"><input type="radio" name="viewemail" value="0" {VIEW_EMAIL_NO} />{L_NO}</label>
        </td>
    </tr>
    <!-- BEGIN switch_view_pm -->
    <tr>
        <td class="row1"><span class="gen">{L_PUBLIC_VIEW_MP} :</span></td>
        <td class="row2" width="400">
          <label class="gen"><input type="radio" name="view_pm" value="1" {VIEW_MP_YES} />{L_YES}</label> 
          <label class="gen"><input type="radio" name="view_pm" value="0" {VIEW_MP_NO} />{L_NO}</label> 
        </td>
    </tr>
    <!-- END switch_view_pm -->
    <!-- BEGIN switch_profile_advanced -->
    <tr>
        <td class="row1"><span class="gen">{switch_preferences_menu.switch_profile_advanced.L_ALLOW_PROFILE_MSGS} :</span></td>
        <td class="row2" width="400">
          <label class="gen"><input type="radio" name="profilemsgs" value="2" {switch_preferences_menu.switch_profile_advanced.PROFILE_MSGS_ALL} />{L_ALL_USERS}</label> 
          <label class="gen"><input type="radio" name="profilemsgs" value="1" {switch_preferences_menu.switch_profile_advanced.PROFILE_MSGS_FRIENDS} />{L_MY_FRIENDS}</label> 
          <label class="gen"><input type="radio" name="profilemsgs" value="0" {switch_preferences_menu.switch_profile_advanced.PROFILE_MSGS_NONE} />{L_NO_ONE}</label> 
          <label class="gen"><input type="radio" name="profilemsgs" value="-1" {switch_preferences_menu.switch_profile_advanced.PROFILE_MSGS_HIDE} />{L_HIDE_TAB}</label>
        </td>
    </tr>
    <!-- END switch_profile_advanced -->
    <!-- BEGIN switch_fb_connect -->
    <tr>
        <td class="row1 fb"><span class="gen">{switch_preferences_menu.switch_fb_connect.L_FB_LINK_ACCOUNT} :</span></td>
        <td class="row2 fb" width="400">
          <!-- BEGIN switch_fb_account_linked -->
          <span class="gen">{switch_preferences_menu.switch_fb_connect.switch_fb_account_linked.L_FB_ACCOUNT_LINKED}</span>
          <!-- END switch_fb_account_linked -->
          <!-- BEGIN switch_fb_account_not_linked -->
          <fb:login-button size="medium" onlogin="facebook_link()" v="2">{switch_preferences_menu.switch_fb_connect.switch_fb_account_not_linked.L_FB_LOGIN_BUTTON}</fb:login-button>
          <!-- END switch_fb_account_not_linked -->
        </td>
    </tr>
    <!-- END switch_fb_connect -->
    <tr>
        <td class="row1"><span class="gen">{L_NEWSLETTER_ACCEPT} :</span>
  <span class="gensmall">{L_NEWSLETTER_ACCEPT_EXPLAIN}</span></td>
        <td class="row2" width="400">
          <label class="gen"><input type="radio" name="newsletter" value="1" {NEWSLETTER_YES} />{L_YES}</label> 
          <label class="gen"><input type="radio" name="newsletter" value="0" {NEWSLETTER_NO} />{L_NO}</label> 
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="row1"><span class="gen">{L_HIDE_USER} :</span></td>
        <td class="row2">
          <label class="gen"><input type="radio" name="hideonline" value="1" {HIDE_USER_YES} />{L_YES}</label> 
          <label class="gen"><input type="radio" name="hideonline" value="0" {HIDE_USER_NO} />{L_NO}</label>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="row1"><span class="gen">{L_NOTIFY_ON_REPLY} :</span>
  <span class="gensmall">{L_NOTIFY_ON_REPLY_EXPLAIN}</span></td>
        <td class="row2">
          <label class="gen"><input type="radio" name="notifyreply" value="1" {NOTIFY_REPLY_YES} />{L_YES}</label> 
          <label class="gen"><input type="radio" name="notifyreply" value="0" {NOTIFY_REPLY_NO} />{L_NO}</label>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="row1"><span class="gen">{L_NOTIFY_ON_PRIVMSG} :</span></td>
        <td class="row2">
          <label class="gen"><input type="radio" name="notifypm" value="1" {NOTIFY_PM_YES} />{L_YES}</label> 
          <label class="gen"><input type="radio" name="notifypm" value="0" {NOTIFY_PM_NO} />{L_NO}</label>
        </td>
    </tr>
    <!-- BEGIN switch_can_disable_mass_pm -->
    <tr>
        <td class="row1"><span class="gen">{L_ENABLE_MASS_PM} :</span>
  <span class="gensmall">{L_ENABLE_MASS_PM_EXPLAIN}</span></td>
        <td class="row2">
          <label class="gen"><input type="radio" name="allow_mass_pm" value="4" {ALLOW_MASS_PM_NOTIFY_CHECKED} />{L_YES}</label> 
          <label class="gen"><input type="radio" name="allow_mass_pm" value="2" {ALLOW_MASS_PM_CHECKED} /><span class="gen">{L_NO}</span></label> 
          <label class="gen"><input type="radio" name="allow_mass_pm" value="0" {DISABLE_MASS_PM_CHECKED} /><span class="gen">{L_NO_MASS_PM}</span></label>
        </td>
    </tr>
    <!-- END switch_can_disable_mass_pm -->
    <tr>
        <td class="row1"><span class="gen">{L_POPUP_ON_PRIVMSG} :</span>
  <span class="gensmall">{L_POPUP_ON_PRIVMSG_EXPLAIN}</span></td>
        <td class="row2">
          <label class="gen"><input type="radio" name="popup_pm" value="1" {POPUP_PM_YES} />{L_YES}</label> 
          <label class="gen"><input type="radio" name="popup_pm" value="0" {POPUP_PM_NO} />{L_NO}</label>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="row1">
          <span class="gen">{L_NOTIFY_POST_PREVENT} :</span>

          <span class="gensmall">{L_NOTIFY_POST_PREVENT_EXPLAIN}</span>
        </td>
        <td class="row2">
          <label class="gen"><input type="radio" name="post_prevent" value="1" {POST_PREVENT_YES} />{L_YES}</label> 
          <label class="gen"><input type="radio" name="post_prevent" value="0" {POST_PREVENT_NO} />{L_NO}</label>
        </td>
    </tr>
    <!-- BEGIN switch_report -->
    <tr>
        <td class="row1"><span class="gen">{switch_preferences_menu.switch_report.L_NO_REPORT_POPUP} :</span></td>
        <td class="row2">
          <label class="gen"><input type="radio" name="no_report_popup" value="0" {switch_preferences_menu.switch_report.NO_REPORT_POPUP_YES} />{L_YES}</label> 
          <label class="gen"><input type="radio" name="no_report_popup" value="1" {switch_preferences_menu.switch_report.NO_REPORT_POPUP_NO} />{L_NO}</label>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="row1"><span class="gen">{switch_preferences_menu.switch_report.L_NO_REPORT_MAIL} :</span></td>
        <td class="row2">
          <label class="gen"><input type="radio" name="no_report_mail" value="0" {switch_preferences_menu.switch_report.NO_REPORT_MAIL_YES} />{L_YES}</label> 
          <label class="gen"><input type="radio" name="no_report_mail" value="1" {switch_preferences_menu.switch_report.NO_REPORT_MAIL_NO} />{L_NO}</label>
        </td>
    </tr>
    <!-- END switch_report -->
    <tr>
        <td class="row1"><span class="gen">{L_ALWAYS_ADD_SIGNATURE} :</span></td>
        <td class="row2">
          <label class="gen"><input type="radio" name="attachsig" value="1" {ALWAYS_ADD_SIGNATURE_YES} />{L_YES}</label> 
          <label class="gen"><input type="radio" name="attachsig" value="0" {ALWAYS_ADD_SIGNATURE_NO} />{L_NO}</label>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="row1"><span class="gen">{L_ALWAYS_ALLOW_BBCODE} :</span></td>
        <td class="row2">
          <label class="gen"><input type="radio" name="allowbbcode" value="1" {ALWAYS_ALLOW_BBCODE_YES} />{L_YES}</label> 
          <label class="gen"><input type="radio" name="allowbbcode" value="0" {ALWAYS_ALLOW_BBCODE_NO} />{L_NO}</label>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="row1"><span class="gen">{L_ALWAYS_ALLOW_HTML} :</span></td>
        <td class="row2">
          <label class="gen"><input type="radio" name="allowhtml" value="1" {ALWAYS_ALLOW_HTML_YES} />{L_YES}</label> 
          <label class="gen"><input type="radio" name="allowhtml" value="0" {ALWAYS_ALLOW_HTML_NO} />{L_NO}</label>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="row1"><span class="gen">{L_ALWAYS_ALLOW_SMILIES} :</span></td>
        <td class="row2">
          <label class="gen"><input type="radio" name="allowsmilies" value="1" {ALWAYS_ALLOW_SMILIES_YES} />{L_YES}</label> 
          <label class="gen"><input type="radio" name="allowsmilies" value="0" {ALWAYS_ALLOW_SMILIES_NO} />{L_NO}</label>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="row1"><span class="gen">{L_BOARD_LANGUAGE} :</span></td>
        <td class="row2"><span class="gensmall">{LANGUAGE_SELECT}</span></td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="row1"><span class="gen">{L_TIMEZONE} :</span></td>
        <td class="row2"><span class="gensmall">{TIMEZONE_SELECT}</span></td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="row1"><span class="gen">{L_DATE_FORMAT} :</span></td>
        <td class="row2">{DATE_FORMAT}

          <span class="gensmall">{CURRENT_TIME}</span>
        </td>
    </tr>
  <!-- END switch_preferences_menu -->
  <!-- BEGIN switch_avatar_block -->
    <tr>
        <th class="thSides" colspan="2" valign="middle" height="12">{L_AVATAR_PANEL}</th>
    </tr>
    <tr>
        <td class="row1" colspan="2">
          <table width="70%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
              <tr>
                <td width="65%"><span class="gensmall">{L_AVATAR_EXPLAIN}</span></td>
                <td align="center">
                    <span class="gensmall">{L_CURRENT_IMAGE}</span>

                    {AVATAR}

                    <input type="checkbox" name="avatardel"> <span class="gensmall">{L_DELETE_AVATAR}</span>
                </td>
              </tr>
          </table>
        </td>
    </tr>

    <!-- BEGIN switch_avatar_local_upload -->
    <tr>
        <td class="row1"><span class="gen">{L_UPLOAD_AVATAR_FILE} :</span></td>
        <td class="row2"><input class="post" type="file" name="avatar"></td>
    </tr>
    <!-- END switch_avatar_local_upload -->
    <!-- BEGIN switch_avatar_remote_upload -->
    <tr>
        <td class="row1"><span class="gen">{L_UPLOAD_AVATAR_URL} :</span>
  <span class="gensmall">{L_UPLOAD_AVATAR_URL_EXPLAIN}</span></td>
        <td class="row2"><input class="post" type="text" name="avatarurl" size="40" maxlength="100" /></td>
    </tr>
    <!-- END switch_avatar_remote_upload -->
    <!-- BEGIN switch_avatar_remote_link -->
    <tr>
        <td class="row1"><span class="gen">{L_LINK_REMOTE_AVATAR} :</span>
  <span class="gensmall">{L_LINK_REMOTE_AVATAR_EXPLAIN}</span></td>
        <td class="row2"><input class="post" type="text" name="avatarremoteurl" size="40" maxlength="100" /></td>
    </tr>
    <!-- END switch_avatar_remote_link -->
    <!-- BEGIN switch_avatar_local_gallery -->
    <tr>
        <td class="row1"><span class="gen">{L_AVATAR_GALLERY} :</span></td>
        <td class="row2"><input class="liteoption" type="submit" name="avatargallery" value="{L_SHOW_GALLERY}" /></td>
    </tr>
    <!-- END switch_avatar_local_gallery -->
  <!-- END switch_avatar_block -->

    <tr>
        <td class="catBottom" colspan="3" align="center" height="28">{HIDDEN_FIELDS}{S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="submit" value="{L_SUBMIT}" /> <input class="liteoption" type="reset" name="reset" value="{L_RESET}" /></td>
    </tr>
  </table>
  </form>
  <script type="text/javascript">
  $('input[name=reset]').click(function(){
    $("#pwd_good,#pwd_middle,#pwd_bad").hide();

  });

  $('input[name=new_password],input[name=username]').keyup(function() {

    if ( $('input[name=new_password]').val() != "" )
    {
        var level = passwordStrength($('input[name=new_password]').val(),$('input[name=username]').val());

        switch(level)
        {
          case 'bad' :
          $("#pwd_middle,#pwd_good").hide();
          $("#pwd_bad").show();
          break;

          case 'good' :
          $("#pwd_good,#pwd_bad").hide();
          $("#pwd_middle").show();
          break;

          case 'strong' :
          $("#pwd_middle,#pwd_bad").hide();
          $("#pwd_good").show();
          break;
        }
    }
    else
    {
        $("#pwd_middle,#pwd_good,#pwd_bad").hide();
    }
  });
  </script>
  <!-- BEGIN switch_preferences_menu -->
  <!-- BEGIN switch_fb_connect -->
  <div id="fb-root"></div>
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  FB.init({
    appId: '{switch_preferences_menu.switch_fb_connect.FACEBOOK_APP_ID}',
    status: true,
    cookie: true,
    xfbml: true
  });
  //]]>
  </script>
  <!-- END switch_fb_connect -->
  <!-- END switch_preferences_menu -->
  Share this post on: diggdeliciousredditstumbleuponslashdotyahoogooglelive

  No Comment.


   Hôm nay: Sun Jan 20, 2019 11:48 am