Vuilam Community Entertainment

Diễn Đàn Giải Trí Tổng Hợp

Latest topics

» Hướng dẫn làm nhiệm vụ GTA San AnDreas
by Dương Tiến Vinh Tue Jul 28, 2015 11:02 pm

» I-Ninja [Full PC]
by thanglun2 Sun Apr 26, 2015 4:53 pm

» Theme - Naruto ( Cực Hot Cực Hot )
by sayedn73 Fri Feb 13, 2015 10:14 am

» Dynasty Warriors 6 [Full PC]
by dungfa1992 Wed Dec 31, 2014 9:17 pm

» Gun Metal - Tranfomer Wars [Full PC]
by nghia6541 Tue Dec 30, 2014 9:11 am

» Theme :Sao Băng
by sayedn73 Sun Dec 21, 2014 9:41 am

» Theme dành cho fangirl(đặc biệt là fan DBSK)
by sayedn73 Sun Dec 21, 2014 9:31 am

» Share Code Viewtopic_body VBB By SockDust
by sayedn73 Sun Dec 21, 2014 8:12 am

» The House Of The Dead III [Full PC]
by kriskiller Sat Sep 13, 2014 9:36 am

» [Da Liễu] Bệnh vảy nến
by con_zubo Wed Nov 13, 2013 10:31 am

» Game Lego Batman (Full DVD)
by hotel1221 Mon May 27, 2013 11:02 am

» Game G-Force | Biệt Đội Chuột Lang (Full DVD)
by hotel1221 Mon May 27, 2013 10:52 am

» Game Phá Hàng Xóm 2
by hotel1221 Mon May 27, 2013 10:49 am

» Day Of The Zombie [Full PC]
by hotel1221 Sun May 26, 2013 6:25 pm

» Neighbours From Hell 1 + 2
by tuanvu0707 Wed Apr 10, 2013 10:10 am


  [View_topic] Ghép giữa [LD]Christmax & Music rum - Phong cách - Đẹp

  Share
  avatar
  ╬VipΩPro╬
  Rìu Bạc
  Rìu Bạc

  Cảnh Báo :
  0 / 1000 / 100

  Lý Do Vi Phạm : An Toàn
  Giới tính Giới tính : Nam Cung Sinh Cung Sinh : Pisces
  Posts Posts : 117
  SDPoints SDPoints : 368
  Thanked Thanked : 6
  Tham Gia Tham Gia : 16/09/2011
  Tuổi Tuổi : 21
  Đến từ Đến từ : Hà Ná»™i
  Sở Thích Sở Thích : Computer,....
  Châm Ngôn Sống Châm Ngôn Sống : Nản,....
  30092011

  Icon 1 [View_topic] Ghép giữa [LD]Christmax & Music rum - Phong cách - Đẹp

  Bài gửi by â•¬VipΩPro╬

  Cái này do đang phá.
  thử kết hợp mấy cái với nhau.
  cuối cùng ra cái này


  Anh em thấy đẹp thì dùng nhé

  Demo :
  Code:
  http://help.forumvi.com/t3-topic
  Code:
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
  $(function(){
      _atc.cwait = 0;
      $('.addthis_button').mouseup(function(){
          if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
              addthis_close();
              addthis_close();
          }
      });
  });
  //]]>
  </script>
  <table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
      <tr>
          <td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="98%">
              <span class="gensmall bold">
                  <a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion">{L_SHARE}
                  |
                  <script type="text/javascript">
                  //<![CDATA[
                  insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
                  //]]>
                  </script>
              </span>
          </td>
      </tr>
  </table>
  <div class=green_2> <div class=green_1><div class=green_3><div class=tieude>
  <table class="row1" width="99%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" style="padding: 0px;">
  <tr>
                                          <td width="9%" class="noprint"> </td>
                                          <td align="center" nowrap="nowrap" class="t-title"><b>{TOPIC_TITLE}</b></td>
                                          <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a><a href="#top"><img src=http://illiweb.com/fa/pbucket.gif /></a></td>
                                      </tr>
                   
  </table>
  </div></div></div></div><div class=green_4><div class=green_5><div style="padding-left: 14px; padding-right: 14px;"> 
  <table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" style="padding: 0px;">
         
                                <tr align="right">
                             
                                                            <td  align="left" width="70%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
      <!-- BEGIN topicpagination -->
                                                    <td  align="right"><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
  <!-- END topicpagination -->
                                            </tr>                 
                        </table>
  </div></div> </div><div class=green_7>  <div class=green_6> <div class=green_8></div></div></div>
  <center>
  <div class="main paged">
      <div class="paged-head clearfix">
          <!-- BEGIN topicpagination -->
          <p class="paging">{PAGINATION}</p>
          <!-- END topicpagination -->
          <p class="posting">
              <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
              <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" class="{POST_IMG_CLASS}" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" /></a> 
              <!-- END switch_user_authpost -->

              <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
              <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" class="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" /></a>
              <!-- END switch_user_authreply -->
          </p>
      </div>
      {POLL_DISPLAY}
      <div class="main-head clearfix">
          <p class="h2">
              <a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a> 
              {L_MESSAGE} [{PAGE_NUMBER}]
          </p>
      </div>
                         
  </div>
  </center>


  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>  <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap" style="padding: 9px;">
              <span class="nav">
                 
              </span>
          </td>
  </tr><!-- BEGIN postrow -->

    <!-- BEGIN displayed -->
  <div align="center">
    <div class="page" style="width:940px; text-align:left">
        <div style="padding:0px 0px 0px 0px" align="left">

    <div id="edit126211" style="padding:0px 0px 6px 0px">
    <!-- this is not the last post shown on the page -->  <table class="tborder" id="post126211" cellpadding="6" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center" >
  <tr>
    <td class="toppostbit" >
        <div class="normal" style="float:right">
         
          <strong><a href="{postrow.displayed.POST_URL}"><b>#{postrow.displayed.COUNT_POSTS}</b></a></a></strong>
         
         
         
         
         
        </div>

        <div class="normal">
          <!-- status icon and date -->
         
         
              <img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt="" border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}
         
         
          <!-- / status icon and date -->
        </div>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td class="alt3" style="padding:0px">
        <!-- user info -->
        <table cellpadding="0" cellspacing="6" border="0" width="100%">
        <tr>

        <!--  avatar -->
         
          <td valign="bottom">
              <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                <td><img src="http://i62.servimg.com/u/f62/15/72/44/84/toplef10.gif" width="18" height="2" /></td>
                <td background="http://i62.servimg.com/u/f62/15/72/44/84/top10.gif" style="background-repeat:repeat-x"><img src="http://i62.servimg.com/u/f62/15/72/44/84/top10.gif"/></td>
                <td><img src="http://i62.servimg.com/u/f62/15/72/44/84/toprig10.gif" width="4" height="2" /></td>
                </tr>
                <tr>
                <td background="http://i62.servimg.com/u/f62/15/72/44/84/left10.gif" style="background-position:right; background-repeat:repeat-y" valign="bottom" align="right"><img src="http://i62.servimg.com/u/f62/15/72/44/84/left10.gif" /></td>
                <td background="http://i62.servimg.com/u/f62/15/72/44/84/box10.gif" style="padding: 4px 4px 4px 4px"> {postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</td>
                <td background="http://i62.servimg.com/u/f62/15/72/44/84/right10.gif" style="background-position:left; background-repeat:repeat-y"><img src="http://i62.servimg.com/u/f62/15/72/44/84/right10.gif" /></td>
                </tr>
                <tr>
                <td><img src="http://i62.servimg.com/u/f62/15/72/44/84/bottom10.gif" width="18" height="6" /></td>
                <td background="http://i62.servimg.com/u/f62/15/72/44/84/bottom11.gif" style="background-repeat:repeat-x"><img src="http://i62.servimg.com/u/f62/15/72/44/84/bottom11.gif"/></td>
                <td><img src="http://i62.servimg.com/u/f62/15/72/44/84/bottom12.gif" width="4" height="6" /></td>
                </tr>
              </table>
          </td>       
         
         
        <!-- / avatar --> 
          <td width="100%" align="left">
         
              <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
              <!--  blash --> 
             
              <tr>
                <td colspan="3">
               
                    <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
                      <tr>
                      <td><img src="http://i62.servimg.com/u/f62/15/72/44/84/toplef10.gif" width="18" height="2" /></td>
                      <td background="http://i62.servimg.com/u/f62/15/72/44/84/top10.gif" style="background-repeat:repeat-x"><img src="http://i62.servimg.com/u/f62/15/72/44/84/top10.gif" width="205" height="2" /></td>
                      <td><img src="http://i62.servimg.com/u/f62/15/72/44/84/toprig10.gif" width="4" height="2" /></td>
                      </tr>
                      <tr>
                      <td background="http://i62.servimg.com/u/f62/15/72/44/84/left10.gif" style="background-position:right; background-repeat:repeat-y" valign="bottom" align="right"><img src="http://i62.servimg.com/u/f62/15/72/44/84/arrow-10.gif" /></td>
                      <td background="http://i62.servimg.com/u/f62/15/72/44/84/box10.gif" style="padding: 10px 10px 10px 10px" width="100%"><center><font face="Comic Sans MS" color="blue">{postrow.displayed.POSTER_HUMOR}</font></center></td>
                      <td background="http://i62.servimg.com/u/f62/15/72/44/84/right10.gif" style="background-position:left; background-repeat:repeat-y"><img src="http://i62.servimg.com/u/f62/15/72/44/84/right10.gif"/></td>
                      </tr>
                      <tr>
                      <td><img src="http://i62.servimg.com/u/f62/15/72/44/84/bottom10.gif" width="18" height="6" /></td>
                      <td background="http://i62.servimg.com/u/f62/15/72/44/84/bottom11.gif" style="background-repeat:repeat-x"><img src="http://i62.servimg.com/u/f62/15/72/44/84/bottom11.gif" width="205" height="6" /></td>
                      <td><img src="http://i62.servimg.com/u/f62/15/72/44/84/bottom12.gif" width="4" height="6" /></td>
                      </tr>
                    </table>             
               
               
                </td>
                </tr>
             
              <!-- / blash --> 
                <tr>
                <td>
                <!--  username -->
                    <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                      <tr>
                      <td><img src="http://i62.servimg.com/u/f62/15/72/44/84/toplef10.gif" width="18" height="2" /></td>
                      <td background="http://i62.servimg.com/u/f62/15/72/44/84/top10.gif" style="background-repeat:repeat-x"><img src="http://i62.servimg.com/u/f62/15/72/44/84/top10.gif" /></td>
                      <td><img src="http://i62.servimg.com/u/f62/15/72/44/84/toprig10.gif" width="4" height="2" /></td>
                      </tr>
                      <tr>
                      <td background="http://i62.servimg.com/u/f62/15/72/44/84/left10.gif" style="background-position:right; background-repeat:repeat-y" valign="bottom"><img src="http://i62.servimg.com/u/f62/15/72/44/84/arrow-10.gif" width="18" height="35" /></td>
                      <td background="http://i62.servimg.com/u/f62/15/72/44/84/box10.gif" nowrap="nowrap" style="padding: 10px 10px 10px 10px">
                          <div id="postmenu_126211">
                          <a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a><b>{postrow.displayed.POSTER_NAME}<div style="background:
  url(http://i62.servimg.com/u/f62/14/52/40/23/user_o11.gif); height:
  15px; width: 38px; border:
  0px;display:inline-block;">{postrow.displayed.ONLINE_IMG}</div></b>
                         
       
         

                            <script type="text/javascript"> vbmenu_register("postmenu_126211", true); </script>
                           
                          </div>

                     
                          <div class="smallfont" align="right">{postrow.displayed.RANK_IMAGE}</div><b><font color="red">  <div class="smallfont">{postrow.displayed.POSTER_RANK}</div></font></b>
                                                                                                                               
                     
                      </td>
                      <td background="http://i62.servimg.com/u/f62/15/72/44/84/right10.gif" style="background-position:left; background-repeat:repeat-y"><img src="http://i62.servimg.com/u/f62/15/72/44/84/right10.gif" width="4" height="97" /></td>
                      </tr>
                      <tr>
                      <td><img src="http://i62.servimg.com/u/f62/15/72/44/84/bottom10.gif" width="18" height="6" /></td>
                      <td background="http://i62.servimg.com/u/f62/15/72/44/84/bottom11.gif" style="background-repeat:repeat-x"><img src="http://i62.servimg.com/u/f62/15/72/44/84/bottom11.gif" /></td>
                      <td><img src="http://i62.servimg.com/u/f62/15/72/44/84/bottom12.gif" width="4" height="6" /></td>
                      </tr>
                    </table>             
               
                <!-- / username -->
                </td>
                <td width="100%"> </td>
                <td valign="top" nowrap="nowrap">
                <!-- / info -->
                            <div>
    <!-- BEGIN profile_field --><font size="1" face="Comic Sans Ms">
                      <b>{postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}</font>
              <!-- END profile_field -->
              {postrow.displayed.POSTER_RPG}
             
  {postrow.displayed.PROFILE_IMG} {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG} {postrow.displayed.WWW_IMG}

  {postrow.displayed.AIM_IMG} {postrow.displayed.YIM_IMG} {postrow.displayed.MSN_IMG} {postrow.displayed.SKYPE_IMG}

          </span>

  </div>
                <!-- / info -->
               
                </td>
                </tr>
              </table>

             
          </td>
        </tr>
             
        </table>
        <!-- / user info -->

    </td>
  </tr>
  <tr>
   
    <td class="alt1" id="td_post_126211">
       
    <!-- message, attachments, sig -->

       

       
          <!-- icon and title -->
          <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
              <td background="http://i22.servimg.com/u/f22/15/52/69/03/luu10.gif" valign="top" colspan="2">


  <span class="smallfont"><img src="http://r22.imgfast.net/users/2211/12/43/96/album/post_n10.gif" alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}"

  title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0" />{L_POST_SUBJECT}: <b>{postrow.displayed.POST_SUBJECT}</b></span></td>
             
          </table>
          <hr size="1" style="color:#FFFFFF; background-color:#FFFFFF" />
          <!-- / icon and title -->
       

        <!-- message -->
        <div>

                      <div class="postbody"><dl>{postrow.displayed.MESSAGE}</div>

                      <!-- BEGIN switch_attachments -->
                      <dl class="attachbox">
                          <dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                          <dd>
                            <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                            <dl class="file">
                                <dt>
                                  <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" />

                                  <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                                  <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a> {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                  <!-- END switch_dl_att -->

                                  <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                  {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                  <!-- END switch_no_dl_att -->
                                </dt>

                                <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                                <dd>
                                  <em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                                </dd>
                                <!-- END switch_no_comment -->

                                <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                <dd>
                                  <em><strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em>
                                </dd>
                                <!-- END switch_no_dl_att -->

                                <dd>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                            </dl>
                            <!-- END switch_post_attachments -->
                          </dd>
                      </dl>
                      <!-- END switch_attachments -->

                      <div class="clear"></div>
        <!-- / message -->

       

       
       

       
        <!-- sig -->
        <div>
  <img src="http://i62.servimg.com/u/f62/15/72/44/84/sign10.gif" />
             


  <div style="margin: 0px; padding: 5px; overflow: auto; max-height: 200px; max-width: 100%;">
              {postrow.displayed.SIGNATURE}
                      </div></div>
          </div>
        <!-- / sig -->
       

       

       

        <!-- controls -->
  <div align="left" width="100%">
  <!-- BEGIN switch_vote_active -->   


    <!-- BEGIN switch_vote -->
                      <!-- END switch_vote -->
  <b><font color=red>Số lần được cảm ơn :</font></b> <b><font color=#000000>{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}</font></b>


    <!-- END switch_vote_active --></div>
          </div>
   
   
        <div align="right" width="100%">
  <!-- BEGIN switch_vote_active -->   


    <!-- BEGIN switch_vote -->
  <a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}" target="thanks" onclick="exec_refresh();"><img src="http://r22.imgfast.net/users/2211/12/43/96/album/thanks10.gif"></a>
                      <!-- END switch_vote -->    <!-- END switch_vote_active -->

          {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG}  {postrow.displayed.EDIT_IMG}  {postrow.displayed.DELETE_IMG}  {postrow.displayed.IP_IMG}  {postrow.displayed.REPORT_IMG}</div>
       
       
         
         
         
         
         
         
             
         
         
          <!-- / controls -->


    </td>
  </tr>
  </table>   
       
    </div>
  </div>


    <!-- END displayed -->
    <!-- BEGIN hidden -->
  <table class="tborder" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
    <tr>
        <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
    </tr></table>

    <!-- END hidden -->
    <!-- END postrow -->

    <!-- BEGIN no_post -->
  <table class="tborder" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
    <tr align="center">
        <td colspan="2" height="28">
          <span class="smallfont">{no_post.L_NO_POST}</span>
        </td>
    </tr></table>
    <!-- END no_post -->
  <tr>
  <td >
   <div class=green_2> <div class=green_1><div class=green_3><div class=tieude>
  <table width="99%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" >
                  <tr>
                      <td width="9%" class="noprint"> </td>
                      <td align="center" nowrap="nowrap" class="t-title"><a name="bottomtitle"></a><b>{TOPIC_TITLE}</b></td>
                      <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a><a href="#top" ><img src=http://illiweb.com/fa/pbucket.gif /></a>  </td>
                  </tr>
              </table>
  </div></div></div></div><div class=green_4><div class=green_5><div style="padding-left: 14px; padding-right: 14px;"> 
     
  <table class="a1 noprint" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
      <tr>
          <td class="row1" valign="top" {COLSPAN_PAGINATION} width="150" ><span class="gensmall">{PAGE_NUMBER}</span></td>
          <!-- BEGIN topicpagination -->
          <td class="row1" align="right" valign="top" ><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
          <!-- END topicpagination -->
      </tr>
  <tr>
  <td colspan="2">

              <a name="quickreply"></a>
  <center>{QUICK_REPLY_FORM}</center>

  </td>
  </tr>

      <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
      <!-- BEGIN watchtopic -->
      <tr>
          <td class="row1" colspan="2" align="left" valign="top" ><span class="gensmall">{S_WATCH_TOPIC}</span></td>
      </tr>
      <!-- END watchtopic -->
      <!-- END switch_user_logged_in -->
     
          </table>
  </div></div> </div><div class=green_7>  <div class=green_6> <div class=green_8></div></div></div>
  <td></tr></table>
      <table width="97%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap" style="padding: 7px;">
              <span class="nav">
                  <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
                  <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /> </a>   
                  <!-- END switch_user_authpost -->
                  <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                  <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                  <!-- END switch_user_authreply -->
              </span>
          </td>
  </table><div class=blue_2> <div class=blue_1><div class=blue_3><div class=tieude1>
  </div></div></div></div><div class="doc_trai">
  <a style="float: right; margin-right: 11px; margin-top: -27px;" href="#top" ><img src=http://illiweb.com/fa/pbucket.gif /></a> <div class="doc_phai"><div style="padding-left: 14px; padding-right: 14px;">
  <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">
  <tr>
              <td  class="genmed" height="28" align="center">
                  <a  href="{U_INDEX}"><b>{L_INDEX}</b></a>{NAV_SEP}<a  href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</td>
  </tr>
  </table>
  </div></div> </div><div class="duoi"> <div class="duoi_trai"> <div class="duoi_phai"></div></div></div>  <form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
  <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
      <tr>
          <td align="right" nowrap="nowrap" colspan="2" style="padding: 7px"><span class="gensmall">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span></td>

          <!-- BEGIN moderation_panel -->
  </tr>
  <tr>
          <td align="center">
              <span class="gensmall">{moderation_panel.U_YOUR_PERSONAL_MODERATE}</span>
          </td>
          <td align="center" width="250">
              <span class="gensmall"> </span>
          </td>
          <!-- END moderation_panel -->
      </tr>
  </table>
  </form>


  <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
      <tr>

              <td class="genmed" width="25%">
  <br><br><br><br>
  <fieldset><font face="tahoma"><b>Quyền của bạn</b><a href="#top" style="float: right;">{L_BACK_TO_TOP}</a><hr></font><span class="gensmall">{S_AUTH_LIST}</span></fieldset></td>
          <td align="right" valign="top" nowrap="nowrap" width="100%">
  <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
  <br><br>

  {S_TOPIC_ADMIN}

              <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
                  <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />
                  <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" />
              </form>
  <br>
  <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}
  {S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
  <!-- END viewtopic_bottom -->
          </td>
         
      </tr>
  </table>


  <!-- BEGIN switch_image_resize -->
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  $(resize_images({ 'selector' : '.postbody', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
  //]]>
  </script>
  <!-- END switch_image_resize -->

  <script type="text/javascript">
  <!--
  function exec_refresh()
  {
    myvar = myvar + ' .';
    var timerID = setTimeout('exec_refresh();', 20);
    if (timeout > 0)
    {
        timeout -= 1;
    }
    else
    {
        clearTimeout(timerID);
        window.status = '';
    window.location.reload();
     
    }
  }

  var myvar = '';
  var timeout = 50;
  //-->
  </script>
  <iframe name="thanks" height="0" width="0" frameborder="0"></iframe>
  <script type="text/javascript" src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js"></script>
  <script src="http://scriptfm.googlecode.com/files/colpicker.js"></script>
  Share this post on: diggdeliciousredditstumbleuponslashdotyahoogooglelive

  No Comment.


   Hôm nay: Fri Jun 22, 2018 2:19 pm