Vuilam Community Entertainment

Diễn Đàn Giải Trí Tổng Hợp

Latest topics

» Hướng dẫn làm nhiệm vụ GTA San AnDreas
by Dương Tiến Vinh Tue Jul 28, 2015 11:02 pm

» I-Ninja [Full PC]
by thanglun2 Sun Apr 26, 2015 4:53 pm

» Theme - Naruto ( Cực Hot Cực Hot )
by sayedn73 Fri Feb 13, 2015 10:14 am

» Dynasty Warriors 6 [Full PC]
by dungfa1992 Wed Dec 31, 2014 9:17 pm

» Gun Metal - Tranfomer Wars [Full PC]
by nghia6541 Tue Dec 30, 2014 9:11 am

» Theme :Sao Băng
by sayedn73 Sun Dec 21, 2014 9:41 am

» Theme dành cho fangirl(đặc biệt là fan DBSK)
by sayedn73 Sun Dec 21, 2014 9:31 am

» Share Code Viewtopic_body VBB By SockDust
by sayedn73 Sun Dec 21, 2014 8:12 am

» The House Of The Dead III [Full PC]
by kriskiller Sat Sep 13, 2014 9:36 am

» [Da Liễu] Bệnh vảy nến
by con_zubo Wed Nov 13, 2013 10:31 am

» Game Lego Batman (Full DVD)
by hotel1221 Mon May 27, 2013 11:02 am

» Game G-Force | Biệt Đội Chuột Lang (Full DVD)
by hotel1221 Mon May 27, 2013 10:52 am

» Game Phá Hàng Xóm 2
by hotel1221 Mon May 27, 2013 10:49 am

» Day Of The Zombie [Full PC]
by hotel1221 Sun May 26, 2013 6:25 pm

» Neighbours From Hell 1 + 2
by tuanvu0707 Wed Apr 10, 2013 10:10 am


  [Code] Viewforum_body được sắp xếp gọn & đẹp !

  Share
  avatar
  ╬VipΩPro╬
  Rìu Bạc
  Rìu Bạc

  Cảnh Báo :
  0 / 1000 / 100

  Lý Do Vi Phạm : An Toàn
  Giới tính Giới tính : Nam Cung Sinh Cung Sinh : Pisces
  Posts Posts : 117
  SDPoints SDPoints : 368
  Thanked Thanked : 6
  Tham Gia Tham Gia : 16/09/2011
  Tuổi Tuổi : 21
  Đến từ Đến từ : Hà Ná»™i
  Sở Thích Sở Thích : Computer,....
  Châm Ngôn Sống Châm Ngôn Sống : Nản,....
  30092011

  Icon 1 [Code] Viewforum_body được sắp xếp gọn & đẹp !

  Bài gửi by â•¬VipΩPro╬

  Demo online:
  Code:
  http://www.noiloiyeuthuong.com/f9-forum
  HD: ACP ~> Display ~> viewforum_body = thay toàn bộ code mặc định bằng code này:
  Code:
  {BOARD_INDEX}
  <table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
    <tr>
        <td align="left" valign="middle" width="50">
          <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
          <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" border="0" /></a>
          <!-- END switch_user_authpost -->
        </td>
        <td class="nav" valign="middle" width="100%"><div class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_CAT_DESC}</div></td>
        <td class="nav" align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap">
          <span class="gensmall">
              <script type="text/javascript">
              //<![CDATA[
                insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&f={FORUM_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
              //]]>
              </script>
          </span>
        </td>
    </tr>
  </table>  {TOPICS_LIST_BOX}  <div id="info_open" style="display:''">
   <table class="tborder" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
    <tr><td class="tcat" colspan="8" height="35"> Thông tin hiển thị</td></tr>   
   
        <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">

  <tr>
    <td class="thead">Xếp bài:</td>

    <td class="thead">Thành viên đang online:</td>
   
    <td class="thead">Ban quản trị : {MEMBERS}</td>
   
  </tr>
  <tr valign="top">
    <td class="alt1">

        <table cellpadding="0" cellspacing="1" border="0">
        <tr valign="bottom">
          <td class="smallfont" style="padding-right:6px">
              <div><label for="sel_sort">Xếp theo</label></div>
              <select name="sort" id="sel_sort">
                <option value="title" >Thread Title</option>
                <option value="lastpost" selected="selected">Last Post Time</option>

                <option value="dateline" >Thread Start Time</option>
                <option value="replycount" >Số lần trả lời</option>
                <option value="views" >Số lần xem</option>

                <option value="postusername" >Người khởi xướng chủ đề</option>
                <option value="voteavg" >Thread Rating</option>
              </select>
          </td>
          <td class="smallfont" style="padding-right:6px">
              <div><label for="sel_order">Liệt kê</label></div>

              <select name="order" id="sel_order">
                <option value="asc" >Lớn dần</option>
                <option value="desc" selected="selected">Nhỏ dần</option>
              </select>
          </td>

          <td class="smallfont">
              <div><label for="sel_daysprune">From The</label></div>
              <select name="daysprune" id="sel_daysprune">
                <option value="1" >Last Day</option>
                <option value="2" >Last 2 Days</option>
                <option value="7" >Last Week</option>
                <option value="10" >Last 10 Days</option>

                <option value="14" >Last 2 Weeks</option>
                <option value="30" >Last Month</option>
                <option value="45" >Last 45 Days</option>
                <option value="60" >Last 2 Months</option>
                <option value="75" >Last 75 Days</option>
                <option value="100" >Last 100 Days</option>

                <option value="365" >Last Year</option>
                <option value="-1" selected="selected">Beginning</option>
              </select>
          </td>
        </tr>
        <tr valign="bottom">
          <td class="smallfont" colspan="2">
         
             

         
          </td>
          <td class="smallfont" align="right" style="padding-top:6px">
              <input type="submit" class="button" value="Hiện chủ đề" />
          </td>
        </tr>
        </table>

    </td>
   
   

    <td class="alt1"><div class="smallfont">{LOGGED_IN_USER_LIST}</div></td>
   
    <td class="alt1"><div class="smallfont">{MODERATORS}</div></td>
   
  </tr>
  </table>

  </form>


  <div id="info_close" style="display:none">
    <table class="tborder" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
        <tr>
          <td class="alt1" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="smallfont"><a href="{U_MARK_READ}">{L_MARK_TOPICS_READ}</a></span></td>
        </tr>
        <tr>
          <td class="alt2" colspan="2" valign="top"><span class="smallfont"><b>{LOGGED_IN_USER_LIST}</b></span></td>
        </tr>
        <tr>
          <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
              <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                    <td class="navbar" valign="middle" width="100%"><span class="navbar">�<a class="navbar" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{nav_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                    <td align="right" valign="middle"><span class="smallfont"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                </tr>
              </table>
          </td>
        </tr>
  <tr>
          <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
              <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                    <td class="nav" valign="middle" width="100%"><span class="nav">�<a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                    <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                </tr>
              </table>
          </td>
        </tr>
    </table>
  </div>

    <form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
  <table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
    <tr>

          <td align="left" valign="middle" width="50">
              <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
              <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}1" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" border="0" /></a>
              <!-- END switch_user_logged_in -->
          </td>
          <td align="right" nowrap="nowrap"><span class="smallfont">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span></td>

    </tr></table>
    <!-- BEGIN switch_legend --><div align="left" width="100%">
              <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
        <td colspan="2">
          <table border="0" cellpadding="6" cellspacing="2" align="left">
              <tr>
                <td>
                    <img src="{FOLDER_NEW_IMG}" alt="{L_FOLDER_NEW_IMG}" border="0" /> <span class="smallfont">{L_FOLDER_NEW_IMG}</span>

                    <img src="{FOLDER_HOT_NEW_IMG}" alt="{L_FOLDER_HOT_NEW_IMG}" border="0" /> <span class="smallfont">{L_FOLDER_HOT_NEW_IMG}</span>

                    <img src="{FOLDER_LOCKED_NEW_IMG}" alt="{L_FOLDER_LOCKED_NEW_IMG}" border="0" /> <span class="smallfont">{L_FOLDER_LOCKED_NEW_IMG}</span>
                </td>
                <td>
                    <img src="{FOLDER_IMG}" alt="{L_FOLDER_IMG}" border="0" /> <span class="smallfont">{L_FOLDER_IMG}</span>

                    <img src="{FOLDER_HOT_IMG}" alt="{L_FOLDER_HOT_IMG}" border="0" /> <span class="smallfont">{L_FOLDER_HOT_IMG}</span>

                    <img src="{FOLDER_LOCKED_IMG}" alt="{L_FOLDER_LOCKED_IMG}" border="0" /> <span class="smallfont">{L_FOLDER_LOCKED_IMG}</span>
                </td>
                <td valign="top">
                    <img src="{FOLDER_ANNOUNCE_IMG}" alt="{L_FOLDER_ANNOUNCE_IMG}" border="0" /> <span class="smallfont">{L_FOLDER_ANNOUNCE_IMG}</span>

                    <img src="{FOLDER_STICKY_IMG}" alt="{L_FOLDER_STICKY_IMG}" border="0" /> <span class="smallfont">{L_FOLDER_STICKY_IMG}</span>

                </td>
              </tr>
          </table>
        </td>
    </tr></table></div>
    <!-- END switch_legend -->

  <div align="left" width="100%">  <table class="tborder" width="300" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
        <tr>
          <td class="tcat" valign="top" width="150" height="25">{L_TABS_PERMISSIONS}</td></tr><tr>
          <td class="alt1" valign="top"><span class="gensmall">{S_AUTH_LIST}</span></td>
        </tr>
       
    </table></div>
        </form>

  http://vuilam.123.st/f81-forum
  Share this post on: diggdeliciousredditstumbleuponslashdotyahoogooglelive

  No Comment.


   Hôm nay: Mon Sep 24, 2018 4:31 pm