Vuilam Community Entertainment

Diễn Đàn Giải Trí Tổng Hợp

Latest topics

» Hướng dẫn làm nhiệm vụ GTA San AnDreas
by Dương Tiến Vinh Tue Jul 28, 2015 11:02 pm

» I-Ninja [Full PC]
by thanglun2 Sun Apr 26, 2015 4:53 pm

» Theme - Naruto ( Cực Hot Cực Hot )
by sayedn73 Fri Feb 13, 2015 10:14 am

» Dynasty Warriors 6 [Full PC]
by dungfa1992 Wed Dec 31, 2014 9:17 pm

» Gun Metal - Tranfomer Wars [Full PC]
by nghia6541 Tue Dec 30, 2014 9:11 am

» Theme :Sao Băng
by sayedn73 Sun Dec 21, 2014 9:41 am

» Theme dành cho fangirl(đặc biệt là fan DBSK)
by sayedn73 Sun Dec 21, 2014 9:31 am

» Share Code Viewtopic_body VBB By SockDust
by sayedn73 Sun Dec 21, 2014 8:12 am

» The House Of The Dead III [Full PC]
by kriskiller Sat Sep 13, 2014 9:36 am

» [Da Liễu] Bệnh vảy nến
by con_zubo Wed Nov 13, 2013 10:31 am

» Game Lego Batman (Full DVD)
by hotel1221 Mon May 27, 2013 11:02 am

» Game G-Force | Biệt Đội Chuột Lang (Full DVD)
by hotel1221 Mon May 27, 2013 10:52 am

» Game Phá Hàng Xóm 2
by hotel1221 Mon May 27, 2013 10:49 am

» Day Of The Zombie [Full PC]
by hotel1221 Sun May 26, 2013 6:25 pm

» Neighbours From Hell 1 + 2
by tuanvu0707 Wed Apr 10, 2013 10:10 am


  [Chia sẻ] Lastest topic style mới.

  Share
  avatar
  ╬VipΩPro╬
  Rìu Bạc
  Rìu Bạc

  Cảnh Báo :
  0 / 1000 / 100

  Lý Do Vi Phạm : An Toàn
  Giới tính Giới tính : Nam Cung Sinh Cung Sinh : Pisces
  Posts Posts : 117
  SDPoints SDPoints : 368
  Thanked Thanked : 6
  Tham Gia Tham Gia : 16/09/2011
  Tuổi Tuổi : 21
  Đến từ Đến từ : Hà Ná»™i
  Sở Thích Sở Thích : Computer,....
  Châm Ngôn Sống Châm Ngôn Sống : Nản,....
  30092011

  Icon 1 [Chia sẻ] Lastest topic style mới.

  Bài gửi by â•¬VipΩPro╬

  1. Overall_header
  Code:
  <div style="clear: both;"></div>

                <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
              <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                    <tr>
                      <td {CLASS_TABLE_TYPE} align="left" class="row1">
                          <div id="fa_ticker_container">
                            <ul id="fa_ticker_content"  class="jcarousel-skin-tango" style="display:none;">
                                <!-- BEGIN ticker_row -->
                                <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
                                <!-- END ticker_row -->
                            </ul>
                          </div>
                      </td>
                    </tr>
                </table>
              </div>
              <!-- END switch_ticker_new -->
  <!-- breadcrumb, login, pm info -->

  <table class="tborder" align="center" border="0" cellpadding="6" cellspacing="0" height="60px;" width="100%">
  <tr>
    <td class="alt1" width="100%">
  <div class="navbar" style="font-size: 10pt;"><strong><div class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}"><img src="http://i63.servimg.com/u/f63/16/03/04/56/navbit10.gif" class="inlineimg" alt="" border="0" /> Diễn đàn học sinh - Kết nối tri thức trẻ</a>{NAV_CAT_DESC}</div><img src="http://img529.imageshack.us/img529/2123/navbitsfinallinkltr0595.gif" /> {PAGE_TITLE} </strong></div>
       
    </td>

   
  <!-- / nav buttons bar -->
         

              <table  cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">

  <thead>

  </thead>

  <tbody>

    <tr>
        <td background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" height="96" style="background-repeat:no-repeat; text-align:center; background-position:center" colspan="5">
         

         
          <span class="secondarytitle"> THỐNG KÊ BÀI GỬI</span>
         
         
        </td>

    </tr>

  </tbody>


   
  <table  class="Nhuxuan" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center" >
                                                    <tr>
                                                    <td valign="top" width="100%">
                                                    <div class="test">
                                                      <table class="nhuxuan" cellpadding="5" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">


   <tr>
                                                <td width="100%">

                                                                                                    <div><input src="http://loitraitim.com/diendan/styles/Wchild/buttons/collapse_tcat.gif" style="float: right; margin-top: 15px; margin-right: 9px;" onclick="if (this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != '') { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = '';        this.innerText = '';this.src ='http://loitraitim.com/diendan/styles/Wchild/buttons/collapse_tcat.gif';  } else { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.src ='http://loitraitim.com/diendan/styles/Wchild/buttons/collapse_tcat_collapsed.gif';  }" type="image" align="center"></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; min-height: 0px; max-width: 980px; background-color: transparent;">
  <div style="" align="center">
  <table class="thongke" cellpadding="0" cellspacing="4" border="0" width="100%" align="center">
  <thead>
        <tr valign="top">
  <td width="23%"></td><td width="100%" colspan="2"></td>
  </tr>

  <tr>
  <td><table  class="thongke" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center" ><tr><td colspan="3">
       
  <tr><td valign="top" style="border: 1px solid #9DB3C5;">  <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
  {giefmod_index1.MODVAR} <!-- END giefmod_index1 -->


  </tr></thead></table>

  </td></tr></table>

  </div>
                                </td>
      </tr><tr>


   

                              <td valign="top" width="100%">  <!-- BEGIN html_validation -->
                            </td>
                          </tr>
                      </tbody>
                    </table>
                </div>
              </div>
          </td>
        </tr>
    </table>
  </body>
  </html>
  <!-- END html_validation -->

  2.memberlist_body
  Code:
  <form action="{S_MODE_ACTION}" method="get">
  <table cellspacing="0" cellpadding="5" border="0" align="center" class="forumline" width="100%">
    <tr>
        <th class="thTop" nowrap="nowrap">{L_ORDER_OR_SELECT}</th>
    </tr>
    <tr>
        <td class="row1">
        <table cellspacing="2" cellpadding="0" border="0" align="center" class="genmed">
          <tr>
              <td width="100%">{L_USER_SELECT} <input type="text" class="post" name="username" maxlength="25" size="20" value="{L_USER_SELECT_VALUE}" />     
              {L_SELECT_SORT_METHOD} {S_MODE_SELECT}     
              {L_ORDER} {S_ORDER_SELECT}      {S_HIDDEN_SID} <input class="liteoption" type="submit" name="submit" value="{L_SUBMIT}" /></td>
          </tr>
        </table>
        </td>
    </tr>
  </table>
  </form>
  <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
    <tr>
        <th class="thCornerL" nowrap="nowrap" height="25">#</th>
        <th class="thTop" nowrap="nowrap">{L_AVATAR}</th>
        <th class="thTop" nowrap="nowrap">{L_USERNAME}</th>
        <!-- BEGIN switch_th_group -->
        <th class="thTop" nowrap="nowrap">{L_GROUPS}</th>
        <!-- END switch_th_group -->
        <th class="thTop" nowrap="nowrap">{L_INTERESTS}</th>
        <th class="thTop" nowrap="nowrap">{L_JOINED}</th>
        <th class="thTop" nowrap="nowrap">{L_VISITED}</th>
        <th class="thTop" nowrap="nowrap">{L_POSTS}</th>
        <th class="thTop" nowrap="nowrap">{L_PM}</th>
        <th class="thCornerR" nowrap="nowrap">{L_WEBSITE}</th>
    </tr>
    <!-- BEGIN memberrow -->
    <tr>
        <td class="{memberrow.ROW_CLASS}" align="center"><span class="gen"> {memberrow.ROW_NUMBER} </span></td>
        <td class="{memberrow.ROW_CLASS}" align="center"><div class="avatar mini"><a href="{memberrow.U_VIEWPROFILE}">{memberrow.AVATAR_IMG}</a></div></td>
        <td class="{memberrow.ROW_CLASS}" align="center"><span class="gen"><div class="thanhvienmoi" style="height: 20px;width: 116px;"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 1px"><a class="gen" href="{memberrow.U_VIEWPROFILE}">{memberrow.USERNAME}</a></font></div></span></td>
        <!-- BEGIN switch_td_group -->
        <td class="{memberrow.ROW_CLASS}" align="center"><span class="gen">{memberrow.GROUPS}</span></td>
        <!-- END switch_td_group -->
        <td class="{memberrow.ROW_CLASS}" align="center" valign="middle"><span class="gen">{memberrow.INTERESTS}</span></td>
        <td class="{memberrow.ROW_CLASS}" align="center" valign="middle"><span class="gensmall">{memberrow.JOINED}</span></td>
        <td class="{memberrow.ROW_CLASS}" align="center" valign="middle"><span class="gensmall">{memberrow.LASTVISIT}</span></td>
        <td class="{memberrow.ROW_CLASS}" align="center" valign="middle"><span class="gen"><div class="baivong" style="height: 20px;width: 95px;" align="right"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 1px">{memberrow.POSTS} bài viết</font></div></span></td>
        <td class="{memberrow.ROW_CLASS}" align="center"> {memberrow.PM_IMG} </td>
        <td class="{memberrow.ROW_CLASS}" align="center"> {memberrow.WWW_IMG} </td>
    </tr>
    <!-- END memberrow -->
    <!-- BEGIN switch_no_user -->
    <tr>
        <td class="catBottom" colspan="{switch_no_user.COLSPAN_NUMBER}" height="28" align="center"><span class="gensmall">{switch_no_user.L_NO_USER}</span></td>
    </tr>
    <!-- END switch_no_user -->
  </table>
  <!-- BEGIN switch_pagination -->
  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
        <td><span class="nav">{PAGE_NUMBER}</span></td>
        <td align="right"><span class="nav">{PAGINATION}</span></td>
    </tr>
  </table>


  <!-- END switch_pagination -->
  3. mod_most_active_starters
  Code:
  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="100%" id="sell4" style="display: none;"><tr valign="top"><td style="padding: 2px;border-top: 1px #dbdbdb solid;" class="row1">


  <div style="height: 220px; width: 100%;">

  <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tbody>
  <tr valign="top">
  <td style="border-top: 0px none; padding: 0px; background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" width="24"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" border="0"></td> <td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" width="100%" background="http://i87.servimg.com/u/f87/13/37/93/66/listbg10.gif">


  <!-- BEGIN POSTER --><div style="height: 20px;width: 130px;"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"> {POSTER.NAME}</font></div><!-- END POSTER --></td><td style="padding: 2px;border-top: 1px #dbdbdb solid;" class="row1">  <td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" align="right" background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif">  <!-- BEGIN POSTER --><div style="height: 20px;width: 93px;" align="right"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">{POSTER.NB_TOPICS}</font></div><!-- END POSTER --></td></tr>
  </table>
  4. mod_recent_topics
  Code:
  </tr></table></td>  <td valign="top" style="border: 1px solid #9DB3C5; padding: 1px" width="100%">
  <style type="text/css">
  th,td,p {
      font-family: Tahoma,Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif }
  /* Style cho menu tabs */div.TabView div.Tabs{height: 32px; /* chiều cao của tab menu */overflow: hidden;}div.TabView div.Tabs: hover,{height: 32px; /* chiều cao của tab menu */overflow: hidden;}div.TabView div.Tabs a , div.TabView div.Tabs a:hover {float: left;display: block;background-color:#;text-align: center;height: 29px;padding: 6px;vertical-align: middle;border:1px solid #b4d0f3;border-top: 0px;border-left: 0px;border-bottom: 0px; /* đường viền quanh tabs menu */text-decoration: none;font-family: Tahoma;font-size: 11px;color: #000000;}.hotrott{background-color: #ffffff;border: 0px solid #ded7d7;}.nen{background-color: #ffffff;border: 1px solid #ded7d7;}div.TabView div.Tabs a.Active{background-color: #ffffff; /* màu nền tab menu active */color: #000000;border:1px solid #b4d0f3;border-top: 0px;border-left: 0px;border-bottom: 0px; padding: 6px;height: 29px;font-size: 11px;font-weight: bold;}/* Style cho phần text nội dung của mỗi tab */div.TabView {clear: both;border: 0px solid #ffffff;overflow: hidden; /* giá trị là auto nếu muốn hiện scroll bar */}div.TabView div.Pages div.Page{height: 100%;padding: 0px;border: 0px solid #b4d0f3;overflow: hidden; /* giá trị là auto nếu muốn hiện scroll bar */}</style><script type="text/javascript" src="http://thuan007.googlecode.com/files/Tabview.js"></script><div id="TabView" class="TabView" style="padding: 0px;"><!--
  tabs --><div width="100%" class="Tabs"><a class="Active" href="javascript:tabview_switch('TabView', 1);">Bài Viết Mới</a><a>Tin tức - Báo mới</a><a>Hướng dẫn thành viên</a><a>Thống kê [GSV]</a><ul class="tabs" id="vietvbb_topstats_t">  <li style="border-right: 0px; display: none;" id="vietvbb_topstats_t_loading"></li> </ul> </div><!--
   nội dung tabs --><div style="height:210px; width:100%" class="Pages">

  <div class="Page" style="padding-top: 8px;background-color: white;">  <!-- BEGIN classical_row --><table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="3" align="center">
  <tr><td style="padding: 0px; background: rgb(255, 255, 255) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="100%"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr valign="top"><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; background: transparent url(http://img94.imageshack.us/img94/4225/list20.gif) no-repeat scroll center top; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="24"><img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" width="24" border="0"></td><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" align="left" background="http://img687.imageshack.us/img687/8968/listbg4821359.gif" width="80%"><!-- BEGIN recent_topic_row -->
  <a onmouseover="showtip('<font color=blue><b>+Tiêu đề:</b></font> <b><font color=black>{classical_row.recent_topic_row.L_TITLE}</font></b><br> <font color=blue><b>+Thời gian:</b></font> <b><font color=black>{classical_row.recent_topic_row.S_POSTTIME}</font></b><br><strong><font color=blue><b>+Lời Nhắn:</b></font></strong> <b><font color=black>Welcome to [Mr].Trịnh! Hãy thanks bài viết bổ ích nhé,không spam.Thân!</font></b>');" onmouseout="hidetip();" href="{classical_row.recent_topic_row.U_TITLE}"><b><font color=#3399FF size="1">{classical_row.recent_topic_row.L_TITLE}</font></b></a><br>

  <!-- END recent_topic_row -->
  </td><td></td><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" align="right" background="http://img687.imageshack.us/img687/8968/listbg4821359.gif" width="20%"><!-- BEGIN recent_topic_row --><!-- BEGIN switch_poster -->
          <a href="{classical_row.recent_topic_row.switch_poster.U_POSTER}"><font size="1"> {classical_row.recent_topic_row.switch_poster.S_POSTER}</font></b></a><br>
          <!-- END switch_poster --><!-- BEGIN switch_poster_guest -->
          {classical_row.recent_topic_row.switch_poster_guest.S_POSTER}
          <!-- END switch_poster_guest --><!-- END recent_topic_row -->
  </td></tr></tbody></table></td></tr>
  </table><!-- END classical_row -->  </div><script type="text/javascript">$(function(){$("div.ln41btd:contains('♥')").empty();})</script>


  <div class="Page">

  <center>
  <script type="text/javascript">
  epi_id = 'epi-widget-container';
  epi_width = 'auto';
  epi_height = 'auto';
  epi_theme = 'widgetDisplayThemeBlack';
  epi_border = 1;
  </script>
  <script type="text/javascript" src="http://www.baomoi.com/Widget/JS/Widget.js">
  <script type="text/javascript" src="http://www.baomoi.com/Widget/GenerateJS.aspx?zone=-1&count=10&ntype=mostrecent&dtype=1&target=0">


  </center>
  </div> 
  <div class="Page" style="padding: 0px; height: 304px; display: block;"><table class="tborder" style="border-bottom-width: 0px;" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr>
  <td>

  <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
  <tbody>
  </table></td></tr></tbody>
  <tbody>
  <tr><td style="padding: 0px; background: rgb(255, 255, 255) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="100%"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr valign="top"><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; background: transparent url(http://i24.servimg.com/u/f24/13/54/69/46/list12.gif) no-repeat scroll center top; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="24"><img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" width="24" border="0"></td><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" align="left" background="http://i24.servimg.com/u/f24/13/54/69/46/listbg13.gif">

  <A href=/t412-topic><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Hướng dẫn cách gõ tiếng việt trong diễn đàn.</span></a><br>
  <A href=/t379-topic><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Hướng dẫn thay đổi hình đại diện.[Avatar]
   </span></a><br>
  <A href=/t398-topic><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"> 
  Hướng dẫn cách post nhạc vào 4rum.
   
   </span></a><br>
  <A href=/t223-topic><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Hướng dẫn cách post hình ảnh vào diễn đàn.
   </span></a><br>
   <A href=/t222-topic><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Hướng dẫn cách post clip vào diễn đàn.
   </span></a><br>
   <A href=/t221-topic><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Hướng dẫn tạo một chủ đề mới.
   </span></a><br>

  </td></tr></table></td></tr></tbody></table>
  </div>


  <div class="Page" style="padding: 0px; height: 304px; display: block;"><table class="tborder" style="border-bottom-width: 0px;" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr>
  <td>

  <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
  <tbody>
  </table></td></tr></tbody>
  <tbody>
  <tr><td style="padding: 0px; background: rgb(255, 255, 255) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="100%"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr valign="top"><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; background: transparent url(http://i24.servimg.com/u/f24/13/54/69/46/list12.gif) no-repeat scroll center top; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="24"><img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" width="24" border="0"></td><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" align="left" background="http://i24.servimg.com/u/f24/13/54/69/46/listbg13.gif">
  <A href=/search.forum?search_id=activetopics><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Bài viết trong ngày</span></a><br>
  <A href=/stats.htm#10><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Các bài viết trong tháng</span></a><br>
  <A href=/stats.htm#2><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Thống kê tổng thể</span></a><br>
  <A href=/stats.htm#3><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Topic sôi nổi nhất</span></a><br>
   <A href=/stats.htm#4><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Topic xem nhiều nhất</span></a><br>
   <A href=/stats.htm#5><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Thành viên có nhiều chủ đề nhất</span></a><br>
   <A href=/stats.htm#6><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Thành viên post bài nhiều nhất trong một tuần</span></a><br>
   <A href=/stats.htm#7><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Thành viên post bài nhiều nhất trong tháng</span></a><br>
   <A href=/stats.htm#8><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Top poster</span></a><br>
    <A href=/stats.htm#9><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Số topic trong tháng</span></a><br>
  </td></tr></table></td></tr></tbody></table>
  </div>   <td>
                            <div class="mainbox">
                                <ul class="tabs">
  <li id="topx_newpost" class="current"><span style="padding: 0px 8px 0px 8px;"><a onclick="return false;" href="#">New Member</a></span></li>

                                  </ul>
                               
   
             
  <div style="height: 205px; width: 190px;">

  <div class="Page" style="padding: 0px; height: 205px; display: block;"><table class="tborder" style="border-bottom-width: 0px;" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="190px"><tbody><tr>
  <td>

  <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
  <tbody>
  </table></td></tr></tbody>
  <tbody>
  <tr><td style="padding: 0px; background: rgb(255, 255, 255) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="100%"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr valign="top"><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; background: transparent url(http://i24.servimg.com/u/f24/13/54/69/46/list12.gif) no-repeat scroll center top; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="24"><img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" width="24" border="0"></td><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" align="left" background="http://i24.servimg.com/u/f24/13/54/69/46/listbg13.gif">

  <script>
  $(document).ready(function(){
  $(function() {
  $('<span class="bv" />').load('/memberlist?mode=joined&order=DESC&submit=Ok&username .thanhvienmoi', {limit: 10}, function() {
  jQuery(this).hide()
  .appendTo('.bvthanhvien')
  .fadeIn(1);
  });
  return false;
  });
  $(function() {
  $('<span class="bv" />').load('/memberlist?mode=joined&order=DESC&submit=Ok&username .baivong', {limit: 10}, function() {
  jQuery(this).hide()
  .appendTo('.battuvuong')
  .fadeIn(1);
  });
  return false;
  });
  });
  </script>

  <div  class="bvthanhvien"></div> 


  </td></tr></table></td></tr></tbody></table>
  </div>
               

    <script type="text/javascript">tabview_initialize('TabView');</script><ScrollTop --><style type="text/css">#topbar{  PADDING-TOP: 0px;PADDING-BOTTOM: 0px;PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px;VISIBILITY: hidden;WIDTH: 180px;FONT-FAMILY: Tahoma;POSITION: absolute;}</style><script type="text/javascript">var persistclose = 0<!--
   Vị trí-->var startX = 80var startY = 500var verticalpos = "frombottom"function iecompattest(){return (document.compatMode && document.compatMode!="BackCompat")? document.documentElement : document.body}function get_cookie(Name){var search = Name + "="var returnvalue = "";if (document�cookie.length > 0){offset = document�cookie.indexOf(search)if (offset != -1){offset += search.lengthend = document�cookie.indexOf(";", offset);if (end == -1) end = document�cookie.length;returnvalue=unescape(document�cookie.substring(offset, end))}}return returnvalue;}function closebar(){if (persistclose)document�cookie="remainclosed=1"document.getElementById("topbar").style.visibility="hidden"}function staticbar(){barheight=document.getElementById("topbar").offsetHeightvar ns = (navigator.appName.indexOf("Netscape") != -1) || window.opera;var d = document;function ml(id){var el=d.getElementById(id);if (!persistclose || persistclose && get_cookie("remainclosed")=="")el.style.visibility="visible"if(d.layers)el.style=el;el.sP=function(x,y){this.style.right=x+"px";this.style.top=y+"px";};el.x = startX;if (verticalpos=="fromtop")el.y = startY;else{el.y = ns ? pageYOffset + innerHeight : iecompattest().scrollTop + iecompattest().clientHeight;el.y -= startY;}return el;}window.stayTopLeft=function(){if (verticalpos=="fromtop"){var pY = ns ? pageYOffset : iecompattest().scrollTop;ftlObj.y += (pY + startY - ftlObj.y)/8;}else{var pY = ns ? pageYOffset + innerHeight - barheight: iecompattest().scrollTop + iecompattest().clientHeight - barheight;ftlObj.y += (pY - startY - ftlObj.y)/8;}ftlObj.sP(ftlObj.x, ftlObj.y);setTimeout("stayTopLeft()", 10);}ftlObj = ml("topbar");stayTopLeft();}if (window.addEventListener)window.addEventListener("load", staticbar, false)else if (window.attachEvent)window.attachEvent("onload", staticbar)else if (document.getElementById)window.onload=staticbar</script></div> </td>
  5. mod_top_post_users_week
  Code:
  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="100%" id="sell5" style="display: none;"><tr valign="top"><td style="padding: 2px;border-top: 1px #dbdbdb solid;" class="row1"><!-- BEGIN POSTER --><div style="height: 20px;width: 118px;"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"> {POSTER.NAME}</font></div><!-- END POSTER --></td><td style="padding: 2px;border-top: 1px #dbdbdb solid;" class="row1"><!-- BEGIN POSTER --><div style="height: 20px;width: 93px;" align="right"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">{POSTER.NB_POSTS}</font></div><!-- END POSTER --></td></tr></table>
  6. mod_top_post_users_month
  Code:
  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="100%" id="sell6" style="display: none;"><tr valign="top"><td style="padding: 2px;border-top: 1px #dbdbdb solid;" class="row1"><!-- BEGIN POSTER --><div style="height: 20px;width: 118px;"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"> {POSTER.NAME}</font></div><!-- END POSTER --></td><td style="padding: 2px;border-top: 1px #dbdbdb solid;" class="row1"><!-- BEGIN POSTER --><div style="height: 20px;width: 93px;" align="right"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">{POSTER.NB_POSTS}</font></div><!-- END POSTER --></td></tr>
  </table
  7.css
  Code:
  .tabs { margin: 0; padding: 0;}
  .tabs { padding-bottom: 26px; margin-bottom: 15px; background: #E8F3FD; border-top: 1px solid #FFF; border-bottom: 1px solid #CAD9EA; }
  .tabs li { list-style: none;float: left; line-height: 35px; border-right: 1px solid #CAD9EA; height: 35px; font-size: 11px; }
  .tabs li.current { background: #FFF; height: 35px; font-weight: bold; }

  .mainbox { background: #FFF; border: 1px solid #9DB3C5; padding: 0px; margin-bottom: 1px; }
  .mainbox table { width: 100%; }
  #dhtmlpointer, #dhtmltooltip
  {
    z-index: 999;
    left: -300px; top:0px;
    visibility: hidden;
    position: absolute;
  }
  #dhtmltooltip
  {
    border: #666 2.4px solid;
    -moz-opacity: 0.8;
    opacity: 0.8;
    filter: alpha(opacity=80);
    -moz-border-radius: 6px;
    -webkit-border-radius: 6px;
    padding: 10px;
    font-size: 9pt;
    font-family: Arial;
    background-color: white;
    width: auto;
    max-width: 340px;
    width:expression( document.body.clientWidth > 340? "340px": "auto" );
    text-align:left;
  }
  8. mod_top_posters
  Code:
  <script type="text/javascript">function showstuff2(value){
  document.getElementById("sell3").style.display = (value == "sell3") ? "block" : "none";document.getElementById("sell4").style.display = (value == "sell4") ? "block" : "none";document.getElementById("sell5").style.display = (value == "sell5") ? "block" : "none";document.getElementById("sell6").style.display = (value == "sell6") ? "block" : "none";
  }
  </script> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" div style="border: 1px solid #9DB3C5; border-bottom: 0px; border-right: 0px; border-left: 0px; border-top: 0px;"class="mainbox"> <ul class="tabs"><li class="current"><span style="padding: 0px 5px;"><select id="changer2" name="type" style="width:140px" onchange="showstuff2(this.value);">
  <
  <option value="sell3">Top [TV] viết bài mới</option><option value="sell4">---Top [TV] chủ đề</option><option value="sell5">---Top [TV] trong tuần</option><option value="sell6">---Top [TV] trong tháng</option></select></th>
  </tr></table><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="100%" style="display: block;" id="sell3"><tr valign="top"><td style="padding: 2px;border-top: 1px #dbdbdb solid;" class="row1">

  <div style="height: 200px; width: 200px;">

  <table width="200px" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tbody>
  <tr valign="top">
  <td style="border-top: 0px none; padding: 0px; background: transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center top; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" width="24"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" border="0"></td> <td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" width="100%" background="http://i87.servimg.com/u/f87/13/37/93/66/listbg10.gif">


  <!-- BEGIN POSTER --><div style="height: 20px;width: 70px;"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"> {POSTER.NAME}</font></div><!-- END POSTER --></td>

  <td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" align="right" background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif">
  <!-- BEGIN POSTER --><div style="height: 20px;width: 93px;" align="right"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">{POSTER.NB_POSTS}</font></div><!-- END POSTER --></td>
        </tr> </table>


  Share this post on: diggdeliciousredditstumbleuponslashdotyahoogooglelive

  No Comment.


   Hôm nay: Mon Dec 17, 2018 4:41 pm